Misyon

Analitik düşünce yapısına sahip, günümüz teknolojisini takip ederek bunların mesleki alana entegrasyonunu gerçekleştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ile bilime katkı sağlayan, çağdaş, etik değerlerin bilincinde olan araştırmacılar ve yüksek mühendisler yetiştirmek.

Vizyon

İnşaat mühendisliği alanında güncel lisansüstü ders müfredatını uygulayan, laboratuvar ve saha çalışmalarında etkili, çeşitli araştırma merkezleri ile koordineli olarak projeler yürüten öncü bir bölüm olmak.