Prof. Dr. Ziya Sacit ÖNEN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8641


Yüksek Lisans, Doktora: Bordeaux Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Türk Vergi Mevzuatı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

/ +90 (312) 586 8797


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Piyasalar, Maliye Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ

/ +90 (312) 586 8617


Lisans: Caen Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Paris Üniversitesi-Nanterre

Araştırma Konuları : Küresel Politik İktisat, Kamu Ekonomisi/Maliyesi, Kamusal Seçiş, Maliye Politikası.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRÇEL AKDEMİR / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye Siyaseti.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İSTEMİ / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8016


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tüketicinin korunması hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar hukuku, Banka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ersen ÖZSOY

/ +90 (312) 586 8298


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Glasgow C. Üniversitesi

Araştırma Konuları : Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Hukukta Metod ve Problem Çözme.

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Analiz, Finansal Piyasalar, Muhasebe.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Eşref Uğur ÇELİK / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8840


Lisans, Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Endeksleme, Makroekonomik Performans, Sosyo-Politik Performans, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Kurumlar, Politik Ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Abbas KILIÇ / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8035


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Siyaset Bilimi, Temel Hak ve Özgürlükler, Seçim Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Esra ŞENGÖR ŞENALP / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8630


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Parasal Ekonomi, Makroiktisat, Makro Finans, Endüstriyel Organizasyon, Uygulamalı Ekonometri, Uygulamalı Zaman Serileri Ekonometrisi.

Arş. Gör. Gökhan ÜNALAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Teorisi ve Politikası, Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi, Kamu Ekonomisi / Maliyesi, Maliye Politikası.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Duran BÜLBÜL

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Konuları : Devlet Bütçesi, Yerel Yönetimler Maliyesi, Maliye Politikası, Güncel Mali Sorunlar.

Detaylı Özgeçmiş