Bu programın mezunları,

  • Kamu kurumlarında hakim, uzman, müfettiş, denetim elemanı görevleri başta olmak üzere çeşitli statülerde çalışırlar
  • Özel sektörde ve finans kurumlarında uzman, müfettiş, muhasebe, bütçe ve mali yönetim sorumlusu olarak çalışırlar.
  • İktisadi ve mali konularda teknik analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştiren mali analist veya danışman olurlar ve kendi işlerini geliştirebilirler.
  • Bilinçli vatandaş ve mükelleflerdir; vergi konularında yüksek bilgiye sahip oldukları gibi kamu mali yönetimi ve bütçe politikalarının da takipçisi olurlar.
  • Lisansüstü çalışmaları devam ettirerek uzmanlıklarını geliştirmeye yönelik akademik kariyer yaparlar.
  • Mesleki ve sosyal örgütlere üyedirler.

Programın Amacı

Atılım Üniversitesi Maliye Bölümünün temel amacı öğrencilerine kamu ve özel sektörün ihtiyacına yönelik olmak üzere kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bu ana amaçla uyumlu olmak üzere; ekip çalışmasına yatkın, sorun çözme yeteneği gelişmiş, evrensel değerler ile birlikte kendi kültürünü harmanlayan, liderlik özelliğine sahip, interdisipliner bir alan olma özelliği ile ekonomi, hukuk ve muhasebe gibi diğer bilim dallarından beslenen, “Kamu Maliyesi”, “Türk Vergi Sistemi” ve “Bütçe ve Kamu Finansmanı” gibi kendi özgün dersleriyle maliye, kurumsal uzmanlık ve denetim alanları başta olmak üzere, bakanlıklar, diğer kamu kurumları, bankalar, diğer finansal kuruluşlar ve özel girişimlerde ihtiyaç duyulan maliyeciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.