Misyon

Öğrencilerimize bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi değerlendirme, deney tasarlama, deney sonuçlarını analiz etme ve  raporlama yeteneklerini kazandırmak; mezunlarımızın araştırmacı bir kimlik sahibi ve kapsamlı ve derin bir kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak.

Vizyon

Mezunlarının kalitesi ve gerçekleştirdiği araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ve yayınlarının niteliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir isme sahip bir bölüm olmak.