ECTS - İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

Y. Lisans (Tezsiz) programını başarı ile tamamlayan adaylar ilgili FBE'ler tarafından belirlenen koşullara sahip olmaları halinde doktora programlarına geçiş yapabilirler.