1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH105 Analize Giriş (Türkçe)
3
0
5
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
3
MLY105 Maliye Öğrencileri için Hukukun Temel Kavramları
2
0
4
IKT101 İktisada Giriş I
3
0
5
KAM105 Sosyolojiye Giriş
3
0
6
MLY101 Kamu Maliyesi I
3
0
5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 21 0 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II
2
0
2
HIST201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
3
MATH110 Ticari ve Mali Matematik
2
0
3
IKT102 İktisada Giriş II
3
0
5
MLY102 Kamu Maliyesi II
3
0
7
MLY104 Medeni Hukuk
4
0
7
Toplam 21 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH293 Olasılık ve İstatistik I
3
0
5
ISL203 Muhasebe İlkeleri I
3
0
6
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
MLY201 Maliye Teorisi
3
0
6
MLY203 Bütçe ve Kamu Finansmanı
3
0
5
MLY209 Anayasa Hukukuna Giriş
3
0
5
Toplam 18 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ISL204 Muhasebe İlkeleri II
3
0
6
ENG222 Temel İngilizce IV
3
0
3
MLY212 İdare Hukukuna Giriş
3
0
5
MLY202 Vergi Teorisi
3
0
6
MLY208 Ticaret Hukuku
3
0
5
MLY214 Borçlar Hukukuna Giriş
3
0
5
Toplam 18 0 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ISL364 Finansal Tablolar Analizi
3
0
5
MLY301 Vergi Hukuku
3
0
6
MLY303 Maliye Tarihi
2
0
5
IKT303 Para Teorisi ve Politikası
3
0
6
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I
3
0
3
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 17 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MLY304 Türk Vergi Sistemi
3
0
6
MLY306 Vergi İcra Hukuku
3
0
5
MLY302 Devlet Muhasebesi
3
0
6
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II
3
0
3
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 0 0 5
Toplam 15 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
MLY401 Maliye Politikası
3
0
7
MLY405 Vergi Muhasebesi I
3
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 5
Toplam 17 0 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
MLY402 Uluslararası Maliye
3
0
8
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 17 0 30