Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8775


Lisans, Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eneji Mevzuatı, Enerji Sistemlerinin Modellenmesi, Enerji Tasarrufu ve Verimliliği, Enerji Yönetimi, Enerji Yönetimi ve Planlaması, Lineer ve Lineer olmayan sistemler, Sistem Dinamiği ve Kontrol.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Yılser DEVRİM / Dekan

/ +90 (312) 586 8892


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yakıt Pilleri, Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, Çevre ve Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Polimer sentez ve karakterizasyonu, Nanokompozit membranlar, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerji Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi MEHRTAŞ

/ +90 (312) 586 8790


Lisans: Urmia University Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Isı Transferi, ESR Elektron Spin Rezonans, Yakıt Pilleri, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Çoklu fizik modelleme, Elektronik Cihazların Termal Yönetimi, Güneş Enerjisi, Enerji Depolama Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Cihan TURHAN

/ +90 (312) 586 8338


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Konuları : Binalarda Enerji Verimliliği, İç ve Dış Isıl Konfor, Binalarda Akıllı Sistemler, Kişiselleştirilmiş HVAC Sistemleri, Tarihi Binalar, Binalarda Akıllı Kontrol Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Nur BULANIK DURMUŞ

/ +90 (312) 586 8725


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Solar Enerji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ceren CEYLAN

/ +90 (312) 586 8891


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri ve Proton Değişim Membranlı Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerjisi Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Hasan ALTINIŞIK

/ +90 (312) 586 8891


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji Depolama Sistemleri, Süperkapasitörler, Biyokütle, Hibrit Enerji Sistemleri, PEM Yakıt Hücreleri.

Detaylı Özgeçmiş