CE500 - Bitirme Projesi (0 + 0) 40

Literatür taraması, tipik inşaat mühendisliği projelerinin aşamaları, proje belgeleme, projenin ilerleme sunumu.