Neden Atılım Üniversitesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik okumalıyım?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2008-2009 Akademik Yılı itibariyle öğrenci kabul etmeye başlamış, 2011-2012 yılı itibariyle de mezun vermeye başlamıştır.

İlk bakışta tamamen farklı iki disiplin olarak anlaşılabilen Uluslararası Ticaret ve Uluslarararası Lojistik, gerçekte birbirine sıkı sıkıya bağlı; birbirini tamamlayan ve bir bakıma birbirleri için vazgeçilmez iki alandır.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklere paralel olarak tüm sektörlerde çok sayıda ürün ve hizmet dolaşımdadır. Buna bağlı olarak artan dış ticaret hacimleri, piyasalar arası etkileşim ve gerek ülke gerekse firma bazındaki rekabet; geleneksel ticaret anlayışını dönüştürmüş; verimlilik ve etkinlik için vazgeçilmez olan ve başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar sağladığı ürün/hizmet/insan/bilgi kaynakları ile sadece taşımacılık olarak değerlendirilemeyecek lojistik disiplinini de ekonomik süreçlerin bir parçası haline getirmiştir.

Bu noktadan hareketle, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü eğitim anlayışını; tek yönlülüğü reddeden, konu edindiği disiplinler gibi esnek ve gelişmeye açık bir çerçeveye oturtmuştur. Bu bağlamda hem uluslararası ticaret hem de uluslararası lojistiğin bileşenlerini bir bütünlük içinde ele alan bölümümüzün temel amacı, söz konusu alanlarda yetkinlik kazanmış, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş ve uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir. Bölümden mezun olan öğrenciler uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların farklı alanlarındaki üretim, satış, satın alma ve dağıtım planlanması ve denetiminde çalışabilmektedir. Mezunlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi bakanlıklarda kariyer uzmanlığı, ulusal veya uluslararası şirketlerde ticaret, finans, lojistik departmanlarında yöneticilik, işletme sahibi, ithalat ihracat uzmanı, gümrük uzmanı, dış ticaret uzmanı, uluslararası müşteri danışmanı, operasyon sorumlusu, e-ticaret uzmanı vb. unvanlara sahip olabilmektedir.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Bölümümüzde, ders programları öğrencileri bu multidisipliner alana hem teorik hem uygulamalı olarak hazırlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim dili İngilizce olan bölümde, uygulamalı dersler, Türkiye’nin ilk uluslararası taşımacılık üssü olan Ankara Lojistik Üssü’nde üniversite ile işbirliği içerisinde kurulan “Lojistik Simülasyon ve Uygulamalı Eğitim Merkezinde yapılmaktadır. Lojistik sektöründe ilk olan bu uygulama ile sektör ve üniversitenin bir araya getirilmesi sağlanmış, öğrencilere mezun olmadan önce sektörle tanışma ve aynı zamanda sektöre de nitelikli iş gücü kazandırma imkanı sağlanmıştır. Öğrencilerin bu merkezde gördükleri dersler ile lojistik süreçlerini sanal ortamda tecrübe edinebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca staj ve mezuniyet sonrasında da burada istihdam imkanı bulunmaktadır.

Ankara Lojistik Üssü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün işbirliği, uygulama merkezinin yanında her yıl düzenlenen “Lojistik Buluşmaları” adlı konferans ve panel serisi ile de pekişmektedir. Bu paneller sayesinde öğrenciler, sektördeki yenilikleri yakından takip ederken, teorikte gördükleri derslerin uygulamadaki işlerliğini birinci ağızlardan dinleme şansına sahip olabilmektedir.

Üniversitemizin Ankara’da bulunması dolayısıyla Ekonomi, Ulaştırma, Gümrük Bakanlıkları ve diğer mesleki kuruluşlarla düzenli ve sürekli ilişkiler sürdürülmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile işbirliği içinde bulunan bölümümüz, 2 yıldır TBD Ankara şubesi ile ortaklaşa “Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı”  düzenlemektedir.

Gümrük idareleri, hava ve deniz limanları, ihracatçı birlikleri, serbest bölgeler, lojistik firmaları, gümrük müşavir firmaları bünyesinde işleyişin nasıl olduğunun öğrenciler tarafından bilinmesi, derslerde öğrenilen teorik bilginin pratikte nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi için bölümümüzde her yıl teknik geziler düzenlenmektedir. Bu teknik geziler kapsamında; 2016 Baharında gerçekleştirilen Mersin serbest bölge, liman işletmesi ve gümrük müdürlüğü gezisi, 2017 yılında ise üniversite tarihinde ilk defa yurt dışı gezisi düzenlenmiş Budapeşte Corvinus University işbirliği ile Macaristan’a 17 öğrencimiz ile birlikte gidilmiştir. Bu gezide uluslararası lojistik firmaları Bilk Rail Cargo, Transemex Logistics ve Ekol Logistics ziyaret edilmiş ve öğrencilerimiz firma faaliyetleri, intermodal taşımacılık, depolama sistemleri gibi konular hakkında yerinde ve uzman kişilerden ayrıntılı bilgi alabilme imkanına sahip olmuşlardır. Budapeşte’de firma gezileri dışında Corvinus Üniversitesi’nde bir konferans düzenlenmiş ve ayrıca her iki üniversitenin de öğrencilerinin ortak katıldığı ‘case study’ çalışması yapılmıştır.

2018 yılında ise 16 öğrencimizin katılımı ile Slovenya ve İtalya gezisi gerçekleştirilmiştir. Bu gezinin de amacı deniz limanlarındaki lojistik işlemlerinin yerinde görülmesi ve lojistik alanında iyi bir üne sahip olan Slovenya Maribor Üniversitesi ile akademik işbirliği gerçekleştirilmesi olmuştur. Öğrencilerimiz, Slovenya Koper Limanı ve İtalya Trieste Limanındaki Ro-Ro taşımacılığı süreçleri, limandaki TIR, dorse, çekici ve konteynerlerin sahaya istiflenmesi, gemi boşaltılması ve yüklenmesi işlemlerini yerinde izlemiş, limanlardaki depo ve ambarlar hakkında ilgililerden bilgiler almışlardır. Bunun yanı sıra bu gezide öğrencilerimiz Fernetti Tır Parkı’nı da ziyaret ederek RO-LA taşımacılığı hakkında bilgi edinmişlerdir. Gezinin akademik ayağı olan Maribor Üniversitesi ziyaretinde ise her iki üniversitenin öğrencilerinin ve hocalarının katıldığı bir panel düzenlenmiştir.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Bölümümüzde yaklaşık 150 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile 7 yarı zamanlı öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümde verilen dersler tamamen öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda her akademik dönem, alanında uzman yarı-zamanlı öğretim üyeleri de bölümde ders vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Örneğin ihracat ve ithalat yönetimi, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, uluslararası ticaret gibi derslerin kayıtlı öğrenci sayısı ortalama 35 olabilirken; e-ticaret, ticarette ve lojistikte bilgi teknolojileri gibi alan seçmeli dersler, ilgisi ve merakı bu yönde olan öğrencilere verildiği için daha az sayıda öğrenciye sunulmaktadır. Bu düzen sayesinde her mezun öğrencimiz, bir uluslararası ticaret ve lojistik mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeyle mezun olurken, aynı zamanda ilgi duyduğu alt alana ait dersler de alarak mezuniyet sonrası akademik ve mesleki kariyerine daha hazırlıklı hale gelebilmektedir. 

Ayrıca, her bölüm üyesi belli bir kısım öğrencinin akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyesinin diğer iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli vakti ayırabilmekte ve öğrencilerin akademik gidişatını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedir. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiği söylenebilir.

Bölümünüzde yabancı dil eğitimini nasıl veriyorsunuz?

Bölümüzün dili İngilizce’dir. Hukuk ve mevzuat dersleri haricinde tüm dersler İngilizce verilmektedir. Ayrıca müfredatımızda öğrencilerimizin mezun olduktan sonra yabancı dil problemi yaşamamaları için 6 yarıyıl zorunlu İngilizce dersi yer almaktadır. Bununla birlikte, farklı bir dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından açılan Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince gibi dersleri de alabilmektedir. 

Bursluluk oranlarınız ve kontenjanlarınız nasıl?

Bölümümüze 2019-2020 öğretim yılında merkezi yerleştirilme ile 40 lisans öğrencisi alınacaktır. 4 öğrenciye %100 burs, 31 öğrenciye ise %75 burs, 5 öğrenciye %50 burs imkânı tanınacaktır.

Bölümünüzün staj imkanları nasıl?

Bölümümüzden lisans diploması alabilmek için öğrencilerimizin zorunlu olarak 20 işgünü sürecek bir staj tamamlaması gerekmektedir. Ancak öğrencilerimiz her yaz gönüllü olarak da staj yapmaları için teşvik edilmektedir.
Öğrencilerimizin staj süreci koordinatör öğretim elemanı tarafından denetlenmektedir.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı sayıları nedir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde kayıtlı yaklaşık 150 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi mevcuttur. Bunun yanında her dönem ihtiyaç doğrultusunda alanında uzman yarı zamanlı akademisyenler görev yapmaktadır. Bölüm mensupları ve son iki yılda bölümümüzde ders veren yarı zamanlı öğretim üyeleri tablodaki gibidir. Tablodan da anlaşılacağı üzere hem tam zamanlı kadroda hem de yarı zamanlı kadroda, yeterlik, etkinlik ve çeşitlilik göz önünde bulundurulmuştur.

Tam zamanlı akademik kadro ve alanları

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları

Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş

Muhasebe, Finans, Dış Ticaret

Dr. Öğrt. Üyesi Hande Emin Benli

Hukuk ve Ekonomi, Ampirik Hukuki Çalışmalar, Girişimcilik, Uluslararası Ticaret

Araş. Gör. Dilara Atak

Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik

Geçtiğimiz 2 yılda gelen yarı zamanlı akademik kadro ve alanları

Dr. Murat Sezgin

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Kriz Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Yeşil Lojistik, İnovasyon Yönetimi

Dr. Doğan Karadoğan

Lojistik Yönetimi, Lojistik Destek Sistemleri, Tedarik Zinciri ve Envanter Yönetimi, Ulaştırma Yönetimi

Dr. Öğrt. Üyesi Haydar Ateş

Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Lojistik

Av. Hakan Bezginli

Lojistik Hukuku, Karayolu Taşımacılık Hukuku, Kaçakçılık Kanunu

Nurcan Özyazıcı Sunay

E-Ticaret, Bilgi Teknolojileri, Kalite Yönetimi

Hülya Erbay

Gümrük Mevzuatı

Fedai Uzun

Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans

 

 

Erasmus+  ve  yurt dışı bağlantıları nelerdir?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversite’sini tercih etmiştir.

Bölümümüz için Almanya Ludwigshafen University of Applied Science, Polonya The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Hollanda Stenden University of Applied Sciences ile personel ve öğrenci hareketliliği için Erasmus + anlaşmaları bulunmaktadır. Her dönem ortalama 2 öğrencimiz Erasmus + Değişim Programı ile anlaşmalı üniversitelerde eğitim imkanına sahip olmaktadır.

Erasmus  + anlaşmaları dışında düzenli olarak yurtdışına yaptığımız geziler neticesinde Macaristan Budapeşte Corvinus University ve Slovenya Maribor University ile işbirliği sağlamış bulunmaktayız.

Atılım Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne anlaşma ağını genişletmektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunlarımız uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların farklı  alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinin (dağıtım) planlanması ve denetiminde yöneticilerle birlikte çalışabilmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunu olan kişi evrensel bir mesleğe sahiptir.  Mezunlar, kamu kuruluşları (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı), akademik kariyer, bankalar, ulusal şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanları, uluslar arası şirketler, ithalat ve ihracat firmaları, lojistik firmaları (Üretim, pazarlama, depolama, nakliye vb.) yelerde iş imkanına sahip olabilmektedir.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımızın istihdam oranı %90’ın üzerindedir, mezunlarımız özel sektör ve kamuda çalışmaktadır.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Bölümümüz yaklaşık 100 mezun vermiştir. Tüm öğrencilerimizin ve hocalarımızın üye olduğu bir Whatsapp grubumuz ve ayrıca Dış Ticaret ve Lojistik öğrenci topluluğumuz aracılığıyla mezun ve halihazırda bölümümüzde eğitim gören tüm öğrencilerimizle iletişim halindeyiz. Mezunlarımız zaman zaman da öğretim görevlilerini ziyaret etmek ve öğrencilere mezuniyet sonrası yaşam hakkında bilgilendirmeler yapmak için bölüme gelmekte, topluluğumuzun düzenlediği söyleşilerde konuşmacı olarak yer almaktadır.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Yurtdışına yüksek lisans yapmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır.

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4732 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Neden Atılım Üniversitesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik okumalıyım?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2008-2009 Akademik Yılı itibariyle öğrenci kabul etmeye başlamış, 2011-2012 yılı itibariyle de mezun vermeye başlamıştır.

İlk bakışta tamamen farklı iki disiplin olarak anlaşılabilen Uluslararası Ticaret ve Uluslarararası Lojistik, gerçekte birbirine sıkı sıkıya bağlı; birbirini tamamlayan ve bir bakıma birbirleri için vazgeçilmez iki alandır.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklere paralel olarak tüm sektörlerde çok sayıda ürün ve hizmet dolaşımdadır. Buna bağlı olarak artan dış ticaret hacimleri, piyasalar arası etkileşim ve gerek ülke gerekse firma bazındaki rekabet; geleneksel ticaret anlayışını dönüştürmüş; verimlilik ve etkinlik için vazgeçilmez olan ve başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar sağladığı ürün/hizmet/insan/bilgi kaynakları ile sadece taşımacılık olarak değerlendirilemeyecek lojistik disiplinini de ekonomik süreçlerin bir parçası haline getirmiştir.

Bu noktadan hareketle, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü eğitim anlayışını; tek yönlülüğü reddeden, konu edindiği disiplinler gibi esnek ve gelişmeye açık bir çerçeveye oturtmuştur. Bu bağlamda hem uluslararası ticaret hem de uluslararası lojistiğin bileşenlerini bir bütünlük içinde ele alan bölümümüzün temel amacı, söz konusu alanlarda yetkinlik kazanmış, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş ve uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir. Bölümden mezun olan öğrenciler uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların farklı alanlarındaki üretim, satış, satın alma ve dağıtım planlanması ve denetiminde çalışabilmektedir. Mezunlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi bakanlıklarda kariyer uzmanlığı, ulusal veya uluslararası şirketlerde ticaret, finans, lojistik departmanlarında yöneticilik, işletme sahibi, ithalat ihracat uzmanı, gümrük uzmanı, dış ticaret uzmanı, uluslararası müşteri danışmanı, operasyon sorumlusu, e-ticaret uzmanı vb. unvanlara sahip olabilmektedir.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Bölümümüzde, ders programları öğrencileri bu multidisipliner alana hem teorik hem uygulamalı olarak hazırlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim dili İngilizce olan bölümde, uygulamalı dersler, Türkiye’nin ilk uluslararası taşımacılık üssü olan Ankara Lojistik Üssü’nde üniversite ile işbirliği içerisinde kurulan “Lojistik Simülasyon ve Uygulamalı Eğitim Merkezinde yapılmaktadır. Lojistik sektöründe ilk olan bu uygulama ile sektör ve üniversitenin bir araya getirilmesi sağlanmış, öğrencilere mezun olmadan önce sektörle tanışma ve aynı zamanda sektöre de nitelikli iş gücü kazandırma imkanı sağlanmıştır. Öğrencilerin bu merkezde gördükleri dersler ile lojistik süreçlerini sanal ortamda tecrübe edinebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca staj ve mezuniyet sonrasında da burada istihdam imkanı bulunmaktadır.

Ankara Lojistik Üssü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün işbirliği, uygulama merkezinin yanında her yıl düzenlenen “Lojistik Buluşmaları” adlı konferans ve panel serisi ile de pekişmektedir. Bu paneller sayesinde öğrenciler, sektördeki yenilikleri yakından takip ederken, teorikte gördükleri derslerin uygulamadaki işlerliğini birinci ağızlardan dinleme şansına sahip olabilmektedir.

Üniversitemizin Ankara’da bulunması dolayısıyla Ekonomi, Ulaştırma, Gümrük Bakanlıkları ve diğer mesleki kuruluşlarla düzenli ve sürekli ilişkiler sürdürülmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile işbirliği içinde bulunan bölümümüz, 2 yıldır TBD Ankara şubesi ile ortaklaşa “Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı”  düzenlemektedir.

Gümrük idareleri, hava ve deniz limanları, ihracatçı birlikleri, serbest bölgeler, lojistik firmaları, gümrük müşavir firmaları bünyesinde işleyişin nasıl olduğunun öğrenciler tarafından bilinmesi, derslerde öğrenilen teorik bilginin pratikte nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi için bölümümüzde her yıl teknik geziler düzenlenmektedir. Bu teknik geziler kapsamında; 2016 Baharında gerçekleştirilen Mersin serbest bölge, liman işletmesi ve gümrük müdürlüğü gezisi, 2017 yılında ise üniversite tarihinde ilk defa yurt dışı gezisi düzenlenmiş Budapeşte Corvinus University işbirliği ile Macaristan’a 17 öğrencimiz ile birlikte gidilmiştir. Bu gezide uluslararası lojistik firmaları Bilk Rail Cargo, Transemex Logistics ve Ekol Logistics ziyaret edilmiş ve öğrencilerimiz firma faaliyetleri, intermodal taşımacılık, depolama sistemleri gibi konular hakkında yerinde ve uzman kişilerden ayrıntılı bilgi alabilme imkanına sahip olmuşlardır. Budapeşte’de firma gezileri dışında Corvinus Üniversitesi’nde bir konferans düzenlenmiş ve ayrıca her iki üniversitenin de öğrencilerinin ortak katıldığı ‘case study’ çalışması yapılmıştır.

2018 yılında ise 16 öğrencimizin katılımı ile Slovenya ve İtalya gezisi gerçekleştirilmiştir. Bu gezinin de amacı deniz limanlarındaki lojistik işlemlerinin yerinde görülmesi ve lojistik alanında iyi bir üne sahip olan Slovenya Maribor Üniversitesi ile akademik işbirliği gerçekleştirilmesi olmuştur. Öğrencilerimiz, Slovenya Koper Limanı ve İtalya Trieste Limanındaki Ro-Ro taşımacılığı süreçleri, limandaki TIR, dorse, çekici ve konteynerlerin sahaya istiflenmesi, gemi boşaltılması ve yüklenmesi işlemlerini yerinde izlemiş, limanlardaki depo ve ambarlar hakkında ilgililerden bilgiler almışlardır. Bunun yanı sıra bu gezide öğrencilerimiz Fernetti Tır Parkı’nı da ziyaret ederek RO-LA taşımacılığı hakkında bilgi edinmişlerdir. Gezinin akademik ayağı olan Maribor Üniversitesi ziyaretinde ise her iki üniversitenin öğrencilerinin ve hocalarının katıldığı bir panel düzenlenmiştir.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Bölümümüzde yaklaşık 150 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile 7 yarı zamanlı öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümde verilen dersler tamamen öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda her akademik dönem, alanında uzman yarı-zamanlı öğretim üyeleri de bölümde ders vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Örneğin ihracat ve ithalat yönetimi, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, uluslararası ticaret gibi derslerin kayıtlı öğrenci sayısı ortalama 35 olabilirken; e-ticaret, ticarette ve lojistikte bilgi teknolojileri gibi alan seçmeli dersler, ilgisi ve merakı bu yönde olan öğrencilere verildiği için daha az sayıda öğrenciye sunulmaktadır. Bu düzen sayesinde her mezun öğrencimiz, bir uluslararası ticaret ve lojistik mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeyle mezun olurken, aynı zamanda ilgi duyduğu alt alana ait dersler de alarak mezuniyet sonrası akademik ve mesleki kariyerine daha hazırlıklı hale gelebilmektedir. 

Ayrıca, her bölüm üyesi belli bir kısım öğrencinin akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyesinin diğer iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli vakti ayırabilmekte ve öğrencilerin akademik gidişatını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedir. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiği söylenebilir.

Bölümünüzde yabancı dil eğitimini nasıl veriyorsunuz?

Bölümüzün dili İngilizce’dir. Hukuk ve mevzuat dersleri haricinde tüm dersler İngilizce verilmektedir. Ayrıca müfredatımızda öğrencilerimizin mezun olduktan sonra yabancı dil problemi yaşamamaları için 6 yarıyıl zorunlu İngilizce dersi yer almaktadır. Bununla birlikte, farklı bir dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından açılan Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince gibi dersleri de alabilmektedir. 

Bursluluk oranlarınız ve kontenjanlarınız nasıl?

Bölümümüze 2019-2020 öğretim yılında merkezi yerleştirilme ile 40 lisans öğrencisi alınacaktır. 4 öğrenciye %100 burs, 31 öğrenciye ise %75 burs, 5 öğrenciye %50 burs imkânı tanınacaktır.

Bölümünüzün staj imkanları nasıl?

Bölümümüzden lisans diploması alabilmek için öğrencilerimizin zorunlu olarak 20 işgünü sürecek bir staj tamamlaması gerekmektedir. Ancak öğrencilerimiz her yaz gönüllü olarak da staj yapmaları için teşvik edilmektedir.
Öğrencilerimizin staj süreci koordinatör öğretim elemanı tarafından denetlenmektedir.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı sayıları nedir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde kayıtlı yaklaşık 150 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi mevcuttur. Bunun yanında her dönem ihtiyaç doğrultusunda alanında uzman yarı zamanlı akademisyenler görev yapmaktadır. Bölüm mensupları ve son iki yılda bölümümüzde ders veren yarı zamanlı öğretim üyeleri tablodaki gibidir. Tablodan da anlaşılacağı üzere hem tam zamanlı kadroda hem de yarı zamanlı kadroda, yeterlik, etkinlik ve çeşitlilik göz önünde bulundurulmuştur.

Tam zamanlı akademik kadro ve alanları

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları

Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş

Muhasebe, Finans, Dış Ticaret

Dr. Öğrt. Üyesi Hande Emin Benli

Hukuk ve Ekonomi, Ampirik Hukuki Çalışmalar, Girişimcilik, Uluslararası Ticaret

Araş. Gör. Dilara Atak

Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik

Geçtiğimiz 2 yılda gelen yarı zamanlı akademik kadro ve alanları

Dr. Murat Sezgin

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Kriz Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Yeşil Lojistik, İnovasyon Yönetimi

Dr. Doğan Karadoğan

Lojistik Yönetimi, Lojistik Destek Sistemleri, Tedarik Zinciri ve Envanter Yönetimi, Ulaştırma Yönetimi

Dr. Öğrt. Üyesi Haydar Ateş

Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Lojistik

Av. Hakan Bezginli

Lojistik Hukuku, Karayolu Taşımacılık Hukuku, Kaçakçılık Kanunu

Nurcan Özyazıcı Sunay

E-Ticaret, Bilgi Teknolojileri, Kalite Yönetimi

Hülya Erbay

Gümrük Mevzuatı

Fedai Uzun

Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans

 

 

Erasmus+  ve  yurt dışı bağlantıları nelerdir?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversite’sini tercih etmiştir.

Bölümümüz için Almanya Ludwigshafen University of Applied Science, Polonya The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Hollanda Stenden University of Applied Sciences ile personel ve öğrenci hareketliliği için Erasmus + anlaşmaları bulunmaktadır. Her dönem ortalama 2 öğrencimiz Erasmus + Değişim Programı ile anlaşmalı üniversitelerde eğitim imkanına sahip olmaktadır.

Erasmus  + anlaşmaları dışında düzenli olarak yurtdışına yaptığımız geziler neticesinde Macaristan Budapeşte Corvinus University ve Slovenya Maribor University ile işbirliği sağlamış bulunmaktayız.

Atılım Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne anlaşma ağını genişletmektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunlarımız uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların farklı  alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinin (dağıtım) planlanması ve denetiminde yöneticilerle birlikte çalışabilmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunu olan kişi evrensel bir mesleğe sahiptir.  Mezunlar, kamu kuruluşları (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı), akademik kariyer, bankalar, ulusal şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanları, uluslar arası şirketler, ithalat ve ihracat firmaları, lojistik firmaları (Üretim, pazarlama, depolama, nakliye vb.) yelerde iş imkanına sahip olabilmektedir.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımızın istihdam oranı %90’ın üzerindedir, mezunlarımız özel sektör ve kamuda çalışmaktadır.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Bölümümüz yaklaşık 100 mezun vermiştir. Tüm öğrencilerimizin ve hocalarımızın üye olduğu bir Whatsapp grubumuz ve ayrıca Dış Ticaret ve Lojistik öğrenci topluluğumuz aracılığıyla mezun ve halihazırda bölümümüzde eğitim gören tüm öğrencilerimizle iletişim halindeyiz. Mezunlarımız zaman zaman da öğretim görevlilerini ziyaret etmek ve öğrencilere mezuniyet sonrası yaşam hakkında bilgilendirmeler yapmak için bölüme gelmekte, topluluğumuzun düzenlediği söyleşilerde konuşmacı olarak yer almaktadır.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Yurtdışına yüksek lisans yapmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır.

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 44 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-16 10:48:01 [updated_at] => 2019-07-17 10:39:41 [parent_id] => [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => iletisim-1532446376 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) [1] => Array ( [id] => 44 [name_tr] => Uluslararası Ticaret ve Lojistik [url] => loj [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4732 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Neden At\u0131l\u0131m Üniversitesinde Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik okumal\u0131y\u0131m?<\/strong><\/p>\n\n

Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik Bölümü 2008-2009 Akademik Y\u0131l\u0131 itibariyle ö\u011frenci kabul etmeye ba\u015flam\u0131\u015f, 2011-2012 y\u0131l\u0131 itibariyle de mezun vermeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

\u0130lk bak\u0131\u015fta tamamen farkl\u0131 iki disiplin olarak anla\u015f\u0131labilen Uluslararas\u0131 Ticaret ve Uluslarararas\u0131 Lojistik, gerçekte birbirine s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131; birbirini tamamlayan ve bir bak\u0131ma birbirleri için vazgeçilmez iki aland\u0131r.<\/p>\n\n

Günümüzde bilgi ve ileti\u015fim teknolojilerindeki yeniliklere paralel olarak tüm sektörlerde çok say\u0131da ürün ve hizmet dola\u015f\u0131mdad\u0131r. Buna ba\u011fl\u0131 olarak artan d\u0131\u015f ticaret hacimleri, piyasalar aras\u0131 etkile\u015fim ve gerek ülke gerekse firma baz\u0131ndaki rekabet; geleneksel ticaret anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 dönü\u015ftürmü\u015f; verimlilik ve etkinlik için vazgeçilmez olan ve ba\u015flang\u0131ç noktas\u0131ndan tüketim noktas\u0131na kadar sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 ürün\/hizmet\/insan\/bilgi kaynaklar\u0131 ile sadece ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k olarak de\u011ferlendirilemeyecek lojistik disiplinini de ekonomik süreçlerin bir parças\u0131 haline getirmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Bu noktadan hareketle, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik Bölümü e\u011fitim anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131; tek yönlülü\u011fü reddeden, konu edindi\u011fi disiplinler gibi esnek ve geli\u015fmeye aç\u0131k bir çerçeveye oturtmu\u015ftur. Bu ba\u011flamda hem uluslararas\u0131 ticaret hem de uluslararas\u0131 lojisti\u011fin bile\u015fenlerini bir bütünlük içinde ele alan bölümümüzün temel amac\u0131, söz konusu alanlarda yetkinlik kazanm\u0131\u015f, büyük dü\u015fünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabanc\u0131 dilde ileti\u015fim kurabilen, vizyonu geni\u015f ve uzmanla\u015fm\u0131\u015f nitelikli insan gücünün yeti\u015ftirilmesidir. Bölümden mezun olan ö\u011frenciler uluslararas\u0131 pazarda faaliyet gösteren firmalar\u0131n farkl\u0131 alanlar\u0131ndaki üretim, sat\u0131\u015f, sat\u0131n alma ve da\u011f\u0131t\u0131m planlanmas\u0131 ve denetiminde çal\u0131\u015fabilmektedir. Mezunlar, Gümrük ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131, Ekonomi Bakanl\u0131\u011f\u0131, Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131 gibi bakanl\u0131klarda kariyer uzmanl\u0131\u011f\u0131, ulusal veya uluslararas\u0131 \u015firketlerde ticaret, finans, lojistik departmanlar\u0131nda yöneticilik, i\u015fletme sahibi, ithalat ihracat uzman\u0131, gümrük uzman\u0131, d\u0131\u015f ticaret uzman\u0131, uluslararas\u0131 mü\u015fteri dan\u0131\u015fman\u0131, operasyon sorumlusu, e-ticaret uzman\u0131 vb. unvanlara sahip olabilmektedir.<\/p>\n\n

Sizin di\u011fer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklar\u0131n\u0131z neler?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüzde, ders programlar\u0131 ö\u011frencileri bu multidisipliner alana hem teorik hem uygulamal\u0131 olarak haz\u0131rlayacak \u015fekilde tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r. E\u011fitim dili \u0130ngilizce olan bölümde, uygulamal\u0131 dersler, Türkiye’nin ilk uluslararas\u0131 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k üssü olan Ankara Lojistik Üssü’nde üniversite ile i\u015fbirli\u011fi içerisinde kurulan “Lojistik Simülasyon ve Uygulamal\u0131 E\u011fitim Merkezinde yap\u0131lmaktad\u0131r. Lojistik sektöründe ilk olan bu uygulama ile sektör ve üniversitenin bir araya getirilmesi sa\u011flanm\u0131\u015f, ö\u011frencilere mezun olmadan önce sektörle tan\u0131\u015fma ve ayn\u0131 zamanda sektöre de nitelikli i\u015f gücü kazand\u0131rma imkan\u0131 sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Ö\u011frencilerin bu merkezde gördükleri dersler ile lojistik süreçlerini sanal ortamda tecrübe edinebilmeleri sa\u011flanmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca staj ve mezuniyet sonras\u0131nda da burada istihdam imkan\u0131 bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Ankara Lojistik Üssü ile Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün i\u015fbirli\u011fi, uygulama merkezinin yan\u0131nda her y\u0131l düzenlenen “Lojistik Bulu\u015fmalar\u0131” adl\u0131 konferans ve panel serisi ile de peki\u015fmektedir. Bu paneller sayesinde ö\u011frenciler, sektördeki yenilikleri yak\u0131ndan takip ederken, teorikte gördükleri derslerin uygulamadaki i\u015flerli\u011fini birinci a\u011f\u0131zlardan dinleme \u015fans\u0131na sahip olabilmektedir.<\/p>\n\n

Üniversitemizin Ankara’da bulunmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla Ekonomi, Ula\u015ft\u0131rma, Gümrük Bakanl\u0131klar\u0131 ve di\u011fer mesleki kurulu\u015flarla düzenli ve sürekli ili\u015fkiler sürdürülmektedir.<\/p>\n\n

Türkiye Bili\u015fim Derne\u011fi (TBD) ile i\u015fbirli\u011fi içinde bulunan bölümümüz, 2 y\u0131ld\u0131r TBD Ankara \u015fubesi ile ortakla\u015fa “Uluslararas\u0131 Bili\u015fim ve Lojistik Konferans\u0131”  düzenlemektedir.<\/p>\n\n

Gümrük idareleri, hava ve deniz limanlar\u0131, ihracatç\u0131 birlikleri, serbest bölgeler, lojistik firmalar\u0131, gümrük mü\u015favir firmalar\u0131 bünyesinde i\u015fleyi\u015fin nas\u0131l oldu\u011funun ö\u011frenciler taraf\u0131ndan bilinmesi, derslerde ö\u011frenilen teorik bilginin pratikte nas\u0131l gerçekle\u015ftirildi\u011finin ö\u011frenilmesi için bölümümüzde her y\u0131l teknik geziler düzenlenmektedir. Bu teknik geziler kapsam\u0131nda; 2016 Bahar\u0131nda gerçekle\u015ftirilen Mersin serbest bölge, liman i\u015fletmesi ve gümrük müdürlü\u011fü gezisi, 2017 y\u0131l\u0131nda ise üniversite tarihinde ilk defa yurt d\u0131\u015f\u0131 gezisi düzenlenmi\u015f Budape\u015fte Corvinus University i\u015fbirli\u011fi ile Macaristan’a 17 ö\u011frencimiz ile birlikte gidilmi\u015ftir. Bu gezide uluslararas\u0131 lojistik firmalar\u0131 Bilk Rail Cargo, Transemex Logistics ve Ekol Logistics ziyaret edilmi\u015f ve ö\u011frencilerimiz firma faaliyetleri, intermodal ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k, depolama sistemleri gibi konular hakk\u0131nda yerinde ve uzman ki\u015filerden ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgi alabilme imkan\u0131na sahip olmu\u015flard\u0131r. Budape\u015fte’de firma gezileri d\u0131\u015f\u0131nda Corvinus Üniversitesi’nde bir konferans düzenlenmi\u015f ve ayr\u0131ca her iki üniversitenin de ö\u011frencilerinin ortak kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ‘case study’ çal\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

2018 y\u0131l\u0131nda ise 16 ö\u011frencimizin kat\u0131l\u0131m\u0131 ile Slovenya ve \u0130talya gezisi gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir. Bu gezinin de amac\u0131 deniz limanlar\u0131ndaki lojistik i\u015flemlerinin yerinde görülmesi ve lojistik alan\u0131nda iyi bir üne sahip olan Slovenya Maribor Üniversitesi ile akademik i\u015fbirli\u011fi gerçekle\u015ftirilmesi olmu\u015ftur. Ö\u011frencilerimiz, Slovenya Koper Liman\u0131 ve \u0130talya Trieste Liman\u0131ndaki Ro-Ro ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 süreçleri, limandaki TIR, dorse, çekici ve konteynerlerin sahaya istiflenmesi, gemi bo\u015falt\u0131lmas\u0131 ve yüklenmesi i\u015flemlerini yerinde izlemi\u015f, limanlardaki depo ve ambarlar hakk\u0131nda ilgililerden bilgiler alm\u0131\u015flard\u0131r. Bunun yan\u0131 s\u0131ra bu gezide ö\u011frencilerimiz Fernetti T\u0131r Park\u0131’n\u0131 da ziyaret ederek RO-LA ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda bilgi edinmi\u015flerdir. Gezinin akademik aya\u011f\u0131 olan Maribor Üniversitesi ziyaretinde ise her iki üniversitenin ö\u011frencilerinin ve hocalar\u0131n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir panel düzenlenmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Akademisyen ba\u015f\u0131na dü\u015fen ö\u011frenci say\u0131s\u0131 ya da oran\u0131 nedir? Ve bu önemli midir?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüzde yakla\u015f\u0131k 150 ö\u011frenci bulunmaktad\u0131r. Bölümümüzde 3 ö\u011fretim üyesi ve 1 ara\u015ft\u0131rma görevlisi ile 7 yar\u0131 zamanl\u0131 ö\u011fretim eleman\u0131 görev yapmaktad\u0131r. Bölümde verilen dersler tamamen ö\u011fretim üyeleri e\u015fli\u011finde gerçekle\u015ftirilmektedir. Ayr\u0131ca ihtiyaç do\u011frultusunda her akademik dönem, alan\u0131nda uzman yar\u0131-zamanl\u0131 ö\u011fretim üyeleri de bölümde ders vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kay\u0131tl\u0131 tüm ö\u011frencilerini kapsamaktad\u0131r. Örne\u011fin ihracat ve ithalat yönetimi, gümrük mevzuat\u0131 ve uygulamalar\u0131, uluslararas\u0131 ticaret gibi derslerin kay\u0131tl\u0131 ö\u011frenci say\u0131s\u0131 ortalama 35 olabilirken; e-ticaret, ticarette ve lojistikte bilgi teknolojileri gibi alan seçmeli dersler, ilgisi ve merak\u0131 bu yönde olan ö\u011frencilere verildi\u011fi için daha az say\u0131da ö\u011frenciye sunulmaktad\u0131r. Bu düzen sayesinde her mezun ö\u011frencimiz, bir uluslararas\u0131 ticaret ve lojistik mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeyle mezun olurken, ayn\u0131 zamanda ilgi duydu\u011fu alt alana ait dersler de alarak mezuniyet sonras\u0131 akademik ve mesleki kariyerine daha haz\u0131rl\u0131kl\u0131 hale gelebilmektedir. <\/p>\n\n

Ayr\u0131ca, her bölüm üyesi belli bir k\u0131s\u0131m ö\u011frencinin akademik dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yürütmektedir. Bu say\u0131, ö\u011fretim üyesinin di\u011fer i\u015f yükleri (verdi\u011fi dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu \u015fekilde akademik dan\u0131\u015fmanlar ö\u011frencilerine yeterli vakti ay\u0131rabilmekte ve ö\u011frencilerin akademik gidi\u015fat\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir biçimde takip edebilmektedir. Bu aç\u0131lardan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ö\u011frenci-akademisyen oran\u0131n\u0131n etkin bir biçimde düzenlendi\u011fi söylenebilir.<\/p>\n\n

Bölümünüzde yabanc\u0131 dil e\u011fitimini nas\u0131l veriyorsunuz?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümüzün dili \u0130ngilizce’dir. Hukuk ve mevzuat dersleri haricinde tüm dersler \u0130ngilizce verilmektedir. Ayr\u0131ca müfredat\u0131m\u0131zda ö\u011frencilerimizin mezun olduktan sonra yabanc\u0131 dil problemi ya\u015famamalar\u0131 için 6 yar\u0131y\u0131l zorunlu \u0130ngilizce dersi yer almaktad\u0131r. Bununla birlikte, farkl\u0131 bir dil ö\u011frenmek isteyen ö\u011frencilerimiz üniversitemiz taraf\u0131ndan aç\u0131lan Almanca, Frans\u0131zca, \u0130spanyolca, Çince gibi dersleri de alabilmektedir. <\/p>\n\n

Bursluluk oranlar\u0131n\u0131z ve kontenjanlar\u0131n\u0131z nas\u0131l?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüze 2019-2020 ö\u011fretim y\u0131l\u0131nda merkezi yerle\u015ftirilme ile 40 lisans ö\u011frencisi al\u0131nacakt\u0131r. 4 ö\u011frenciye %100 burs, 31 ö\u011frenciye ise %75 burs, 5 ö\u011frenciye %50 burs imkân\u0131 tan\u0131nacakt\u0131r.<\/p>\n\n

Bölümünüzün staj imkanlar\u0131 nas\u0131l?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüzden lisans diplomas\u0131 alabilmek için ö\u011frencilerimizin zorunlu olarak 20 i\u015fgünü sürecek bir staj tamamlamas\u0131 gerekmektedir. Ancak ö\u011frencilerimiz her yaz gönüllü olarak da staj yapmalar\u0131 için te\u015fvik edilmektedir.
\nÖ\u011frencilerimizin staj süreci koordinatör ö\u011fretim eleman\u0131 taraf\u0131ndan denetlenmektedir.<\/p>\n\n

Akademik kadronuzun say\u0131sal da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 ve tam zamanl\u0131- yar\u0131 zamanl\u0131 say\u0131lar\u0131 nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik Bölümünde kay\u0131tl\u0131 yakla\u015f\u0131k 150 ö\u011frenci bulunmaktad\u0131r. Bölümümüzde 3 ö\u011fretim üyesi ve 1 ara\u015ft\u0131rma görevlisi mevcuttur. Bunun yan\u0131nda her dönem ihtiyaç do\u011frultusunda alan\u0131nda uzman yar\u0131 zamanl\u0131 akademisyenler görev yapmaktad\u0131r. Bölüm mensuplar\u0131 ve son iki y\u0131lda bölümümüzde ders veren yar\u0131 zamanl\u0131 ö\u011fretim üyeleri tablodaki gibidir. Tablodan da anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 üzere hem tam zamanl\u0131 kadroda hem de yar\u0131 zamanl\u0131 kadroda, yeterlik, etkinlik ve çe\u015fitlilik göz önünde bulundurulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Tam zamanl\u0131 akademik kadro ve alanlar\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Nevzat Sayg\u0131l\u0131o\u011flu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Vergi Sistemi ve Politikalar\u0131, Maliyet Politikalar\u0131, D\u0131\u015f Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamalar\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Neslihan Turguttopba\u015f<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Muhasebe, Finans, D\u0131\u015f Ticaret<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011frt. Üyesi Hande Emin Benli<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Hukuk ve Ekonomi, Ampirik Hukuki Çal\u0131\u015fmalar, Giri\u015fimcilik, Uluslararas\u0131 Ticaret<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ara\u015f. Gör. Dilara Atak<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Pazarlama, Uluslararas\u0131 Pazarlama, Uluslararas\u0131 \u0130\u015fletmecilik<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Geçti\u011fimiz 2 y\u0131lda gelen yar\u0131 zamanl\u0131 akademik kadro ve alanlar\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Murat Sezgin<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Denizcilik \u0130\u015fletmeleri Yönetimi, Kriz Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Ye\u015fil Lojistik, \u0130novasyon Yönetimi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Do\u011fan Karado\u011fan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Lojistik Yönetimi, Lojistik Destek Sistemleri, Tedarik Zinciri ve Envanter Yönetimi, Ula\u015ft\u0131rma Yönetimi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011frt. Üyesi Haydar Ate\u015f<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararas\u0131 Lojistik<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Av. Hakan Bezginli<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Lojistik Hukuku, Karayolu Ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k Hukuku, Kaçakç\u0131l\u0131k Kanunu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Nurcan Özyaz\u0131c\u0131 Sunay<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

E-Ticaret, Bilgi Teknolojileri, Kalite Yönetimi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Hülya Erbay<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Gümrük Mevzuat\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Fedai Uzun<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Uluslararas\u0131 Ticaret, Bankac\u0131l\u0131k ve Finans<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Erasmus<\/strong>+  ve  yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u011flant\u0131lar\u0131 nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Erasmus + De\u011fi\u015fim Program\u0131 kapsam\u0131ndad\u0131r. Erasmus+ kapsam\u0131nda 63 farkl\u0131 ülkeden 582 ö\u011frenci At\u0131l\u0131m Üniversite’sini tercih etmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Bölümümüz için Almanya Ludwigshafen University of Applied Science, Polonya The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Hollanda Stenden University of Applied Sciences ile personel ve ö\u011frenci hareketlili\u011fi için Erasmus + anla\u015fmalar\u0131 bulunmaktad\u0131r. Her dönem ortalama 2 ö\u011frencimiz Erasmus + De\u011fi\u015fim Program\u0131 ile anla\u015fmal\u0131 üniversitelerde e\u011fitim imkan\u0131na sahip olmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Erasmus  + anla\u015fmalar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda düzenli olarak yurtd\u0131\u015f\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z geziler neticesinde Macaristan Budape\u015fte Corvinus University ve Slovenya Maribor University ile i\u015fbirli\u011fi sa\u011flam\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi, kuruldu\u011fu günden bugüne anla\u015fma a\u011f\u0131n\u0131 geni\u015fletmektedir.<\/p>\n\n

Mezunlar\u0131n\u0131z nerelerde çal\u0131\u015f\u0131yor?<\/strong><\/p>\n\n

Mezunlar\u0131m\u0131z uluslararas\u0131 pazarda faaliyet gösteren firmalar\u0131n farkl\u0131  alanlardaki üretim, sat\u0131\u015f, sat\u0131n alma ve nakliye i\u015flerinin (da\u011f\u0131t\u0131m) planlanmas\u0131 ve denetiminde yöneticilerle birlikte çal\u0131\u015fabilmektedir. Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik mezunu olan ki\u015fi evrensel bir mesle\u011fe sahiptir.  Mezunlar, kamu kurulu\u015flar\u0131 (Gümrük ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131, Ekonomi Bakanl\u0131\u011f\u0131, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131, Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131), akademik kariyer, bankalar, ulusal \u015firketlerin d\u0131\u015f ticaret, finans, lojistik departmanlar\u0131, uluslar aras\u0131 \u015firketler, ithalat ve ihracat firmalar\u0131, lojistik firmalar\u0131 (Üretim, pazarlama, depolama, nakliye vb.) yelerde i\u015f imkan\u0131na sahip olabilmektedir.<\/p>\n\n

Mezunlar\u0131n\u0131z\u0131n istihdam oran\u0131 ve çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 sektörel alanlar nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

Mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n istihdam oran\u0131 %90’\u0131n üzerindedir, mezunlar\u0131m\u0131z özel sektör ve kamuda çal\u0131\u015fmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Kaç mezun verdiniz? \u0130rtibat halinde oldu\u011funuz mezun say\u0131n\u0131z nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüz yakla\u015f\u0131k 100 mezun vermi\u015ftir. Tüm ö\u011frencilerimizin ve hocalar\u0131m\u0131z\u0131n üye oldu\u011fu bir Whatsapp grubumuz ve ayr\u0131ca D\u0131\u015f Ticaret ve Lojistik ö\u011frenci toplulu\u011fumuz arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla mezun ve halihaz\u0131rda bölümümüzde e\u011fitim gören tüm ö\u011frencilerimizle ileti\u015fim halindeyiz. Mezunlar\u0131m\u0131z zaman zaman da ö\u011fretim görevlilerini ziyaret etmek ve ö\u011frencilere mezuniyet sonras\u0131 ya\u015fam hakk\u0131nda bilgilendirmeler yapmak için bölüme gelmekte, toplulu\u011fumuzun düzenledi\u011fi söyle\u015filerde konu\u015fmac\u0131 olarak yer almaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Yurt d\u0131\u015f\u0131nda çal\u0131\u015fan mezununuz var m\u0131?<\/strong><\/p>\n\n

Yurtd\u0131\u015f\u0131na yüksek lisans yapmak amac\u0131yla giden mezunlar\u0131m\u0131z bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 44 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-16 10:48:01 [updated_at] => 2019-07-17 10:39:41 [parent_id] => [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => iletisim-1532446376 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 44 [url] => loj [name_tr] => Uluslararası Ticaret ve Lojistik [type_id] => 9 [parent_id] => 28 [lft] => 81 [rgt] => 82 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 44 [url] => loj [name_tr] => Uluslararası Ticaret ve Lojistik [type_id] => 9 [parent_id] => 28 [lft] => 81 [rgt] => 82 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1