Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8775


Lisans, Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eneji Mevzuatı, Enerji Sistemlerinin Modellenmesi, Enerji Tasarrufu ve Verimliliği, Enerji Yönetimi, Enerji Yönetimi ve Planlaması, Lineer ve Lineer olmayan sistemler, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Yenilenebilir Enerji Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN / Rektör Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8227


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Atom ve Molekül Fiziği, Mimarlık tarihi ve kuramı, İdeoloji, Politika, Kamusal mekan, Modernite, Modernizasyon, Kentleşme, 19.yy kent tarihi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Yılser DEVRİM / ARGEDA-TTO Direktörü

/ +90 (312) 586 8892


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, Çevre ve Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Polimer sentez ve karakterizasyonu, Nanokompozit membranlar, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerji Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi MEHRTASH

/ +90 (312) 586 8790


Lisans: Urmia University Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Çoklu fizik modelleme, Elektronik Cihazların Termal Yönetimi, Güneş Enerjisi, Enerji Depolama Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cihan TURHAN

/ +90 (312) 586 8338


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Konuları : Binalarda Enerji Verimliliği, İç ve Dış Isıl Konfor, Binalarda Akıllı Sistemler, Kişiselleştirilmiş HVAC Sistemleri, Tarihi Binalar, Binalarda Akıllı Kontrol Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gizem Nur BULANIK DURMUŞ

/ +90 (312) 586 8891


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Solar Enerji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ceren CEYLAN

/ +90 (312) 586 8725


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Hibrit Sistemler, Elektrik Makinaları.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Aysel ATİMTAY

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hava kirliliği değerlendirmesi ve kontrolü, Hava kalitesi modellemesi, Gaz temizliği ve sülfür gazları için sorbent gelişimi, Tehlikeli atıklarla ilgili araştırmalar, Biyokütle-tarımsal atıkları kullanarak temiz enerji üretimi.