Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Elektromekanik Enerji Dönüşümü Laboratuvarı aynı anda 12 öğrenciye hizmet sunmaktadır. Laboratuvarda 3 adet öğrenci ünitesi ve her birinde dörder öğrencinin deney yapabileceği tam donanımlı ekipmanlar bulunmaktadır. Toplam 5 adet deney olup her hafta 3 bölümden oluşan öğrenci gruplarıyla deneyler tamamlanmaktadır.

Laboratuvarda enerji üniteli deney masaları, tek ve 3 fazlı seyyar enerji ünitesileri, raylı motor sehpaları, enerji analizatörleri, AC-DC ölçüm cihazları, tek ve üç fazlı asenkron motorları, reosta, manyetik toz frenler, takometre, DC motor jeneratör setleri gibi ekipmanlarla deneyler yapılır.

Deneylerde tek ve üç fazlı transformatörün parametrelerinin bulunması, asenkron motorun boşta çalışma ve kilitli rotor testleri, asenkron motorun tork ve hız arasındaki ilişkinin gözlemlenmesi, senkron jeneratörün açık ve kısa devre testleri ve senkron makinelerde V eğrisinin bulunması gibi deneyler yapılmaktadır.

Enerji Sistemleri Laboratuvarı

Enerji Sistemleri Laboratuvarı aynı anda 35 öğrenciye hizmet sunabilmekte olup 90 metrekare bir alana sahiptir. Laboratuvarda 5 adet deney ünitesi, 1 adet deney seti ve uygun ölçüm cihazları bulunur.

Laboratuvarda öğrenciler yenilenebilir enerji sistemleri (güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidrojen enerjisi vb.) üzerine olan deney setleri ile her bir enerji sistemi üzerine ayrı ayrı çalışabildikleri gibi aynı zamanda da hibrit sistemle de derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökme imkânı bulmaktadır.

Yenilenebilir enerji sistemlerinin yanı sıra buhar türbini eğitim ünitesini içermektedir. Bu set birçok enerji üretim tesisinde elektrik eldesinde kullanılan Rankine çevriminin prensibini öğrencilere görsel olarak açıklayabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Laboratuvarda çeşitli ölçüm cihazları, güç kaynağı, dijital osiloskop, voltmetre, takometre gibi çeşitli ölçüm aletleri de mevcuttur. Böylelikle laboratuvar lisans öğrencilerinin kendi projelerini de geliştirmelerine olanak tanımaktadır. 

Ayrıca laboratuvarda bulunan projektör yardımıyla öğrenciler hazırlamış oldukları projelerin sunumlarını laboratuvar ortamında hem projesini uygun ekipmanlarla test ederek sunabilme imkanı bulmaktadır.