LOG101 - Lojistiğe Giriş (3 + 0) 5

Küresel tedarik zinciri yönetiminde uluslararası lojistiğin rolü, temel müşteri hizmetleri konsepti, ulaştırma modları, sipariş süreci, bilgi sistemleri ve teknolojileri satın alma, dokümantasyon, malzeme ve envanter yönetimi.

LOG103 - Hukuka Giriş (3 + 0) 5

Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri.

LOG102 - Temel Muhasebe ve Finansal Tablolar (3 + 0) 5

Temel muhasebe ve finans terimleri, vergi yükümlülükleri; temel finansal tablolar: bilanço, gelir tablosu, öz sermaye tablosu, nakit akım tablosu, yatay, dikey oran analizleri.

LOG203 - Kombine Taşımacılık (3 + 0) 6

Taşıma çeşitleri, kombine taşımacılık bileşenleri, tarafları, tarafların yasal yükümlülükleri ve gerekli dökümanlar.

LOG205 - Lojistikçiler için Hukuk (3 + 0) 5

İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet ve borç kavramı ile borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, irade ile beyan, edim, ifa, sorumluluk, sözleşme türleri.

LOG209 - Dış Ticarete Giriş (3 + 0) 5

Temel dış ticaret modelleri, Ricardo Modeli, gelir dağılımı, Heckscher-Ohlin modeli, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, dış ticaret politikasının araçları.

LOG204 - Türk Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri (3 + 0) 6

Dış Ticaret, Dış Ticaretin Eko-Sistemi, Dış Ticaretin yurtiçi ticaretten farkı, Riskler ve Yönetimi, Uluslararası Satış Sözleşmeleri, Dış Ticaret Metotları (Incoterms),Türkiye'nin Ticaret İlişkileri, Türk Dış Ticaret Rejim ve İşleyişi, Dış Ticaret ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Gümrük Rejimleri, Rejim Dışı Gümrük işlemleri

LOG206 - Lojistik ve Taşımacılık Hukuku I (3 + 0) 4

Lojistik hizmetler uluslararası lojistik organizasyonlar (fraght forwarder, acenteler, 3PL., 4PL.) ve askeri birimler, uluslararası şirketler ve firmalar arasında iç ve dış malzeme ve ürün akışı, malzeme yönetimi, geçici depolama, fiziksel dağıtım ve tedarik zincirini kontrol eden tasarım ve yönetim sistemlerinin tüm hukuksal boyutları.

LOG210 - İhracat ve İthalat Yönetimi (3 + 0) 5

Uluslararası pazarlama stratejileri, planlama, kıymetli evrakların hazırlanması, ödeme ve taşıma çeşitlerinin seçimi, ihracat bölümü operasyonları, uluslararası ticaret hareketlerinin yönetimi, akreditif ve diğer ödeme çeşitleri, teslim şekilleri ve taşıma prosedürleri, ithalat ve ihracatta önemli ve zorunlu belgeler, düzenlemeler, gümrükleme ve de

LOG212 - Uluslararası Ticaret (3 + 0) 6

Uluslararası tüzel kişiler, uluslararası anlaşmazlıkların çözüm yolları, uluslararası ticaret hukukunun tarihçesi, Dünya Ticaret Örgütü, Tarife ve Ticarete ilişkin Genel Anlaşma, çok taraflı ticaret anlaşmaları.

LOG305 - Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (3 + 0) 6

Lojistik hizmetler, uluslararası lojistik organizasyonlar (fraght forwarder, acenteler, 3PL., 4PL.) ve askeri birimler, uluslararası şirketler ve firmalar arasında iç ve dış malzeme ve ürün akışı, malzeme yönetimi, geçici depolama, fiziksel dağıtım ve tedarik zincirini kontrol eden tasarım ve yönetim sistemlerinin tüm hukuksal boyutları.

LOG311 - Tedarik Zinciri Yönetimi (3 + 0) 6

Tedarik zinciri konsepti; satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler.

LOG402 - Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (3 + 0) 6

Finansal sistem, faiz oranları, finansal kurumlar, para politikası, para piyasası, tahvil, borsa, ipotek ve döviz piyasaları.

LOG409 - Elektronik Ticaret (3 + 0) 6

E-ticaret çeşitleri, işletme paradigmaları, temel kavramlar, e-ticaret araçları, ödeme çeşitleri, alt yapı çeşitleri (iletişim, teknoloji ve ödeme alt yapıları gibi), e-ticarette Türkiye?deki firmaların güncel pozisyonu ve veri depolama teknolojileri.

LOG414 - Risk Yönetimi (3 + 0) 6

Temel risk kavramı, faiz oranları ve döviz kurları, faiz riski, kredi riski, operasyonel risk, emtia fiyat riski, rikten korunma yöntemleri.

LOG429 - Lojistikte Girişimcilik ve KOBİ`ler (3 + 0) 6

Uluslararası kapsamda girişimcilik ve lojistiğin tanımı, girişimcilerin özellikleri ve işletme çeşitleri, lojistik alanındaki KOBİ?lerin girişimci özellikleri, girişimci KOBİ?lere yönelik güncel veriler.

LOG430 - Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (3 + 0) 6

Doğrusal programlama modellerinin kurulması, modellerin çözüm sürecinin geometrik yorumu ve cebirsel altyapısı, simpleks algoritması, ikillik teorisi, duyarlılık analizi ve ikili simpleks algoritma.

LOG425 - Lojistikte Güncel Konular (3 + 0) 6

Bilgi yönetimi, lojistikte inovasyon, trendler: tersine ve yeşil lojistik, lojistik projesi yönetimi, e-ticaret, sürdürülebilirlik, kalite yönetimi, şehir lojistiği, insani lojistik, teknoljinin stratejik yönetimi

LOG303 - Avrupa Birliği-Gümrük Birliği (3 + 0) 5

Avrupa Birliği`nin işleyişi, ekonomik bütünleşme türleri, Avrupa Birliği`nin tarihçesi ve bütünleşme süreci ile temel kurumları, AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği`nin oluşumu, ortaklığa temel teşkil eden kararlar.

LOG308 - Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı (3 + 0) 5

Havacılık endüstrisi, havayolu taşımacılığı kuralları, uluslararası hava hukuku, ICAO kuralları, EASA kuralları, hava kargo.

LOG408 - Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi (3 + 0) 5

Yabancı pazarlara giriş metodları, incoterms, uluslararası ticaret dökümanları, uluslararası sözleşmeler ve sözleşme yönetimi.

LOG309 - Uluslararası Pazarlama (3 + 0) 5

Uluslararası pazarlama dinamikleri, uluslararası piyasa giriş stratejileri, uluslararası markalaşma stratejileri.

LOG312 - Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları (3 + 0) 5

Para piyasası, para teorisi, döviz piyasaları, türev işlemler, IMF, Dünya Bankası ve BIS'in fonksiyonları, sermaye hareketleri.

LOG315 - Uluslararası Lojistik (3 + 0) 5

Uluslararası taşımacılık faaliyetleri ile ilgili olarak deniz yolu ve demiryolu taşımacılığının temel ilkeleri, taşımacıların yüklendikleri sorumluluklar ve yükümlülükleri; birden fazla taşımacılık modunun söz konusu olduğu çoklu taşımacılığa ilişkin uluslararası ilkeler.

LOG316 - Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi (3 + 0) 5

Kambiyo, döviz ve efektif kavramları, yabancı para cinsinden aktif ve pasif hesaplar, ihracat ve ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Türk Eximbank kredileri, faktoring, forfeiting, leasing.

LOG317 - İhracat ve Lojistik Simülasyonları (3 + 0) 5

Dünya'da ve Türkiye'de lojistik uygulamalar ve sektörler,"Beer Game" tedarik zinciri ve lojistik yönetimi atölye çalışması, lojistik vizyon veri havuzu, stratejik lojistik bileşenler zinciri, lojistik ve tedarik zinciri planlama ve tasarımı.

LOG322 - Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri (3 + 0) 6

Bu ders kapsamında, Toplam Kalite Yönetimi kavramı ve tanımına, kalite geliştirmeye yönelik araç ve tekniklere, temel istatistiklere, kontrol diyagramlarına, 6 sigma ve uluslararası kalite standartlarına odaklanılmaktadır.

LOG422 - Ticaret ve Lojistikte Bilgi Teknolojileri (3 + 0) 5

Uluslararası ticarette bilgi işlem teknolojilerinin kullanımı, SAP programı ve benzer diğer programlar.

LOG491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

xxxx

LOG493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

xxxx

LOG495 - Ortak Eğitim Uygulaması III (3 + 0) 5

xxxx

LOG497 - Ortak Eğitim Uygulaması IV (3 + 0) 5

xxxx

LOG444 - Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Pratik Eğitim (3 + 0) 6

Uluslararası ticaret ile ithalat ve ihracat yönetimine giriş; uluslararası pazarlama; Türkiye'nin dış ticareti; gümrük mevzuatı ve dış ticaret.

LOG306 - Depolama ve Envanter Yönetimi (3 + 0) 7

Malzeme elleçleme, paketleme, bar-kodlama, çapraz sevkiyat, envanter kontrol sistemleri, ABC sınıflandırması, ekonomik sipariş miktarı modelleri.

LOG401 - Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku (3 + 0) 7

Gemi sicili ve ilgili işlemler, gemi rehni ve ipoteği, liman kısımları ve türleri, serbest bölgelerde liman idaresi, limanlarda antrepolar ve istif yöntemleri.

LOG405 - Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (3 + 0) 6

Gümrük ile ilgili temel esaslar, gümrük mevzuatına ilişkin temel kavramlar, tarife, kıymet, menşe kuralları, gümrük rejimleri, rejim dışı işlemler, eşyanın gümrüğe tabi tutulması esasları, gümrük ile ilgili mali yükümlülükler ve hesabı, gümrük suçları, gümrük uyuşmazlıkları, gümrük müşavirliği, gümrük ile ilgili kolaylaştırıcı işlemler, dersin içeriğine yönelik vaka çalışmaları, gümrük ziyaretleri.

LOG499 - Yaz Stajı (0 + 0) 6

20 iş günü boyunca kamu veya özel sektörde yer alan bir iş yerindeki saha deneyimi ve yazılı rapor hazırlama ve sunma.

LOG404 - Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi (3 + 0) 7

Proje konusu araştırma, nicel/nitel araştırma teknikleri, ilk taslakların yazımı, şirket görüşmeleri yapma, hazırlanan raporların sunumu.

LOG406 - Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri (3 + 0) 6

Dış ticarette kullanılan örnek yazışmalar, form ve sözleşmeler, iş sunumları, toplantı, ticaret fuarları ve müzakereler, sektörlere göre meslekler, terimler, süreçler.