1. Farklı enerji kaynaklarının veya teknolojilerinin uygulamalarında araştırma-geliştirme,  üretim veya proje yönetimi alanlarında görev almak,
  2. yüksek lisans veya doktora çalışmaları yapmak;
  3. Enerji finansı veya pazarlaması konularında görev almak,
  4. Enerji sektöründe kendi şirketlerini kurmak.