Prof. Dr. Yakup DARAMA / Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8354


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Michigan State Üniversitesi

Araştırma Konuları : Taşkın Hidrolik ve Hidrolojik Modelleme, Yeraltı suyu Modelleme ,Hidrodinamik Modelleme.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hasan Umur AKAY

/ +90 (312) 586 8963


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: The University of Texas at Austin

Araştırma Konuları : Yüksek Başarımlı Hesaplama, Sonlu Eleman ve Sonlu Hacim Yöntemleri, Paralel Programlama, Katı-Sıvı Etkileşim Problemleri, Hesaplamalı Mühendislik, Hesaplamalı Mekanik, Hesaplamalı Katılar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Tolga AKIŞ

/ +90 (312) 586 8335


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hesaplamalı Mekanik, Katı Cisim Mekaniği, Yapı Modellemesi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU

/ +90 (312) 586 8154


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Geoteknik Mühendisliği, Şev Stabilitesi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Saeid KAZEMZADEH

/ +90 (312) 586 8353


Lisans, Yüksek Lisans: Tebriz Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapısal Optimizasyon, Çelik Yapılar, Ayrık Boyutlandırma.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKIŞ

/ +90 (312) 586 8779


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zemin Mekaniği, Şev Duraylılığı, Zemin Çivileri, Tünel, Kaya Mekaniği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Saman AMİNBAKHSH

/ +90 (312) 586 8778


Lisans: Tabriz Azad Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çok Amaçlı Optimizasyon, Kaynak Dengeleme, Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgelemesi, Evrimsel Algoritmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Emre Caner AKÇAY

/ +90 (312) 586 8731


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapım Mühendisliği ve Proje Yönetimi, Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi, Yenilenebilir Enerji, Çok Etmenli Modelleme, Bina Enerji Modellemesi, Yeşil Binalar, Sürdürülebilirlik, Bilgi Teknolojisi, Sözleşme Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan MERTOL

/ +90 (312) 586 8350


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Kuzey Karolayna Devlet Üniversitesi

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Reza SHABANI

/ +90 (312) 586 8949


Lisans, Yüksek Lisans: Tahran Azad Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Asfalt Karışımları ve Bağlayıcıların Deneysel Karakterizasyonu, Üstyapı Modelleme, Tasarım, Analiz, Rehabilitasyon ve Yönetim Sistemleri, Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yolların Tasarımı ve Karakterizasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ertan SÖNMEZ

/ +90 (312) 586 8333


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Vanderbilt Üniversitesi Doktora: Rice Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapı Dinamiği, Yapı Sağlığı İzleme, Zemin-Yapı Etkileşimi, Çelik Yapılar, Açık Deniz ve Denizaltı Yapıları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TUNÇ

/ +90 (312) 586 8355


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Cincinnati Üniversitesi

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar, Çelik Yapılar, Yüksek Binalar, Depreme Dayanıklı Tasarım, Deneysel Analiz, Teknoloji Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Meriç YILMAZ

/ +90 (312) 586 8321


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hidroloji, Hidrolik, Su Kaynakları Mühendisliği, Kuraklık, Taşkın, İklim Değişikliği.

Detaylı Özgeçmiş