• Uluslararası ticaret ve lojistik disiplinlerini bir araya getirerek interdisipliner bakış açısına sahip olan bireyler yetiştirmek,
  • Mezunların sektörün uluslararası kavram, kurum ve kurallarına hakim, gelişen, değişen dünyaya ve küreselleşmenin getirdiği rekabete ve yeniliklere açık, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, ‘dünya vatandaşı’ vizyonunu benimsemiş özelliklere sahip olmasını sağlamak,
  • Kamu kesimi, özel sektör ve mesleki kuruluşlarda alanında uzman veya yönetici olarak çalışabilen, girişimci ruhu ile ulusal veya uluslararası işletme kurabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek,