Metal  Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi (MŞMM) 9 Nisan 2010 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)/Kalkınma Bakanlığı’nın makina teçhizat desteği ve ATILIM Üniversitesinin altyapı (Bina/Tesisat) desteği sonucu hizmete girmiştir. Kuruluşundan bu yana, akademik ve sanayi projelerine destek vermiş veya bizzat yürütmüştür. (DPT)/Kalkınma Bakanlığı’nı, MŞMM’nin çalışmalarını başarılı gördüğü için 2012 yılında  ikinci faz ile desteklemeyi sürdürmüştür. MŞMM altyapısı, insan kaynakları ve sunduğu hizmetler ile ilgili bilgiler web-sitesinde (www.atilim.edu.tr/msmm) verilmekte ve bu site sürekli güncellenmektedir.

Metal  Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi bir Türkiye Merkezidir ve ülkemizdeki metal şekillendirme teknolojisini ve uygulamalarını ileriye götürme, aynı zamanda Üniversite, Kamu ve Sanayi kesimine metal şekillendirme alanında hizmet verme misyonuna sahiptir. ATILIM Üniversitesi, İmalat Mühendisliği Bölümü mensupları tarafından kurulmuş olan bu Merkez’in Yönetim Kurulu 9 sanayici ve 6 akademisyen üyeden oluşmaktadır. Bu Yönetim Kurulu, kuruluş aşamasında da çok değerli katkılar sunmuştur. 6 akademisyen üyenin üçü ATILIM Üniversitesinden diğer üçü de diğer Üniversite ve araştırma kurumları temsilcilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Danışma Kurulu da gelişmiş ülkelerde Metal Şekillendirme alanında uluslararası düzeyde tanınan uzmanlardan oluşmaktadır.

Metal  Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nin sunduğu olanaklar:

 1. Malzemeler için Mekanik Testler (Çekme, Basma, Sertlik, Sac Şişirme Testi(Bulge Test), Nakazima Testi (FLD için), cupping ve earing testleri, sürtünme karakterizasyonu, gerdirmeli ve gerdirmesiz bükümler sonrası geri yaylanma test düzenekleri,
 2. Metalografik analizler (Numune hazırlama, optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu ile içyapı ve kabayapı incelemeleri), mikro-sertlik (Vickers) ölçümleri, nitel ve nicel (sayısal) görüntü analizleri - faz analizi, tane büyüklüğü, kaplama kalınlığı, inklüzyon (kalıntı) sınıflandırılması ve derecelendirilmesi, dekarbürizasyon derinliği, bantlaşma derecesi, dendrit (dallantı) kol açıklığı, kaynak analizi, dökme demirlerde grafit tipi sınıflandırması, porosite analizi- Ölçüm ve analizler ilgili ASTM,  DIN, SAE, EN ISO standartlarına uygun yapılabilmektedir.
 3. Makro-Mikro Kimyasal Analiz (Optik Emisyon Spektrometresi ve EDS yöntemiyle)
 4. Yüzey (iç) gerilme analizi ( X-ışını kırınımı (XRD))
 5. Sahada yüzey (iç) gerilme analizi (Taşınabilir XRD yöntemiyle)
 6. Yüzey altı iç gerilme analizi ( Delik Delme ve Lazer girişim paterni analizi yöntemiyle)
 7. Faz ve Kristal yapı analizleri (XRD yöntemiyle)
 8. Makro ve mikro kristalografik doku (texture) analizi (XRD ve EBSD yöntemleriyle)
 9. Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) incelemeleri; kırılma yüzeyi analizi, hasar analizi, yüksek çözünürlükte (~2nm çözünürlük) içyapı (mikro-yapı) analizi, EDS sistemi yardımıyla noktasal kimyasal analiz, kimyasal haritalama, değişken vakum özelliği sayesinde yalıtkan, ıslak, biyolojik numuneleri inceleme imkanı.   
 10. Yüksek sıcaklık ve şekil değiştirme hızlarında mekanik karekterizasyon (Şekillendirme dilatometresi ve Gleeble fiziksel simülatörle)
 11. Yüksek sıcaklıkta az çevrimli yorulma (Low-cycle fatigue) ve döngüsel plastisite (cyclic plasticity) testleri (Gleeble fiziksel simülatörle)
 12. Isıl işlem ve kaynak süreçlerinin fiziksel simülasyonu (Gleeble ve Şekillendirme dilatometresiyle)
 13. İzotermal (TTT) ve sürekli dönüşüm (CCT) diyagramlarının çıkarılması (Dilatometreyle)
 14. Termal genleşme katsayısı belirlenmesi (Dilatometreyle)
 15. Cam geçiş sıcaklığı, erime noktası, Curie sıcaklığı ve çökelme reaksiyonlarının termal analizi (DTA sistemiyle)
 16. GOM-ATOS ile optik ölçüm yöntemiyle tersine mühendislik, GOM-ARGUS sistemiyle şekillendirme sonrası genleme dağılımı ve geometri ölçümü, termal kamera, Photron Fastcam SA-X2 ile yüksek hızlı dijital analiz ve karakterizasyon (2014’ten itibaren), GOM-ARAMIS sistemiyle şekillendirme esnasında dijital şekil değiştirme ölçümleri
 17. Derin-Çekme presinde (400 Ton- tij milleriyle alttan ikinci etkili) derin-çekme denemeleri ve kalıp geliştirme
 18. 300 Tonluk Mekanik preste, soğuk/sıcak şekillendirme (dövme, ekstrüsyon)
 19. 80 Tonluk Servo preste bilgisayar denetimli şekillendirme
 20. 1000 Tonluk ileri ve geri akıtma yapabilen ekstrüzyon presinde hafif metallerin ekstrüzyonu üzerine çalışmalar
 21. Tel erozyon, delik erozyonu ve dalma erozyon tezgahlarında sert malzemelerin imalatı.
 22. Abkant preste bükme işlemleri
 23. Giyotin Makasta saç kesme işlemleri
 24. 3+C-eksenli, dik işleme CNC tezgahında frezeleme ve adımsal şekillendirme işlemleri
 25. Dik işleme CNC tezgahında sürtünme-karıştırma kaynağı (Friction-Stir Welding)
 26. 3 eksenli CNC tornada tornalama işlemleri
 27. Radyal ve sütünlu matkaplarda delik delme ve klavuz çekme mainasında diş açma işlemleri
 28. 10 adet iş istasyonunda bilgisayar destekli tasarım (CAD), sonlu elemanlar analizi(FEM) ve diğer bilgisayar uygulamaları (MARC, Simufact, FORGE, Deform, Autoform, PamStamp, LsDyna-DynaForm)
 29. 112 çekirdekli HPC bilgisayarda büyük çapta problemlerin parallel çözümlerinin elde edilmesi.
 30. Kaplama laboratuvarında, Fiziksel Buharlaştırma Yöntemi (PVD) kullanılarak Bor Nitrür, Titanyum Nitrür gibi kaplamaların yapılması.
 31. Kaplama ve Yüzey Karakterizasyon laboratuvarında, kaplamalar üzerinde, kalınlık testi, çizik testi, nanosertlik testi, Atomik Güç Mikroskopu ile 3 boyutlu yüzey profili çıkarılması, temas açısı testi, tribometre testi ve profilometre testi uygulanabilemesi.
 32. Manyetik Barkhausen gürültüsü yöntemiyle tahribatsız taşlama hataları tespiti, içyapı analizi, sertlik tayini, kalıntı gerilme tespiti (yöntem kalibrasyon numunesine ve/veya ölçümlerine ihtiyaç duymaktadır)

 

Metal  Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nin sunduğu bu olanakları kullanarak Üniversite içinden ve dışından akademisyenler ve sanayiciler:

 1.  TUBITAK bilimsel Projelerinde ortak veya hizmet alımı olarak destek alabilirler.
 2.  TEYDEB Projelerinde hizmet alımı olarak destek alabilirler
 3.  SANTEZ Projelerinde ortak veya hizmet alımı olarak destek alabilirler.
 4. Avrupa Birliği Projelerinde ortak veya hizmet alımı olarak destek alabilirler.
 5. İsteyen Firmalara eğitimler verilebilir.
 6. İsteyen Firmalara Prototip üretimi yapılabilir
 7. İsteyen Firmalara Ön-seri-üretimi yapılabilir
 8. İsteyen Firmalara Sonlu Elemanlar Analizi ile Yapısal Analiz yapılabilir
 9. İsteyen Firmalara Metal Şekillendirme, Isıl İşlem-Kaynak ve duruma özel geliştirilecek modüllerle simülasyonlar yapılabilir.
 10. İsteyen Firmalara Bilgisayar Destekli Tasarım ( CAD)  yapılabilir

 

İşbirliği yapılacak Firmalar ile önceden bir planlama ve  protokol yapılacaktır. Fikri mülkiyetler konusu bu protokolde yer alacaktır. Deneysel çalışmalar, MŞMM uzmanları gözetiminde yürütülecektir.