Özellikler

Görüntüleme: 3 boyutlu yer değiştirme ve genleme ölçümü

Ölçüm hassasiyeti: %0.1'e kadar

Ölçüm aralığı: %0.5 - %300

Kabiliyetler

Markalama

3D optik deformasyon (strain mapping / genleme haritalaması çıkarılması)

FEA/CAD verisi ile 3D yüzey verisinin karşılaştırılması