ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN / Bölüm Başkanı

ayhan.albostan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8775


Lisans, Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Eneji Mevzuatı, Enerji Sistemlerinin Modellenmesi, Enerji Tasarrufu ve Verimliliği, Enerji Yönetimi , Enerji Yönetimi ve Planlaması, Lineer ve Lineer olmayan sistemler, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Yenilenebilir Enerji Sistemleri.

Prof. Dr. Yılmaz KAPTAN / Rektör Yardımcısı

yilmaz.kaptan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Atom ve Molekül Fiziği, Polimerler, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

Doç. Dr. Yılser DEVRİM

yilser.devrim@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8892


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, Çevre ve Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Polimer sentez ve karakterizasyonu, Nanokompozit membranlar, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerji Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehdı MEHRTASH

mehdi.mehrtash@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8790


Lisans: Urmia University, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Çoklu fizik modelleme, Elektronik Cihazların Termal Yönetimi, Güneş Enerjisi, Enerji Depolama Teknolojileri.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. Arife SAĞLAM

arife.saglam@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8891


Lisans, Lisans: Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Termodinamik, Isı Transferi.

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Aysel ATİMTAY / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

aysel.atimtay@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,