1. PROJE

Merkezimiz, sanayi ve akademik kurum ve kuruluşların AR-GE projelerini  birlikte yürütebileceği bir birim niteliği taşımaktadır. Gelişmiş makine, laboratuvar, yazılım alt yapısı ve konusunda uzman, kendisini sürekli geliştiren kadrodan oluşan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezimizden, malzemeler ve şekillendirme yöntemleri üzerine geliştirilebilecek her konudaki proje için hizmet talep edebilirsiniz.

2. DANIŞMANLIK

Konusunda uzman ekibimiz, metal şekillendirme sektöründeki kuruluşlara danışmanlık hizmeti vererek, maliyeti arttıracak deneme-yanılma yollu imalatlar  yerine, bilgiye dayalı ve verimli sonuçlar içeren uygulamaların yapılmasını sağlamaktadır.

3. EĞİTİM

Uzman kadromuz tarafından hazırlanan eğitim materyalleri ile kurum ve kuruluşlara, kendi yerlerinde ve Merkezimizde teorik ve uygulamalı  teknik eğitim hizmeti sunulmaktadır.

4. TEST

Kurum ve kuruluşların AR-GE projelerinde ihtiyaç duydukları testler Merkezimiz olanakları içinde yapıldıktan sonra, sonuçlar değerlendirilerek istenilen verileri içeren raporlar sunulmaktadır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1088 [title_tr] => Hizmetler [title_en] => Services [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

1. PROJE

Merkezimiz, sanayi ve akademik kurum ve kuruluşların AR-GE projelerini  birlikte yürütebileceği bir birim niteliği taşımaktadır. Gelişmiş makine, laboratuvar, yazılım alt yapısı ve konusunda uzman, kendisini sürekli geliştiren kadrodan oluşan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezimizden, malzemeler ve şekillendirme yöntemleri üzerine geliştirilebilecek her konudaki proje için hizmet talep edebilirsiniz.

2. DANIŞMANLIK

Konusunda uzman ekibimiz, metal şekillendirme sektöründeki kuruluşlara danışmanlık hizmeti vererek, maliyeti arttıracak deneme-yanılma yollu imalatlar  yerine, bilgiye dayalı ve verimli sonuçlar içeren uygulamaların yapılmasını sağlamaktadır.

3. EĞİTİM

Uzman kadromuz tarafından hazırlanan eğitim materyalleri ile kurum ve kuruluşlara, kendi yerlerinde ve Merkezimizde teorik ve uygulamalı  teknik eğitim hizmeti sunulmaktadır.

4. TEST

Kurum ve kuruluşların AR-GE projelerinde ihtiyaç duydukları testler Merkezimiz olanakları içinde yapıldıktan sonra, sonuçlar değerlendirilerek istenilen verileri içeren raporlar sunulmaktadır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

1. PROJECTS

Our Center carries out R&D projects for the industry as well as academic institutions and provides support for any studies on materials and forming methods that involve advanced machinery, laboratories, software substructure and, above all, experts in the field.

2. COUNSELING

With its counseling services to organizations in the industry, the center uses information-based applications which yield actual results instead of trial and error which is likely to increase costs and expenditures.

3. TRAINING

The Center offers both theoretical and applied training to organizations and institutions, either at their workplace or at center itself, using its own material.

4. TEST

The tests required for the R&D projects of organizations and institutions are conducted at the Center and the results are reported back to those organizations.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 75 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-11 14:25:36 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:24 [parent_id] => [lft] => 69 [rgt] => 70 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hizmetler-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_tr] => Araştırma Merkezleri [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 75 [name_tr] => Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi [url] => msmm [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1088 [title_tr] => Hizmetler [title_en] => Services [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

1. PROJE<\/h4>\n\n

Merkezimiz, sanayi ve akademik kurum ve kurulu\u015flar\u0131n AR-GE projelerini  birlikte yürütebilece\u011fi bir birim niteli\u011fi ta\u015f\u0131maktad\u0131r. Geli\u015fmi\u015f makine, laboratuvar, yaz\u0131l\u0131m alt yap\u0131s\u0131 ve konusunda uzman, kendisini sürekli geli\u015ftiren kadrodan olu\u015fan Metal \u015eekillendirme Mükemmeliyet Merkezimizden, malzemeler ve \u015fekillendirme yöntemleri üzerine geli\u015ftirilebilecek her konudaki proje için hizmet talep edebilirsiniz.<\/p>\n\n

2. DANI\u015eMANLIK<\/h4>\n\n

Konusunda uzman ekibimiz, metal \u015fekillendirme sektöründeki kurulu\u015flara dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti vererek, maliyeti artt\u0131racak deneme-yan\u0131lma yollu imalatlar  yerine, bilgiye dayal\u0131 ve verimli sonuçlar içeren uygulamalar\u0131n yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

3. E\u011e\u0130T\u0130M<\/h4>\n\n

Uzman kadromuz taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan e\u011fitim materyalleri ile kurum ve kurulu\u015flara, kendi yerlerinde ve Merkezimizde teorik ve uygulamal\u0131  teknik e\u011fitim hizmeti sunulmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

4. TEST<\/h4>\n\n

Kurum ve kurulu\u015flar\u0131n AR-GE projelerinde ihtiyaç duyduklar\u0131 testler Merkezimiz olanaklar\u0131 içinde yap\u0131ld\u0131ktan sonra, sonuçlar de\u011ferlendirilerek istenilen verileri içeren raporlar sunulmaktad\u0131r.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

1. PROJECTS<\/strong><\/p>\n\n

Our Center carries out R&D projects for the industry as well as academic institutions and provides support for any studies on materials and forming methods that involve advanced machinery, laboratories, software substructure and, above all, experts in the field.<\/p>\n\n

2. COUNSELING<\/strong><\/p>\n\n

With its counseling services to organizations in the industry, the center uses information-based applications which yield actual results instead of trial and error which is likely to increase costs and expenditures.<\/p>\n\n

3. TRAINING<\/strong><\/p>\n\n

The Center offers both theoretical and applied training to organizations and institutions, either at their workplace or at center itself, using its own material.<\/p>\n\n

4. TEST<\/strong><\/p>\n\n

The tests required for the R&D projects of organizations and institutions are conducted at the Center and the results are reported back to those organizations.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 75 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-11 14:25:36 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:24 [parent_id] => [lft] => 69 [rgt] => 70 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hizmetler-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 75 [url] => msmm [name_tr] => Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 178 [rgt] => 179 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 75 [url] => msmm [name_tr] => Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 178 [rgt] => 179 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1