CE597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Araştırma metodolojileri, gereksinim analizi, tasarım, gelişim raporu.

CE589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Yüksek lisans öğrencilerinin tez sunumundan en az 1 dönem önce tez çalışması ile ilgili semineri.