Halkla ilişkileri ve reklamcılığı açıklayan bilimsel yaklaşımları ve bu yaklaşımların doğasını anlama ve irdeleme, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, “bilme, bilgi edinme ve bilgiyi kullanma” için zorunlu olan araştırma tasarımı yapma, uygulama, analiz etme, sonuç çıkarma ve rapor/makale hazırlama, insan ve toplum ile ilgili sorunları belirleme ve sosyal sorumluluk kampanyaları hazırlama, örgütlü iletişim pratiklerinin ekonomik, siyasal ve kültürel doğasını anlama (teorik uzmanlaşma), örgütlü iletişim pratiklerini planlama, uygulama ve değerlendirme (pratik uzmanlaşma).