Neden Atılım Üniversitesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik okumalıyım?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2008-2009 Akademik Yılı itibariyle öğrenci kabul etmeye başlamış, 2011-2012 yılı itibariyle de mezun vermeye başlamıştır.

İlk bakışta tamamen farklı iki disiplin olarak anlaşılabilen Uluslararası Ticaret ve Uluslarararası Lojistik, gerçekte birbirine sıkı sıkıya bağlı; birbirini tamamlayan ve bir bakıma birbirleri için vazgeçilmez iki alandır.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklere paralel olarak tüm sektörlerde çok sayıda ürün ve hizmet dolaşımdadır. Buna bağlı olarak artan dış ticaret hacimleri, piyasalar arası etkileşim ve gerek ülke gerekse firma bazındaki rekabet; geleneksel ticaret anlayışını dönüştürmüş; verimlilik ve etkinlik için vazgeçilmez olan ve başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar sağladığı ürün/hizmet/insan/bilgi kaynakları ile sadece taşımacılık olarak değerlendirilemeyecek lojistik disiplinini de ekonomik süreçlerin bir parçası haline getirmiştir.

Bu noktadan hareketle, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü eğitim anlayışını; tek yönlülüğü reddeden, konu edindiği disiplinler gibi esnek ve gelişmeye açık bir çerçeveye oturtmuştur. Bu bağlamda hem uluslararası ticaret hem de uluslararası lojistiğin bileşenlerini bir bütünlük içinde ele alan bölümümüzün temel amacı, söz konusu alanlarda yetkinlik kazanmış, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş ve uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir. Bölümden mezun olan öğrenciler uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların farklı alanlarındaki üretim, satış, satın alma ve dağıtım planlanması ve denetiminde çalışabilmektedir. Mezunlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi bakanlıklarda kariyer uzmanlığı, ulusal veya uluslararası şirketlerde ticaret, finans, lojistik departmanlarında yöneticilik, işletme sahibi, ithalat ihracat uzmanı, gümrük uzmanı, dış ticaret uzmanı, uluslararası müşteri danışmanı, operasyon sorumlusu, e-ticaret uzmanı vb. unvanlara sahip olabilmektedir.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Bölümümüzde, ders programları öğrencileri bu multidisipliner alana hem teorik hem uygulamalı olarak hazırlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim dili İngilizce olan bölümde, uygulamalı dersler, Türkiye’nin ilk uluslararası taşımacılık üssü olan Ankara Lojistik Üssü’nde üniversite ile işbirliği içerisinde kurulan “Lojistik Simülasyon ve Uygulamalı Eğitim Merkezinde yapılmaktadır. Lojistik sektöründe ilk olan bu uygulama ile sektör ve üniversitenin bir araya getirilmesi sağlanmış, öğrencilere mezun olmadan önce sektörle tanışma ve aynı zamanda sektöre de nitelikli iş gücü kazandırma imkanı sağlanmıştır. Öğrencilerin bu merkezde gördükleri dersler ile lojistik süreçlerini sanal ortamda tecrübe edinebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca staj ve mezuniyet sonrasında da burada istihdam imkanı bulunmaktadır.

Ankara Lojistik Üssü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün işbirliği, uygulama merkezinin yanında her yıl düzenlenen “Lojistik Buluşmaları” adlı konferans ve panel serisi ile de pekişmektedir. Bu paneller sayesinde öğrenciler, sektördeki yenilikleri yakından takip ederken, teorikte gördükleri derslerin uygulamadaki işlerliğini birinci ağızlardan dinleme şansına sahip olabilmektedir.

Üniversitemizin Ankara’da bulunması dolayısıyla Ekonomi, Ulaştırma, Gümrük Bakanlıkları ve diğer mesleki kuruluşlarla düzenli ve sürekli ilişkiler sürdürülmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile işbirliği içinde bulunan bölümümüz, 2 yıldır TBD Ankara şubesi ile ortaklaşa “Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı”  düzenlemektedir.

Gümrük idareleri, hava ve deniz limanları, ihracatçı birlikleri, serbest bölgeler, lojistik firmaları, gümrük müşavir firmaları bünyesinde işleyişin nasıl olduğunun öğrenciler tarafından bilinmesi, derslerde öğrenilen teorik bilginin pratikte nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi için bölümümüzde her yıl teknik geziler düzenlenmektedir. Bu teknik geziler kapsamında; 2016 Baharında gerçekleştirilen Mersin serbest bölge, liman işletmesi ve gümrük müdürlüğü gezisi, 2017 yılında ise üniversite tarihinde ilk defa yurt dışı gezisi düzenlenmiş Budapeşte Corvinus University işbirliği ile Macaristan’a 17 öğrencimiz ile birlikte gidilmiştir. Bu gezide uluslararası lojistik firmaları Bilk Rail Cargo, Transemex Logistics ve Ekol Logistics ziyaret edilmiş ve öğrencilerimiz firma faaliyetleri, intermodal taşımacılık, depolama sistemleri gibi konular hakkında yerinde ve uzman kişilerden ayrıntılı bilgi alabilme imkanına sahip olmuşlardır. Budapeşte’de firma gezileri dışında Corvinus Üniversitesi’nde bir konferans düzenlenmiş ve ayrıca her iki üniversitenin de öğrencilerinin ortak katıldığı ‘case study’ çalışması yapılmıştır.

2018 yılında ise 16 öğrencimizin katılımı ile Slovenya ve İtalya gezisi gerçekleştirilmiştir. Bu gezinin de amacı deniz limanlarındaki lojistik işlemlerinin yerinde görülmesi ve lojistik alanında iyi bir üne sahip olan Slovenya Maribor Üniversitesi ile akademik işbirliği gerçekleştirilmesi olmuştur. Öğrencilerimiz, Slovenya Koper Limanı ve İtalya Trieste Limanındaki Ro-Ro taşımacılığı süreçleri, limandaki TIR, dorse, çekici ve konteynerlerin sahaya istiflenmesi, gemi boşaltılması ve yüklenmesi işlemlerini yerinde izlemiş, limanlardaki depo ve ambarlar hakkında ilgililerden bilgiler almışlardır. Bunun yanı sıra bu gezide öğrencilerimiz Fernetti Tır Parkı’nı da ziyaret ederek RO-LA taşımacılığı hakkında bilgi edinmişlerdir. Gezinin akademik ayağı olan Maribor Üniversitesi ziyaretinde ise her iki üniversitenin öğrencilerinin ve hocalarının katıldığı bir panel düzenlenmiştir.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Bölümümüzde yaklaşık 150 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile 7 yarı zamanlı öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümde verilen dersler tamamen öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda her akademik dönem, alanında uzman yarı-zamanlı öğretim üyeleri de bölümde ders vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Örneğin ihracat ve ithalat yönetimi, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, uluslararası ticaret gibi derslerin kayıtlı öğrenci sayısı ortalama 35 olabilirken; e-ticaret, ticarette ve lojistikte bilgi teknolojileri gibi alan seçmeli dersler, ilgisi ve merakı bu yönde olan öğrencilere verildiği için daha az sayıda öğrenciye sunulmaktadır. Bu düzen sayesinde her mezun öğrencimiz, bir uluslararası ticaret ve lojistik mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeyle mezun olurken, aynı zamanda ilgi duyduğu alt alana ait dersler de alarak mezuniyet sonrası akademik ve mesleki kariyerine daha hazırlıklı hale gelebilmektedir. 

Ayrıca, her bölüm üyesi belli bir kısım öğrencinin akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyesinin diğer iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli vakti ayırabilmekte ve öğrencilerin akademik gidişatını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedir. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiği söylenebilir.

Bölümünüzde yabancı dil eğitimini nasıl veriyorsunuz?

Bölümüzün dili İngilizce’dir. Hukuk ve mevzuat dersleri haricinde tüm dersler İngilizce verilmektedir. Ayrıca müfredatımızda öğrencilerimizin mezun olduktan sonra yabancı dil problemi yaşamamaları için 6 yarıyıl zorunlu İngilizce dersi yer almaktadır. Bununla birlikte, farklı bir dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından açılan Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince gibi dersleri de alabilmektedir. 

Bursluluk oranlarınız ve kontenjanlarınız nasıl?

Bölümümüze 2019-2020 öğretim yılında merkezi yerleştirilme ile 40 lisans öğrencisi alınacaktır. 4 öğrenciye %100 burs, 31 öğrenciye ise %75 burs, 5 öğrenciye %50 burs imkânı tanınacaktır.

Bölümünüzün staj imkanları nasıl?

Bölümümüzden lisans diploması alabilmek için öğrencilerimizin zorunlu olarak 20 işgünü sürecek bir staj tamamlaması gerekmektedir. Ancak öğrencilerimiz her yaz gönüllü olarak da staj yapmaları için teşvik edilmektedir.
Öğrencilerimizin staj süreci koordinatör öğretim elemanı tarafından denetlenmektedir.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı sayıları nedir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde kayıtlı yaklaşık 150 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi mevcuttur. Bunun yanında her dönem ihtiyaç doğrultusunda alanında uzman yarı zamanlı akademisyenler görev yapmaktadır. Bölüm mensupları ve son iki yılda bölümümüzde ders veren yarı zamanlı öğretim üyeleri tablodaki gibidir. Tablodan da anlaşılacağı üzere hem tam zamanlı kadroda hem de yarı zamanlı kadroda, yeterlik, etkinlik ve çeşitlilik göz önünde bulundurulmuştur.

Tam zamanlı akademik kadro ve alanları

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları

Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş

Muhasebe, Finans, Dış Ticaret

Dr. Öğrt. Üyesi Hande Emin Benli

Hukuk ve Ekonomi, Ampirik Hukuki Çalışmalar, Girişimcilik, Uluslararası Ticaret

Araş. Gör. Dilara Atak

Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik

Geçtiğimiz 2 yılda gelen yarı zamanlı akademik kadro ve alanları

Dr. Murat Sezgin

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Kriz Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Yeşil Lojistik, İnovasyon Yönetimi

Dr. Doğan Karadoğan

Lojistik Yönetimi, Lojistik Destek Sistemleri, Tedarik Zinciri ve Envanter Yönetimi, Ulaştırma Yönetimi

Dr. Öğrt. Üyesi Haydar Ateş

Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Lojistik

Av. Hakan Bezginli

Lojistik Hukuku, Karayolu Taşımacılık Hukuku, Kaçakçılık Kanunu

Nurcan Özyazıcı Sunay

E-Ticaret, Bilgi Teknolojileri, Kalite Yönetimi

Hülya Erbay

Gümrük Mevzuatı

Fedai Uzun

Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans

 

 

Erasmus+  ve  yurt dışı bağlantıları nelerdir?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversite’sini tercih etmiştir.

Bölümümüz için Almanya Ludwigshafen University of Applied Science, Polonya The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Hollanda Stenden University of Applied Sciences ile personel ve öğrenci hareketliliği için Erasmus + anlaşmaları bulunmaktadır. Her dönem ortalama 2 öğrencimiz Erasmus + Değişim Programı ile anlaşmalı üniversitelerde eğitim imkanına sahip olmaktadır.

Erasmus  + anlaşmaları dışında düzenli olarak yurtdışına yaptığımız geziler neticesinde Macaristan Budapeşte Corvinus University ve Slovenya Maribor University ile işbirliği sağlamış bulunmaktayız.

Atılım Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne anlaşma ağını genişletmektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunlarımız uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların farklı  alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinin (dağıtım) planlanması ve denetiminde yöneticilerle birlikte çalışabilmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunu olan kişi evrensel bir mesleğe sahiptir.  Mezunlar, kamu kuruluşları (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı), akademik kariyer, bankalar, ulusal şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanları, uluslar arası şirketler, ithalat ve ihracat firmaları, lojistik firmaları (Üretim, pazarlama, depolama, nakliye vb.) yelerde iş imkanına sahip olabilmektedir.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımızın istihdam oranı %90’ın üzerindedir, mezunlarımız özel sektör ve kamuda çalışmaktadır.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Bölümümüz yaklaşık 100 mezun vermiştir. Tüm öğrencilerimizin ve hocalarımızın üye olduğu bir Whatsapp grubumuz ve ayrıca Dış Ticaret ve Lojistik öğrenci topluluğumuz aracılığıyla mezun ve halihazırda bölümümüzde eğitim gören tüm öğrencilerimizle iletişim halindeyiz. Mezunlarımız zaman zaman da öğretim görevlilerini ziyaret etmek ve öğrencilere mezuniyet sonrası yaşam hakkında bilgilendirmeler yapmak için bölüme gelmekte, topluluğumuzun düzenlediği söyleşilerde konuşmacı olarak yer almaktadır.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Yurtdışına yüksek lisans yapmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır.