Özellikler

Toplam yük kapasitesi: 300 kN

Hız aralığı: 1 - 250 mm/dk

Isıtma kontrolü: 200°C ~ 1200°C arası ısı kontrol üniteli fırın 

Ürün çeşitliliği: Yassı ve düz numune

Kabiliyetler

Eksenel çekme testi

 - Uzama ekstansometreli

 - Clip-on ve alan daralması

 - Optik ekstansometreli

Sıcak çekme testi (1200°C'ye kadar)

Yığın basma ve pul basma testleri

Basma testi

Sürtünme testi

3 ve 4 nokta bükme testi

Düzlemsel kayma testi