Özellikler

Mekanik sistem: kapalı devre hidrolik servo kontrol

Toplam yük kapasitesi: Basmada 100 kN, Çekmede 100 kN

Vuruş hızı: 0.001 - 1000 mm/s

Isıtma ve soğutma hızı: 10000°C/s

Deney atmosferi: Yüksek vakum (1e-6 torr) Soygaz (Helyum, Azot, Argon)

Deney sıcaklık aralıkları: 25°C ~ 3000°

Kabiliyetler

Sıcak çekme ve basma testleri

CCT ve CHT (deformasyon ile birlikte)

Kaynak ITAB simülasyonu

Ergitme ve katılaştırma

Katılaşma sonrası çekme ve basma

Isıl işlem

Peltemsi bölge prosesi

Sıcak haddeleme

Dövme

Ekstrüzyon

Yığma alın kaynağı

Difüzyonla bağlama

Sürekli şerit tavlama

Su verme

Toz metalurjisi sinterleme