Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8797


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Piyasalar, Maliye Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Duran BÜLBÜL

/ +90 (312) 586 8264


Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamu Maliyesi, Devlet Bütçesi, Devlet Borçları, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8624


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRÇEL AKDEMİR / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8231


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye Siyaseti.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İSTEMİ / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8016


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tüketicinin korunması hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar hukuku, Banka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8672


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Analiz, Finansal Piyasalar, Muhasebe.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Eşref Uğur ÇELİK / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8435


Lisans, Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Endeksleme, Makroekonomik Performans, Sosyo-Politik Performans, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Kurumlar, Politik Ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abbas KILIÇ / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8035


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Siyaset Bilimi, Temel Hak ve Özgürlükler, Seçim Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Esra ŞENGÖR ŞENALP / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8630


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Parasal Ekonomi, Makroiktisat, Makro Finans, Endüstriyel Organizasyon, Uygulamalı Ekonometri, Uygulamalı Zaman Serileri Ekonometrisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gökhan ÜNALAN

/ +90 (312) 586 8264


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Vergi Teorisi ve Politikası, Uluslararası Vergileme, Dijitalleşme ve Dijital Ekonomi, Eşitsizlik, Gelir Dağılımı ve Yeniden Dağılım, Maliye Politikası.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU

/ +90 (312) 586 80 00


Doç. Dr. Mehmet KOÇDEMİR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Illinois Doktora: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamu Mali Yönetimi, Kamu Muhasebesi ve Denetimi, Katılımcı Bütçeleme.

Detaylı Özgeçmiş