ECTS - - İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programı 2005 yılında başlatılmış olup halen sekiz tam zamanlı öğretim üyesi ile İngilizce lisanında eğitim vermektedir. Öğrencilerden, Yapı Mekaniği, Zemin Mekaniği, Hidrolik Mühendisliği, Yapı Malzemeleri, Ulaşım Mühendisliği ve Yapım İşletmesi dalları ile ilgili alacakları derslerle temel bilgi birikimlerini oluşturmalarının ardınan bu dallardan herhangi birinde belirlenecek bir konu ile ilgili bir proje tamamlamaları ve bir rapor hazırlamaları beklenir. İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde, yüksek lisans öğrencilerinin ders ve proje faaliyetlerinde kullanabilecekleri laboratuvarlar bulunmaktadır.