MECE101 - Mühendisliğin Temelleri (1 + 0) 3.5

Mühendisliğin tarihçesi, mühendisliğin tanımı, mühendislik ve bilim, mühendislik ve matematik, mühendislik ve toplum, mühendislik ve bilimin metodolojileri, mühendislerin işlevleri, mühendisliğin felsefesi, mühendislik etiği, mühendislikte sunum ve raporlama, örnekler.

MECE102 - Mekatronik Mühendisliğinin Temelleri (1 + 0) 3

Mekatronik mühendisliğinin tarihçesi, mekatronik mühendisliğinde temel kavramlar, mekatronik mühendisliği teknolojisi, mekatronik mühendisliği ugulamaları, mekatronik mühendisliği öğretimi ve eğitimi, mekatronik mühendisliğinden örnekler, mekatronik mühendisliğinde gelişme eğilimleri ve araştırma konuları, endüstriyel geziler.

MECE204 - Dinamik (2 + 2) 6

Parçacıkların ve rijit cisimlerin düzlemsel hareketleri; kinematik ve kinetik; Newton?un ikinci kanunu, iş-enerji ve impuls-momentum metotları.

MECE206 - Ürün Geliştirme (2 + 2) 5

Mühendislik tasarımının temelleri; mühendislik tasarım problemlerinin tanımlanması ve çözümü; proje planlama; mühendislik tasarımının aşamaları; mühendislik tasarımında yaratıcılık; mühendislik tasarımının sunum teknikleri; X için tasarım; mühendislik tasarımın profesyonel ve toplumsal çerçevesi; mekatronik tasarım projesi uygulamaları.

MECE228 - Mikrodenetleyiciler (2 + 2) 5

Mikrobilgisayarların temel unsurları; mikrodenetleyicilerin donanımlarına giriş; iç mimari, adres, veri ve kontrol yolları ve zamanlama; Assembly dili ile programlama ve hata kontrolü; merkezi işlem birimi yapısı ve komut seti, kesmeler, kesme kaynakları ve kesme programları, zamanlayıcı, sayıcı, CCP modülleri (kaydedici, karşılaştırıcı ve PWM),

MECE303 - Makina Teorisi (3 + 1) 6

Mekanizmalara giriş: temel fikirler, hareketlilik, temel mekanizma tipleri; mekanizmalarda konum, hız ve ivme analizi; kam mekanizmaları; dişli zincirleri; mekanizmalarda statik ve dinamik kuvvet analizleri.

MECE309 - Mekatronik Elemanlar (2 + 2) 4

Mekatronik ürünlerin yapıtaşları; mekatronik bileşenlerin tanımlanması, belirlenmesi ve sınıflandırılması; algılayıcılar, algılayıcıların sınıflandırılması; yakınlık, açısal yerdeğişim, döngü ölçüm algılayıcıları; kuvvet ve tork ölçüm algılayıcıları; basınç algılayıcıları; ivmeölçer; ciroskop; sıcaklık ve nem algılayıcıları; ışık algılama ve bütün

MECE399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

Uygun bir fabrika atölyesinde dört hafta süreli (yirmi iş günü) yaz stajı; mekatronik teknolojileri, üretim teknolojilerinin bütün adımları ve sınırlı olarak mekatronik tasarım konuları.

MECE332 - Mekatronik Enstrümantasyon (2 + 2) 5

Algılayıcılar; sinyal çeşitleri, sinyal karakteristikleri; örnekleme ve niceleme; örtüşme; A/D dönüşümü; eyleyiciler; sürme karakteristikleri; D/A dönüşümü; darbe genişlik ayarlama; güç yükselticileri; çeşitli sistemlerin matematiksel modellenmesi; kontrolcü tasarımı, klasik kontrolcüler, kontrol problemlerine durum-uzay yaklaşımı; durum-uzay

MECE306 - Kontrol Sistemleri (3 + 0) 6

Sürekli zamanda denetleyici tasarlama, ayrık zamanda sistem ve denetleyici modellerini kurma, kapalı döngü sistemleri inceleme ve değerlendirme; Laplace dönüşümü, aktarım işlevi, kararlılık, kalıcı hata incelemesi, frekans cevabı, kök yereğrisi analizi, durum uzayında tasarım, denetlenebilirlik, gözlenebilirlik, kutup yerleştirme ve gözlemci

MECE425 - Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı (3 + 0) 6

Mühendislik tasarımı teorisi ve metodolojisine giriş, tasarımda modelleme, mühendislik tasarımında fonksiyon-davranış-yapı modellemesi, davranış tabanlı modelleme; genel küme teorisi ve çizge teorisi; ayrık olay sistem modelleme; Petri ağları; geleneksel tasarım yaklaşımları; mühendislik tasarımında yeni yaklaşımlar; davranış tabanlı tasarım uygula

MECE431 - Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri (2 + 0) 6

Fiziksel niceliklerin tanıtılması ve ölçümü; bu niceliklerin ölçülmesi ile ilgili değişik yöntemler; geniş bir kapsam içinde transduserlerin detayı, elektrik sinyallerini gösteren, aktaran, artıran sayısal ve analog devreler; bu modüllerin modern ölçme ekipmanlarında uygulamaları.

MECE441 - Yapay Zeka (3 + 0) 6

Yapay zekaya giriş, arama algoritmaları, mantıksal muhakeme, olasılıksal muhakeme: Bayes kuralı, belirsizlik durumunda muhakeme, bilgi-tabanlı sistemler: uzman sistemler, öğrenme yöntemleri, semantik ağlar, genetik algoritmalar.

MECE445 - Robot Görme (3 + 0) 5

İlgili algoritmalara giriş ve görsel yöntemler ile ilgili matematiksel analizi; ikili görüntü işleme, bölgeler ve ayıklama, kenar bulma, fotometrik stereo, stereo görme ve kalibrasyon, ve dinamik görme ve hareket.

MECE451 - Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (3 + 0) 5

Otomotiv yapıları, süspansiyon, dümenleme sistemi, frenler ve güç aktarım sistemleri, araç dinamiğinin modellenmesi, denetim sistemleri.

MECE491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

Kuruluşun mekatronik mühendisliği ile ilgili çalışma alanlarının tanınması, üretim teknolojilerinin gözlenmesi ve incelenmesi; öğrencilerin üniversitede edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri pekiştirecek ve geliştirecek şekilde kuruluşun mekatronik nitelikli ürünlerinin ve/veya proseslerinin tasarım, üretim, maliyet ve benzeri özelliklerine yönelik teknik çalışmaları takip ve/veya tecrübe etmesi, raporlanması.

MECE493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

Öğrencilerin kuruluşta yapacakları çalışmalarla, üniversite öğrenimleri sırasında kazandıkları mühendislik bilgilerinin ileri düzeydeki mühendislik çalısmalarındaki pratik uygulamaları tanımaları ve incelemeleri, ve bu uygulamalara yönelik tasarım, projelendirme, araştırma-geliştirme, ürün, üretim ve yöntem geliştirme faliyetlerine katılım ve raporlanması amaçlanmıştır.

MECE447 - Yol Planlama ve Navigasyon (3 + 0) 5

Giriş, mobil robotlar için kinematik modeller, mobil robot kontrolü, robot tutumu, robot gezinme, yol bulma, engel eşleme ve uygulama, robot navigasyonu, Kalman filtreleme uygulaması.

MECE405 - Modern Kontrol Mühendisliği (3 + 0) 6

Sürekli zamanda denetleyici tasarlama, kapalı döngü sistemleri inceleme ve değerlendirme.

MECE499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

Uygun bir fabrika atölyesinde dört hafta süreli (yirmi iş günü) yaz stajı; mekatronik teknolojileri, üretim teknolojilerinin bütün adımları ve sınırlı olarak mekatronik tasarım konuları.

MECE401 - Mekatronik Tasarım (1 + 4) 7

Mühendislik tasarım kavramlarının tekrarı; mühendislik tasarımının aşamaları, olabililik çalışması, öntasarım, ayrıntı tasarım; X için tasarım; mühendislik tasarımı için sunum araçları; mühendislik tasarımı türleri; mühendislik tasarımının modellenmesi; örnekler; ucu açık tasarım projeleri.

MECE404 - Akıllı Mekatronik Sistemler (3 + 0) 5

Yapay sinir ağları, bulanık mantık; genetik algoritmaları; kontrol, tahmin, planlama, teşhis, imgeleme ve deneye dayalı araştırma yöntemlerinde yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritmalarının kullanımı.

MECE406 - Sayısal Kontrol (2 + 0) 5

Z-dönüşümleri, ayrıklaştırma, kararlılık analizi, sürekli hal analizi, kök yeri, ayrık zamanlı tasarım, ve ayrık zaman sistemlerinin durum uzayı ve yapısal özellikleri, Lyapunov teorisi, gözlemleyici tasarımı.

MECE408 - Lisans Araştırma Projesi (2 + 2) 6

Literatür taraması, projenin yapılandırılması, araştırma yöntemlerinin teknikleri; geniş laboratuvar çalışmaları, analitik modelleme, tasarım tecrübeleri ve sunum.

MECE422 - Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı (2 + 2) 5

Tasarım süreci ve metodolojisi; mühendislik disiplinlerinin tanımlanması, çok disiplinli mühendislik tasarımının özellikleri ve önemi; sistem mühendisliği; ihtiyacın belirlenmesi ve değerlendirmesi, problem tanımı; yaratıcılık ve fikir üretme; işlevsel/fiziksel/görev ayrıştırma yöntemleri ve araçları; tasarım simgeselleştirme teknikleri, teknik sistemlerde enerji, bilgi ve malzeme akışının kavramsal modellemesi; çözüm yöntemlerinin değerlendirilmesi ve seçimi; ürün mimarisi

MECE432 - Mekatronik Mühendisliği Seminerleri (2 + 0) 3

Özel olarak davet edilen sanayi önderlerinin ve mesleklerinde başarılı olmuş eski bölüm mezunlarının konuşmacı olarak katılımıyla, başarı hikayelerinin ve ilginç mühendislik deneyimlerinin öğrencilerle paylaşılması.