HIR599 - Tez (0 + 0) 80

Bilimsel araştırma, tez yazımı.

HIR500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması.