ECTS - International Labor Markets

International Labor Markets (POEC632) Course Detail

Course Name Course Code Season Lecture Hours Application Hours Lab Hours Credit ECTS
International Labor Markets POEC632 3 0 0 3 5
Pre-requisite Course(s)
none
Course Language English
Course Type N/A
Course Level Ph.D.
Mode of Delivery Face To Face
Learning and Teaching Strategies Lecture, Discussion, Question and Answer.
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
  • Asst. Prof. Dr. Nil Demet Güngör
Course Assistants
Course Objectives The aim of the course is to examine labour market developments in both developed and developing countries within the context of the new international division of labour.
Course Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • Understand various micro-macro approaches to labour markets
  • Assess the implications of the new global order on labour markets and labour organizations
  • Gain an appreciation of the different views on labour market issues and be able to express ideas & opinions through in-class presentations and reports
Course Content International division of labor, international labor migration, effects of subcontracting on labor markets, the political and economic effects of labor market regulation imposed on countries by international organizations such as ILO.

Weekly Subjects and Releated Preparation Studies

Week Subjects Preparation
1 Introduction to Course
2 The Structure and Development of the Global Labour Market Ghose, A. K., Majid, N. ve C. Ernst (2010) “Dünya İşgücünün Yapısı ve Gelişimi,” Küresel İstihdam Sorunu, 2. Bölüm, Ankara: Efil Yayınevi, s. 9-36. Ghose, A. K., Majid, N. ve C. Ernst (2010) “Eşit Olmayan Bir Dünyada Küreselleşme,” Küresel İstihdam Sorunu, 3. Bölüm, Ankara: Efil Yayınevi, s. 37-56.
3 The New International Division of Labour I Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1976) “Tendency towards a New International Division of Labour: Worldwide Utilisation of Labour Force for World Market Oriented Manufacturing,” Economic and Political Weekly, Vol. 11, No. 5/7, pp. 159-161+163+165-167+169-170. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1976) “The World Market for Labor and the World Market for Industrial Sites,” Journal of Economic Issues, Vol. 12, No. 4, pp. 843-858. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1982) [1977] “Dünya Ekonomisinde Uluslararası Yeni İşbölümü,” Uluslararası Yeni İşbölümü ve Serbest Bölgeler, Çev. Yılmaz Öner, Belge Yayınları, s. 5-35. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1982) [1977] “Dünya Kapitalist Sisteminde bir Gelişme Evresi olarak Uluslararası Yeni İşbölümü,” Uluslararası Yeni İşbölümü ve Serbest Bölgeler, Çev. Yılmaz Öner, Belge Yayınları, s. 36-59. Book Review of The New International Division of Labour by Grazia Ietto Gillies in Marxism Today, June 1982, pp. 44-45.
4 The New International Division of Labour II Taylor, Marcus (2009) “Who Works for Globalisation? The Challenges and Possibilities for International Labour Studies,” Third World Quarterly, Vol.30, No. 3, pp. 435-452. McCallum, Carol (1999) “Globalisation, Developments and Trends in the New International Division of Labour,” MPRA Paper No. 2059, posted February 8, 2010. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20579/ Dihn, Do Duc (1993) “Complementarity – A New Trend in the International Division of Labour,” International Social Science Journal, pp. 91-96. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1982) [1977] Uluslararası Yeni İşbölümü ve Serbest Bölgeler, Çev. Yılmaz Öner, Belge Yayınları.
5 The International Labour Organisation (İLO) and the New Governance Baccaro, Lucio and Mele, Valentina (2012) “The Pathology of Path Dependency? The ILO and the Challenge of New Governance,” Industrial and Labor Relations Review, Vol.65, No.2, pp. 195-224. Standing, Guy (2010) “The International Labour Organization,” New Political Economy, 15(2), s. 307-318. Standing, Guy (2008) “The ILO: An Agency for Globalization?” Development and Change, Vol.39, No.3, s. 355-384.
6 Global Inequality and Labour Migration Samers, M. (1999) “‘Globalization’, the Geopolitical Economy of Migration and the ‘Spatial Vent,’ Review of International Political Economy, Vol. 6, No. 2 (Summer, 1999), pp. 166-199. Kneebone, S. (2010) “The Governance of Labour Migration in Southeast Asia,” Global Governance, s. 383-396. Ünver, O. C. (2009) “Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye,” TİSK Akademi, 4(7), s. 82-97. Abadan-Unat, N. (2006) Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 1-107. “2004 Dünya Ekonomik ve Sosyal Araştırması: Uluslararası Göç,” Birleşmiş Milletlerin 2004 Dünya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar: Uluslararası Göç başlıklı raporunun giriş bölümünün çevirisi. TES-İŞ Dergisi, Ekim 2005, s. 61-65.* “Küreselleşen Dünyada İşçi Göçü,” ILO’nun Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy başlıklı raporun bir bölümü, İngilizce’den Çeviren: Nuray Sancar. TES-İŞ Dergisi, Ekim 2005, s. 32-39.*
7 Employment-Poverty Relationship Ghose, A. K., Majid, N. ve C. Ernst (2010) “Gelişmekte olan Ülkelerde İstihdam-Yoksulluk Kesişimi,” Küresel İstihdam Sorunu, 5. Bölüm, Ankara: Efil Yayınevi, s. 123-144. Şenses, F. (2001) “Yoksulluğun Nedenleri,” Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, İletişim Yayınları, s. 145-216. Morduch, Jonathan (1999) “The Microfinance Promise,” Journal of Economic Literature, 37(4), s. 1569-1614. Banerjee, Abhijit V. and Esther Duflo (2007) “The Economic Lives of the Poor,” Journal of Economic Perspectives, 21(1), s. 141-167.
8 The Commodification of Labour Standing, Guy (2009) “Küresel Dönüşümde Emeğin Yeniden Metalaşması,” Ayşe Buğra ve Kaan Ağartan (der.), 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, s. 101-138. Standing, Guy “Labour Recommodification in the Global Transformation: How to Achieve Economic Security,” https://www.mtholyoke.edu/sites/default/files/global/docs/guystanding.pdf Munck, Ronaldo (2004) “Globalization, Labor and the ‘Polanyi Problem,” Labor History, 45(3), 251-269. Bales, Kevin (2002) [2000] “Kullanılıp Atılanlar”: Küresel Ekonomide Yeni Kölelik, Çev. Pınar Öğünç, İstanbul: Çitlembik Yayınları, s. 7-42. Polanyi, Karl (2010) [1944] Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Çev.: Ayşe Buğra, İletişim.*
9 Technology-Employment Relationship Alçın, S. (2010) “Teknoloji ile Değişen Üretim İlişkileri,” A. R. Güngen, F. Ercan, Ö. Tezçek, Ö. Biçer ve Y. Özgün (der.), Emek ve Siyaset, s. 115-152.
10 Subcontracting Dosya: Taşeron İşçilik (alt işveren) ve Düzensiz İstihdam, TES-İŞ Dergisi, Mayıs 2008. http://www.tes-is.org.tr/TR/tesis_dergi/2008_mayis/pdf/dosya.pdf ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda İle Söyleşi, “Alt işveren, tüm dünyada kayıtdışı ve güvensiz çalışma, düşük ücret ve sendikasızlaşma demek”, TES-İŞ Dergisi, Mayıs 2008, s. 106-108. A. Odman (2009) “Taşeronlaşma ve Geçici / Ödünç İşçilik Gibi Esnek İstihdam Rejimi Formları, İş Güvencesi ve İnsan Sağlığı: Türkiye ve Almanya’dan Örnekler ve Tepkiler,”
11 The Effects of the Neoliberal Transformation on Local Labour Markets: The Case of Turkey Mütevellioğlu, N. ve Işık, S. (2009) “Türkiye Emek Piyasasında Neoliberal Dönüşüm,” N. Mütevellioğlu ve S. Sönmez (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm içinde, s. 159-204. Dosya: En Önemli Mesele: İşsizlik, TES-İŞ Dergisi, Haziran 2009. http://www.tes-is.org.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=80&DOSYAISIM=dosya.pdf
12 Female Labour in the Global Work Order Toksöz, G. (2009) “Neoliberal Piyasa ve Muhafazakar Aile Kıskacında Türkiye’de Kadın Emeği,” N. Mütevellioğlu ve S. Sönmez (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, s. 205-233. Selçuk, F. Ü. (2005) “Yeni Liberal Politikalar ve Kadın İş Gücü,” TES-İŞ Dergisi, Ocak 2005, s.48-52. Moçoş, E. (2005) “Ev Eksenli Üretim: Dumansız Fabrikalarda Kadın Emeği,” TES-İŞ Dergisi, Ocak 2005, s.53-57.
13 Youth Employment and Unemployment Çolak, Ö. F. (2007) “Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizlik,” TİSK Akademi , Genç İşsizliği Sempozyumu 13 Mart 2007 Özel Sayısı , c.2 özel sayı 1, s. 37-51. Kaynak, M. (2007) “İşsizlik ve Emek Kalitesi,” TİSK Akademi , Genç İşsizliği Sempozyumu 13 Mart 2007 Özel Sayısı , c.2 özel sayı 1, s. 67-86. Konukman, A. (2007) “Genç İşsizliği Sorununun Çözümü İstihdam Stratejisinden Geçiyor,” TİSK Akademi, Genç İşsizliği Sempozyumu 13 Mart 2007 Özel Sayısı , c.2 özel sayı 1, s. 135-146. Pirler, B. (2007) “Genç İşsizliği Sorunu ve Çözmeye Yönelik Politikalar,” TİSK Akademi, Genç İşsizliği Sempozyumu 13 Mart 2007 Özel Sayısı , c.2 özel sayı 1, s. 147-156. “Dünya’da Genç Emeği”, İngilizceden Çeviren: Nuray Sancar, TES-İŞ Dergisi, Şubat 2006, s. 21-26. http://www.tes-is.org.tr/TR/tesis_dergi/2006_subat/pdf/dunyadan.pdf
14 Different Approaches to the Examination of Labour Markets Berg, Nathan (2006) “Behavioural Labour Economics,” MPRA Paper No. 26366, posted Nov.4 2010. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26366/ Bewley, Truman (2003) “Interviews as a Valid Empirical Tool in Economics,” Journal of Socio-Economics, 31, 343-353. Howitt, Peter (2002) “Looking inside the Labor Market: A Review Article,” Journal of Economic Literature, Vol. XL, pp. 125-138. Bewley, Truman (1997) “Why Not Cut Pay?” Cowles Foundation Discussion Paper No. 1167. Güngör, N.D. and Tansel, A. (2013) “Brain Drain from Turkey: Return Intentions of Skilled Migrants,” International Migration, forthcoming. Güngör, N.D. and Tansel, A. (2008) “Brain Drain from Turkey: The Case of Professionals Abroad,” International Journal of Manpower, 29(4), 323-347.
15 Child Labour and the Global Work Order Basu, Kaushik “Child Labor: Cause, Consequence, and Cure, with Remarks on International Labor Standards,” Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 3 (Sep., 1999), pp. 1083-1119.
16 General Assessment

Sources

Course Book 2. Ghose, A. K., Majid, N. ve C. Ernst (2010) “Dünya İşgücünün Yapısı ve Gelişimi,” Küresel İstihdam Sorunu
3. Fröbel, F., Heinrichs, J. ve O. Kreye (1982) [1977] “Dünya Ekonomisinde Uluslararası Yeni İşbölümü,” Uluslararası Yeni İşbölümü ve Serbest Bölgeler, Çev. Yılmaz Öner, Belge Yayınları,

Evaluation System

Requirements Number Percentage of Grade
Attendance/Participation - -
Laboratory - -
Application - -
Field Work - -
Special Course Internship - -
Quizzes/Studio Critics - -
Homework Assignments 1 15
Presentation 1 20
Project 13 5
Report - -
Seminar - -
Midterms Exams/Midterms Jury - -
Final Exam/Final Jury - -
Toplam 15 40
Percentage of Semester Work 15
Percentage of Final Work 85
Total 100

Course Category

Core Courses X
Major Area Courses
Supportive Courses
Media and Managment Skills Courses
Transferable Skill Courses

The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications

# Program Qualifications / Competencies Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To compare main theories and/or approaches in political economy and make a critical evaluation of each
2 To compare main macroeconomic theories and/or approaches and make a critical evaluation of each
3 To use complementary approaches from other relevant disciplines (e.g. political science, sociology) in order to solve problems requiring scientific expertise
4 To develop the skills for establishing a micro-macro link in human and social sciences
5 To analyze the main economic indicators and comment on them
6 To acquire theoretical knowledge through literature survey and derive empirically testable hypothesis
7 To be able to develop new approaches/theories for complex problems in political economy
8 To apply critical thinking, statistical/econometric tools or other relevant quantitative and qualitative tools to new areas/problems
9 To make a research design and carry it out within predetermined time frames
10 To formulate and present policy recommendations based on academic research
11 To continue learning and undertake advanced research independently

ECTS/Workload Table

Activities Number Duration (Hours) Total Workload
Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) 16 3 48
Laboratory
Application
Special Course Internship
Field Work
Study Hours Out of Class 15 7 105
Presentation/Seminar Prepration 6 2 12
Project 13 3 39
Report
Homework Assignments 1 15 15
Quizzes/Studio Critics
Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury
Prepration of Final Exams/Final Jury 1 15 15
Total Workload 234