Mekatronik Mühendisliği nedir? Ülkemizde ve dünyada Mekatronik Mühendisliğinin geleceği nasıl şekillenecek?

Mekatronik Mühendisliği mekanik, elektronik, bilişim, kontrol sistemleri ve tasarım metodolojileri kullanılarak akıllı makinaların ve robotların tasarımı, modellenmesi, üretimi ve geliştirilmesi ile uğraşan çok disiplinli ve disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Ülkemizde ve dünyada robot teknolojilerinin hızla geliştiği, makinaların giderek daha “akıllı”olduğu (akıllı fren sistemleri, akıllı çamaşır ve bulaşık makinaları, otomasyon sistemleri v.b), birçok mühendislik ürününün “insansız” hale geldiği (insansız hava, kara ve deniz araçları gibi), robotların birçok alanda yaygınlaştığı (fabrika robotları, ameliyat robotları, eğitim robotları v.b) görülmektedir. Teknolojik değerlendirmeler, robotların giderek daha çok alanda kullanılacakları ve günlük hayatımıza daha fazla gireceklerini öngörmektedir. Bu nedenle mekatronik mühendisliği geleceğin meslekleri arasında sayılmaktadır.     

Hangi konulara ilgi duyuyorsanız Mekatronik Mühendisliği sizin için tercih edilebilecek bir meslektir?

Mekanik, elektronik, bilgisayar ve programlama, tasarım, robotlar, yapay zeka, otomasyon v.b konulara meraklıysanız Mekatronik Mühendisliği size uygun bir mühendislik dalıdır.  

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün ülkemizdeki mekatronik mühendisliği  programları içinde öne çıkan yönleri nelerdir? Bölümünüzde eğitimin yapısı nasıldır?

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2002 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2007 yılında vermiştir. “Bölüm” statüsünde ülkemizdeki ilk Mekatronik Mühendisliği bölümüdür. Bölümün kurucu akademik kadrosu Mekatronik Mühendisliği eğitiminde sahip oldukları bilgi ve deneyimi Bölümün müfredatına aktarmış, bu nedenle özgün bir müfredat oluşturmuşlardır. Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, kuruluşundan bu yana pek çok yeni uygulamaya öncülük etmiştir. Bunlar arasında Mekatronik Mühendisliği Günü, Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Lisans Araştırma Projeleri dersleri sayılabilir. Bölümümüzde mühendislik eğitiminin gerektirdiği teorik altyapı ile beraber laboratuvar uygulamalarına ve derslerde yürütülen projelere de büyük önem verilmektedir. 2019 yılından itibaren başlayan ve üniversite-sanayi işbirliğine dayanan Ortak Eğitim Programı da öğrencilerimize üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştirerek deneyim kazandırmayı hedeflemektedir.    

Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunlarının ulusal ve uluslararası çalışma imkanları nelerdir? Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunları hangi sektörlerde çalışıyor?

Mekatronik mühendisleri pek çok farklı sektörde çalışma imkanına sahiptir . Bunlar arasında mezunlarımızın da ağırlıklı olarak çalıştığı savunma sanayi, otomotiv ve ulaştırma (insanlı ve/veya insansız taşıtlar ve robotik sistemler), üretim teknolojileri, otomasyon, beyaz eşya, medikal cihazlar gibi birçok alan bulunmaktadır.

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün Akreditasyonu var mıdır?

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından “MÜDEK Akreditasyonu” ve “EUR-ACE Etiketi” almış ilk Mekatronik Mühendisliği Bölümüdür.  MÜDEK 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi olmuş ve 2009 yılından itibaren “EUR-ACE Bachelor Etiketi” verme ile yetkilendirilmiştir. Ayrıca 2011 yılında Washington Accord Üyesi (Signatory) olan MÜDEK’in akredite ettiği tüm programlar 2011 yılından itibaren diğer Washington Accord üyeleri tarafından eşdeğer olarak tanınmaktadır. Bu nedenle MÜDEK değerlendirmesi verilen eğitimin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunun belgelenmesi anlamına da gelmektedir.