Misyon

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, entellektüel, akademi ve kariyer hedeflerine uygun; öğrenme, uygulama, üretme ve yönetme becerileri yüksek; donanımlı, toplumsal sorunlara çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip yetkin akademisyen ve profesyoneller yetiştirmek; kurumun ilkeleri doğrultusunda rekabet gücü yüksek bir anabilim dalı olmayı başarmak; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel ürünler üretmek.

 

Vizyon

Bilgi ve iletişim çağına uygun öğrenme, aktif katılım, yaratıcılık ve araştırma faaliyetlerinin,uzmanlaşmanın   desteklenmesi, nitelikli ve rekabet gücü yüksek bir kurum olunması; ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören, nitelikli bilimsel araştırmalar yapılması ve araştırma gücünün toplumsal faydaya dönüştürülmesi.