Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2009-2010 eğitim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır.  Bu bölümde enerji kaynaklarının her çeşidi, tespitinden üretimine ve işletilmesine, iletimine ve dağıtımına kadar modüler (konvansiyonel enerji, yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi, bio-enerji, nükleer enerji, enerji planlama ve yönetimi) olarak verilmektedir.

Bölüm, ilgili her türlü akademik ve teknik faaliyetleri ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirecek kabiliyette yapılandırılmıştır.

Enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması, ülkemizin ekonomik dengeleri ve kalkınması için olmazsa olmazlardandır.

Enerjide dışa bağımlılığının en aza çekilmesi, ulusal ve çevre dostu enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak enerji stratejilerinin belirlenmesi ve devlet politikası haline getirilmesinde, enerji sistemleri mühendislerine büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle Enerji Sistemleri Mühendisliği ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.

Gelecek elli yılın en önemli problemlerinden biri olan, enerji arz güvenliğini ve çevre problemlerini çözecek, çok sayıda enerji sistemleri mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca Enerji Sistemleri Mühendisliği, özellikle Avrupa Birliği müktesebatına uyum süreci çerçevesinde ve serbest piyasa ekonomisinde, hem dünyada ve hem de ülkemizde ihtiyaç duyulan en önemli mesleklerden biri olmaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu sorunu, siz gençlerin Üniversitemizin 'Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nden alacağınız eğitim ile akılcı ve bilimsel yöntemlerle çözeceğinize yürekten inanıyor ve bizlere katılmanızı bekliyoruz.