ATILIM ÜNİVERSİTESİ

LİSELER ARASI FİZİK YARIŞMASI

YÖNERGESİ 

 

   GENEL KURALLAR

 1. Atılım Üniversitesi, Fizik Grubu tarafından düzenlenen LİSELER ARASI FİZİK YARIŞMASI Lise 3. Sınıfın konularını da kapsar,
 2. Yarışmaya Ankara il sınırları içinde bulunan tüm LİSE ve DENGİ okullar katılabilir,
 3. Yarışma Eleme ve Final olmak üzere iki aşamadan oluşur ve okullar yarışmaya en az iki, en fazla üç öğrenci ile katılabilirler. Okulları temsilen bir danışman öğretmen (Fizik öğretmeni) yarışma ekibine eşlik eder,
 4. Başvurular ilan edilecek tarihler arasında,  yarışma internet sitesinde (http://fy.atilim.edu.tr) yer alacak başvuru formu doldurularak yapılır,
 5. Yarışma ekibini oluşturan öğrencilerin ve danışman öğretmenin isimleri başvuru formunda belirtilir,
 6. Eleme sınavı sonucunda ilk sekiz sırayı alan okullar finalde yarışmaya hak kazanır,
 7. Final sınavına herhangi bir sebeple katılamayan öğrencilerin yerine yedek öğrenci sınava giremez. Bu durumdaki okullar finale eksik öğrenci ile katılır,
 8. Final sınavına katılan tüm okullara plaket verilecektir,
 9. Final’de ilk üç sıradaki okulların öğrencilerine ve danışman öğretmenlerine ödüller verilecektir,
 10. Diğer  okulların öğrencilerine ve danışman öğretmenlerine hediyeler  verilecektir,
 11. Yarışma hakkındaki tüm duyurular yarışmanın (http://fy.atilim.edu.tr) internet sayfasında ve Atılım Üniversitesi (http://atilim.edu.tr/yarisma) internet sayfasında  ilan edilecektir,
 12. Finale katılmaya hak kazanan okullar final günü, ekiplerine destek vermek üzere 40 kişilik bir grupla izleyici olarak katılabilirler, diğer okullar da isterlerse final yarışmasına izleyici olarak katılabilirler.

Uyarı:

Bir öğrenci Matematik, Fizik ve Kimya yarışmalarından yalnızca bir tanesinin ekibinde yer alabilir. Örneğin, Fizik yarışması ekibinde yer alan bir öğrenci Matematik ya da Kimya yarışmasına katılamaz.

I . AŞAMA: ELEME SINAVI

 1. Eleme sınavı belirlenen tarihte, yarışmanın internet sayfasında önceden ilan edilecek bina ve salonda gerçekleştirilecektir,
 2. Eleme sınavında, ekiplere Fizik branşından 10 soru/problem sorulur. Yanıtlama süresi 60 dakikadır,
 3. Bütün okullar kendilerine aynı anda verilen soruları detaylı, yazılı, tek bir yanıt olarak o soruya ait yanıt kağıdına yazar,
 4. Sınav sonunda sınav görevlileri bütün ekiplerin yanıt kağıtlarını toplar,
 5. Ekiplerin verdiği yanıtlar jüri tarafından üç gün içinde değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda ekiplerin/okulların puanları büyükten küçüğe göre sıralanır,
 6. İlk 8 (sekiz) sırayı alarak finale katılmaya hak kazanan ekipler alfabetik olarak yukarıda belirtilen internet sayfalarında ilan edilir.  

II. AŞAMA: FİNAL SINAVI

 1. Final sınavı belirlenen tarihte, ilan edilecek salonda izleyici huzurunda gerçekleştirilecektir,
 2. Yarışmada her okul üzerinde okul isminin bulunduğu masada oturur,
 3. Bu aşamada ekiplere Fizik branşından  toplam 10 soru/problem yöneltilir. Soruları, yarışmacılar masalardaki ekranlarda, izleyiciler de perdede görebilir, 
 4. Her soru için verilen yanıtlama süresi 3 dakikadır; yanıtlama süresinin bitimine 10 saniye kaldığında, sistem sesli uyarı verir,
 5. Ekipler yanıtlarını, süre bitmeden önce, o soru için hazırlanmış olan yanıt kağıdına yazarlar,
 6. Süre bitiminde yanıt kağıtları kaldırılır ve her ekibin sözcüleri tarafından yanıt yüksek sesle okunur. Yanıtın olmadığı durumlarda "yanıt yok" denmesi gerekir,
 7. Soruların puanlamaları o soruya doğru yanıt veren ekiplerin sayısına göre değişiklik gösterir. Buna göre; Her bir sorunun puanı p, o soruya doğru yanıt veren ekiplerin sayısı n (n>0) olmak üzere, p=18-n şeklinde hesaplanır,
 8. Yarışma sonunda puan eşitliği olursa, eşit puanlı ekiplere eşitlik bozulana kadar,  üç yedek soru/problem sorulur. Üç yedek soru sonunda eşitliğin bozulmaması durumunda, eşit puana sahip ekiplerin eleme sınavlarında aldığı puanlar dikkate alınarak sıralama belirlenir,
 9. Final yarışması canlı olarak  http://atilimtv.atilim.edu.tr/ adresinden yayınlanır.