Program Çıktıları

1

Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2

Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

4

Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi; mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile, mekatronik mühendisliğinin uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi, farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi.

7

Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve teknik resim kullanarak etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi.

8

Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim, eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi; yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme;  girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinliği.

11

Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

12

Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği.

13

Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4672 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outputs [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Program Çıktıları

1

Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2

Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

4

Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi; mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile, mekatronik mühendisliğinin uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi, farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi.

7

Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve teknik resim kullanarak etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi.

8

Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim, eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi; yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme;  girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinliği.

11

Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

12

Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği.

13

Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Program Outputs

1

Accumulated knowledge on mathematics, science and mechatronics engineering; ability to apply the theoretical and applied knowledge to model and analyze mechatronics engineering problems.

2

Ability to identify, define and formulate problems related to the field and to select and apply appropriate analysis and modeling methods to solve these problems.

3

Ability to design a complex system, product, component or process to meet the requirements under realistic constraints and conditions; ability to apply contemporary design methodologies; ability to implement effective engineering creativity techniques in mechatronics engineering. (Realistic constraints and conditions may include economics, environment, sustainability, producibility, ethics, human health, social and political problems.)

4

Ability to develop, select and use modern techniques, skills and tools for application of mechatronics engineering and robot technologies; ability to use information and communications technologies effectively.

5

Ability to design and perform experiments, collect and analyze data and assess the results for investigated problems on mechatronics engineering and robot technologies.

6

Ability to work effectively on intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability for individual work; ability to communicate and collaborate/cooperate effectively with other disciplines and scientific/engineering domains or working areas, ability to work with other disciplines including electrical & electronics and computer engineering.

7

Ability to express creative and original concepts and ideas effectively in Turkish and English language, oral and written, and technical drawings.

8

Ability to reach information on different subjects required by the wide spectrum of applications of mechatronics engineering, criticize, assess and improve the knowledge-base; consciousness on the necessity of improvement and sustainability as a result of life-long learning; monitoring the developments on science and technology; awareness on entrepreneurship, innovative and sustainable development and ability for continuous renovation.

9

Consciousness on professional and ethical responsibility, competency on improving professional consciousness and contributing to the improvement of profession itself.

10

Knowledge on the applications at business life such as project management, risk management and change management and competency on planning, managing and leadership activities on the development of capabilities of workers who are under his/her responsibility working around a project.

11

Knowledge about the global, social and individual effects of mechatronics engineering applications on the human health, environment and security and cultural values and problems of the era; consciousness on these issues; awareness of legal results of engineering solutions.

12

Competency on defining, analyzing and surveying databases and other sources, proposing solutions based on research work and scientific results and communicate and publish numerical and conceptual solutions in the field of mechatronics engineering.

13

Consciousness on the environment and social responsibility, competencies on observation, improvement and modify and implementation of projects for the society and social relations and be an individual within the society in such a way that planing, improving or changing the norms with a criticism.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 12 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-01 08:18:13 [updated_at] => 2019-07-10 14:33:00 [parent_id] => 4670 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => egitim-amaclari-1561969074 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 12 [name_tr] => Mekatronik Mühendisliği [url] => mechatronics [type] => ) ) [pages] => Array ( [4670] => Array ( [id] => 4670 [title_tr] => Bölüm Tanıtımı [parent_id] => [site_id] => 12 [external_link] => [lft] => 5 [rgt] => 16 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4670 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4672 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outputs [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Program Ç\u0131kt\u0131lar\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisli\u011fi ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamal\u0131 bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karma\u015f\u0131k mekatronik mühendisli\u011fi problemlerini saptama, tan\u0131mlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karma\u015f\u0131k bir mekatronik mühendisli\u011fi sistemini, sürecini, cihaz\u0131n\u0131 veya ürünü gerçekçi k\u0131s\u0131tlar ve ko\u015fullar alt\u0131nda, belirli gereksinimleri kar\u015f\u0131layacak \u015fekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasar\u0131m yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisli\u011fi kapsam\u0131nda mühendislik yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 yöntemlerini etkin bir \u015fekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi k\u0131s\u0131tlar ve ko\u015fullar tasar\u0131m\u0131n niteli\u011fine göre, ekonomi, çevre sorunlar\u0131, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sa\u011fl\u0131k, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mekatronik mühendisli\u011fi ve robot teknolojisi uygulamalar\u0131 için gerekli olan modern teknik ve araçlar\u0131 geli\u015ftirme, seçme ve kullanma becerisi; bili\u015fim ve ileti\u015fim teknolojilerini etkin bir \u015fekilde kullanma becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mekatronik mühendisli\u011fi ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçlar\u0131 analiz etme ve yorumlama becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Disiplin içi ve çok disiplinli tak\u0131mlarda etkin biçimde çal\u0131\u015fabilme becerisi; bireysel çal\u0131\u015fma becerisi; mekatronik mühendisli\u011finin yak\u0131n etkile\u015fim içinde oldu\u011fu makina, elektrik\/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile, mekatronik mühendisli\u011finin uygulama alan\u0131 içinde di\u011fer mühendislik ve bilim dallar\u0131 veya çal\u0131\u015fma alanlar\u0131 ile etkin ileti\u015fim kurabilme becerisi, farkl\u0131 disiplinlerde çal\u0131\u015fabilme becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Türkçe ve \u0130ngilizce sözlü, yaz\u0131l\u0131 ve teknik resim kullanarak etkin ileti\u015fim kurma, yarat\u0131c\u0131 ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mekatronik mühendisli\u011finin uygulama çe\u015fitlili\u011finin gerektirdi\u011fi \u015fekilde de\u011fi\u015fik konularda bilgiye eri\u015fim, ele\u015ftirel bak\u0131\u015f, yorumlama ve bilgiyi geli\u015ftirme becerisi; ya\u015fam boyu ö\u011frenme sonucu geli\u015fme ve sürekli yenileme gereklili\u011fi bilinci; bilim ve teknolojideki geli\u015fmeleri izleme;  giri\u015fimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalk\u0131nma hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k ve kendini sürekli yenileme becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda ileti\u015fim araçlar\u0131n\u0131 kullanarak meslek bilincini geli\u015ftirme ve mesle\u011fin geli\u015fimine katk\u0131da bulunma yetkinli\u011fi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve de\u011fi\u015fiklik yönetimi gibi i\u015f hayat\u0131ndaki uygulamalar hakk\u0131nda bilgi ve sorumlulu\u011fu alt\u0131nda çal\u0131\u015fanlar\u0131n bir proje çerçevesinde geli\u015fimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinli\u011fi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

11<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mekatronik mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131n\u0131n evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sa\u011fl\u0131k, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel de\u011ferler ve ça\u011f\u0131n sorunlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlar\u0131 konusunda fark\u0131ndal\u0131k.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

12<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mekatronik mühendisli\u011fi konular\u0131nda, sorunlar\u0131 tan\u0131mlayabilme, analiz edebilme, kaynak ara\u015ft\u0131rmas\u0131 yapabilme, veritabanlar\u0131 ve di\u011fer bilgi kaynaklar\u0131n\u0131 kullanarak yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmalara ve kan\u0131tlara dayal\u0131 çözüm önerileri geli\u015ftirebilme ve sorunlara ili\u015fkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinli\u011fi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 çevreye duyarl\u0131 ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ili\u015fkileri ve bu ili\u015fkileri yönlendiren normlar\u0131 ele\u015ftirel bir bak\u0131\u015f aç\u0131s\u0131yla inceleyen, geli\u015ftiren ve gerekti\u011finde de\u011fi\u015ftirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geli\u015ftirebilme ve uygulayabilme yetkinli\u011fi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Program Outputs<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Accumulated knowledge on mathematics, science and mechatronics engineering; ability to apply the theoretical and applied knowledge to model and analyze mechatronics engineering problems.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ability to identify, define and formulate problems related to the field and to select and apply appropriate analysis and modeling methods to solve these problems.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ability to design a complex system, product, component or process to meet the requirements under realistic constraints and conditions; ability to apply contemporary design methodologies; ability to implement effective engineering creativity techniques in mechatronics engineering. (Realistic constraints and conditions may include economics, environment, sustainability, producibility, ethics, human health, social and political problems.)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ability to develop, select and use modern techniques, skills and tools for application of mechatronics engineering and robot technologies; ability to use information and communications technologies effectively.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ability to design and perform experiments, collect and analyze data and assess the results for investigated problems on mechatronics engineering and robot technologies.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ability to work effectively on intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability for individual work; ability to communicate and collaborate\/cooperate effectively with other disciplines and scientific\/engineering domains or working areas, ability to work with other disciplines including electrical & electronics and computer engineering.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ability to express creative and original concepts and ideas effectively in Turkish and English language, oral and written, and technical drawings.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ability to reach information on different subjects required by the wide spectrum of applications of mechatronics engineering, criticize, assess and improve the knowledge-base; consciousness on the necessity of improvement and sustainability as a result of life-long learning; monitoring the developments on science and technology; awareness on entrepreneurship, innovative and sustainable development and ability for continuous renovation.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Consciousness on professional and ethical responsibility, competency on improving professional consciousness and contributing to the improvement of profession itself.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Knowledge on the applications at business life such as project management, risk management and change management and competency on planning, managing and leadership activities on the development of capabilities of workers who are under his\/her responsibility working around a project.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

11<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Knowledge about the global, social and individual effects of mechatronics engineering applications on the human health, environment and security and cultural values and problems of the era; consciousness on these issues; awareness of legal results of engineering solutions.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

12<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Competency on defining, analyzing and surveying databases and other sources, proposing solutions based on research work and scientific results and communicate and publish numerical and conceptual solutions in the field of mechatronics engineering.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Consciousness on the environment and social responsibility, competencies on observation, improvement and modify and implementation of projects for the society and social relations and be an individual within the society in such a way that planing, improving or changing the norms with a criticism.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 12 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-01 08:18:13 [updated_at] => 2019-07-10 14:33:00 [parent_id] => 4670 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => egitim-amaclari-1561969074 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 12 [url] => mechatronics [name_tr] => Mekatronik Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 12 [url] => mechatronics [name_tr] => Mekatronik Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1