HIR598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Proje konusu araştırma, nicel/nitel araştırma teknikleri, ilk taslakların yazımı, proje yazımı ve sunumu.