Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN / Bölüm Başkanı

ayhan.albostan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8775


Lisans, Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eneji Mevzuatı, Enerji Sistemlerinin Modellenmesi, Enerji Tasarrufu ve Verimliliği, Enerji Yönetimi, Enerji Yönetimi ve Planlaması, Lineer ve Lineer olmayan sistemler, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Yenilenebilir Enerji Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN / Rektör Yardımcısı

yilmaz.kaptan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Atom ve Molekül Fiziği, Polimerler, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Yılser DEVRİM / ARGEDA-TTO Direktörü

yilser.devrim@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8892


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, Çevre ve Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Polimer sentez ve karakterizasyonu, Nanokompozit membranlar, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerji Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi MEHRTASH

mehdi.mehrtash@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8790


Lisans: Urmia University Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Çoklu fizik modelleme, Elektronik Cihazların Termal Yönetimi, Güneş Enerjisi, Enerji Depolama Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cihan TURHAN

cihan.turhan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8338


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Konuları : Binalarda Enerji Verimliliği, İç ve Dış Isıl Konfor, Binalarda Akıllı Sistemler, Kişiselleştirilmiş HVAC Sistemleri, Tarihi Binalar, Binalarda Akıllı Kontrol Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gizem Nur BULANIK

gizem.bulanik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8766


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Solar Enerji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ceren CEYLAN

ceylan.ceren@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8725


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Hibrit Sistemler, Elektrik Makinaları.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Aysel ATİMTAY

aysel.atimtay@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hava kirliliği değerlendirmesi ve kontrolü, Hava kalitesi modellemesi, Gaz temizliği ve sülfür gazları için sorbent gelişimi, Tehlikeli atıklarla ilgili araştırmalar, Biyokütle-tarımsal atıkları kullanarak temiz enerji üretimi.

Doç. Dr. Attila AYDEMİR

attila.aydemir@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Jeofizik, Petrol ve doğalgaz aramacılığı, Jeotermal enerji, Havza analizi, Yer kabuğu araştırmaları.

Öğr. Gör. Dr. Ahmet EGE

ahmet.ege@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Nükleer enerji teknolojileri, Nükleer reaktör fiziği, Enerji-Ekzerji analizi, Nükleer güvenlik kültürü, Proje Yönetimi.