Misyon

İleri teknolojiye odaklı, dinamik, disiplinler arası ve çok disiplinli programların oluşturduğu sinerjiyle ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji üreten, yönlendiren, topluma ve çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, liderlik yetenekleri gelişmiş, yaratıcı, araştırmacı, girişimci mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve akademik faaliyetlerde etkin rol alan, mezunları evrensel düzeyde kabul gören bir bölüm olmaktır