1. Farklı enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin uygulamalarında araştırma-geliştirme,  üretim ve proje yönetimi alanlarında görev almak,
  2. yüksek lisans ve/veya doktora çalışmaları yapmak;
  3. Enerji finansı ve pazarlaması konularında görev almak,
  4. Enerji sektöründe kendi şirketlerini kurmak.