Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8624


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hande EMİN BENLİ / Bölüm Başk. Yard.

/ +90 (312) 586 8258


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Essex Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukuk ve Ekonomi, Ampirik Hukuki Çalışmalar, Girişimcilik, Uluslararası Ticaret.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Esra HASDEMİR

/ +90 (312) 586 8656


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ulaştırma - Hava kargo taşımacılığı, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Uluslararası Ekonomi, Uygulamalı Ekonometri, Panel Veri Ekonometrisi, Doğrusal Olmayan Ekonometri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hülya SAYGILI

/ +90 (312) 586 8230


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: North Carolina State University Sanatta Yeterlilik: Michigan State University

Araştırma Konuları : Uluslararası Ticaret, Makroekonomi, Uygulamalı Ekonometri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Dilara ATAK

/ +90 (312) 586 8657


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, Dağıtım Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Kamil BÜYÜKMİRZA / Diğer bölümlerden ders veren öğretim elemanı

/ +90 (312) 586 8615


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: Michigan State University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Sistemlerinin Kurulması.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Esra ŞENGÖR ŞENALP / Diğer bölümlerden ders veren öğretim elemanı

/ +90 (312) 586 8630


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Parasal Ekonomi, Makroiktisat, Makro Finans, Endüstriyel Organizasyon, Uygulamalı Ekonometri, Uygulamalı Zaman Serileri Ekonometrisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burcu TOSUN / Diğer bölümlerden ders veren öğretim elemanı

/ +90 (312) 586 8625


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Örgütsel Davranış, Örgütsel Psikoloji, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Kariyer Planlama, Kurumsallaşma.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Önder BELGİN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tedarik Zinciri Yönetimi, Depolama ve Envanter Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Fedai UZUN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans.

Detaylı Özgeçmiş