Halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili konular, sorunlar ve kuramsal yaklaşımları gerçek yaşamla ilişkilendirerek irdeleyebilen, genelde iletişimin, özelde halkla ilişkiler ve reklamcılığın üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerine ve bu süreçlerdeki insan, insan ilişkileri ve örgütsel yapılara hakim, kendi seçimleri doğrultusunda akademik ya da profesyonel düzeyde bilgi birikimine sahip olan meslek uzmanlarının yetiştirilmesi.