ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

JPND JPCOFUND-2 “Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu Teknolojileri” 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu Yayınlanmıştır

04.12.2019

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Yeniden Düzenlenerek Yürürlüğe Girdi

27.11.2019

Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır.

25.11.2019

2019-2020 Akademik yılı Lisans Araştırma Proje( LAP) önerileri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmıştır.

22.11.2019

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir.

19.11.2019

EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı Açılmıştır

18.11.2019

Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açılmıştır

15.11.2019

Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) Çağrısı Son Başvuru Tarihi 14 Ocak 2020

13.11.2019

Ufuk2020 Programı Çevre Alanı 2020 Çağrıları Açılmıştır

13.11.2019

TÜBİTAK-ARDEB 1001 Program 2019 YILI 2. Dönem Başvurularına İlişkin Hatırlatma

13.11.2019

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir.

11.11.2019

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

11.11.2019

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir.

11.11.2019

Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor

07.11.2019

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik işbirliği platformları olan IRA-SME ve CORNET ağları tarafından 27 Kasım 2019’da Namur/Belçika’da bir proje pazarı etkinliği düzenlenecektir.

01.11.2019

EuroNanoMed III 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu Yayınlanmıştır

01.11.2019

TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (Slovenian Research Agency - ARRS) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir.

01.11.2019

ERC Consolidator Grant 2020 (ERC-2020-CoG) çağrısının bütçesi 657 Milyon Avro olacaktır ve yaklaşık 343 proje fonlaması beklenmektedir.

01.11.2019

TÜBİTAK 1501 ve 1507 Programları Yılda İki Kez Açılacak Çağrılarla Yürütülecek

24.10.2019

TÜBİTAK’ın 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar (1007 ve 1004 programları hariç) kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldı

21.10.2019