Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ilk öğrencilerin almaya ne zaman başlamıştır?

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2009-2010 eğitim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. 

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmam bana ne gibi ayrıcalıklar tanır?

Bölümümüzde enerji kaynaklarının her çeşidi, tespitinden üretimine ve işletilmesine, iletimine ve dağıtımına kadar modüler (konvansiyonel enerji, yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi, bio-enerji, nükleer enerji, enerji planlama ve yönetimi) olarak verilmektedir.

 • Tamamı İngilizce, uygulama ve proje ağırlıklı modüler müfredat
 • Sürekli daha iyisini hedefleyen araştırmacı ve dinamik akademik kadro
 • Teorinin pratik ile desteklendiği
  • Elektromekanik Enerji Dönüşümü
  • Enerji Sistemleri Laboratuvarı

olmak üzere tam donanımlı iki adet uygulama laboratuvarı

 • Ortak Eğitim Programı* kapsamında sektör-üniversite bağlantısı

*Ortak Eğitim Modeli, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir.

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü mezunlarımız nerelerde çalışmakta ve çalışabilir?

 • Özel veya kamu sektörde, enerjinin üretimi ve işlenmesi için yöntem ve strateji geliştirici olarak,
 • Enerji kaynaklarının çıkarılması, özütlenmesi, üretimi ve dönüştürülmesini sağlayan kuruluşlarda,
 • Yeni katalitik / biyolojik / kimyasal süreçlerin tasarımlanması veya geliştirilmesi sürecinde,
 • Hammaddeyi işleyerek farklı türlerde yakıt elde eden sanayi kuruluşları için kaynağa yakın teknolojilerin bakım-onarımı üzerinde
 • Otomobil üretim sektöründe

 Elektrik üretim sektöründe çalışarak kariyerinize yön verebilirsiniz.

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’ndeki araştırma konuları nelerdir?

 • Yenilenebilir enerji kaynakları ve sistemleri
 • Elektrik güç sistemlerindeki kararlılık
 • Yakıt pilleri
 • Proton Değişim Membran (PEM) Yakıt Pilleri
 • Hidrojen Üretimi ve depolama
 • PEM yakıt pili membran, katalizör ve membran elektrot atacı geliştirilmesi
 • PEM yakıt pili modelleme çalışmaları 
 • Yakıt pilleri kojenerasyon uygulamaları
 • PEM yakıt pili katalizör sentezi ve karakterizasyonu
 • Hibrid sistem tasarım ve modelleme
 • Enerji tasarrufu ve verimliliği

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleşen aktiviteler nelerdir?

Teknik Gezi:

Çayırhan Park Termik Santrali

4 üniteden meydana gelen ve toplam kurulu gücü 620 MW olan Çayırhan Park Termik Santraline Enerji Sistemleri Topluluğu tarafından gezi düzenlendi.

Düzenlenen Seminerler:

Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü

Düzenleyen: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Konuşmacı: Dr. Ahmet Ege

Tarih: 26.04.2018

 

Rüzgar Enerjisini Endüstrisinin Türkiye’deki Gelişimi 1998-2018 Rüzgar Enerji Santrali Kurulumu: Proje Yönetimi ve Lojistiği

Düzenleyen: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Konuşmacı: Caner Şimşek- Habib Babacan

Tarih: 30.11.2018

 

Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı:

Fuarda bölüme ait projeler ve posterler sunumları gerçekleştirilmiştir.

Tarih: 08-09 KASIM 2018