DÜZENLEME KURULU

  • Prof. Dr. Ramazan Aydın
  • Doç. Dr. Mehmet Işık
  • Doç. Dr. Hüseyin Oymak
  • Doç. Dr. Filiz Korkmaz Özkan
  • Doç. Dr. Yasemin Saraç Oymak