Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 2010 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ve Atılım Üniversitesi katkılarıyla kurulmuştur. Merkezin amacı, Türkiye'deki metal şekillendirme sektörünü uygulamalı araştırmalar ile destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayalı ve enerji tasarruflu imalat teknolojilerinin geliştirilmesini, yüksek katma değerli parçaların üretilmesini, yeni ve gelişmiş malzemelerin şekillendirilebilmelerini sağlamaktır.

Merkez bünyesindeki araştırmalar, sanayi ve diğer üniversiteler ile yakın işbirliği içinde yürütülmektedir. 2010 yılından bu yana önemli sayıda ulusal ve uluslararası, küçük ve orta ölçekli projeler yürütülmüştür. Seminerler, çalıştaylar, eğitim kursları ve halen devam etmekte olan projeler aracılığıyla bilginin yayılmasında önemli bir rol üstlenilmektedir.

Merkez, metal şekillendirme araştırmaları için gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına sahiptir. Şekillendirme presleri, malzeme ve mikroyapı karakterizasyonu için test cihazları ve sayısal analizler için gerekli olan yazılım ve donanım zengin bir bütünlük içinde Merkez'in altyapısını oluşturmaktadır.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Kabiliyetleri

 • Simülasyona yönelik malzeme karakterizasyonu
 • Hafif metallerin şekillendirilmesi
 • Kalıp tasarımı ve ömürlerinin iyileştirilmesi
 • Kuramsal yöntemler
 • Sayısal yöntemler
 • Malzeme karakterizasyon deneyleri
 • Sistematik deneyler
 • Prototip üretim
 • Ön-seri-üretimi

 

Türk Metal Sanayisinin, dünyadaki gelişmeler de gözönünde bulundurulduğunda, önümüzdeki 20 yıl içinde rekabet gücünü muhafaza etmesi ve hatta arttırması, yeni pazarlar ve ürünler ortaya çıkarması ve dünyada teknoloji liderleri arasına girebilmesi için, konusunda uzmanlaşmış, sanayinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren bir araştırma ve geliştirme merkezine gereksinimi vardır. Bu kapsamda DPT tarafından desteklenen Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin temel amacı dünya çapında dikkate değer bir mükemmeliyet merkezi bünyesinde oluşturacağı akademi-sanayi işbirliği sayesinde, ülkemizde

 • Bilgiye dayalı üretim teknolojisinin gerçekleştirilmesi
 • Artı değeri yüksek ürünlerin üretilmesi
 • Yeni ve ileri malzemeler ile üretim yapılabilmesi
 • Verimliliğin artırılması
 • Mini ve mikro boyutlarda ürünlerin geliştirilmesi
 • Hızlı ürün geliştirilmesi inovasyon yeteneklerinin artırılması
 • yönünde gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır.

 

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü desteğinde açılmış olan merkez, üniversite araştırmacılarına sanayi ortaklı projelerde destek sağlamaktadır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3383 [title_tr] => Merkez Tanıtımı [title_en] => About the Center [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 2010 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ve Atılım Üniversitesi katkılarıyla kurulmuştur. Merkezin amacı, Türkiye'deki metal şekillendirme sektörünü uygulamalı araştırmalar ile destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayalı ve enerji tasarruflu imalat teknolojilerinin geliştirilmesini, yüksek katma değerli parçaların üretilmesini, yeni ve gelişmiş malzemelerin şekillendirilebilmelerini sağlamaktır.

Merkez bünyesindeki araştırmalar, sanayi ve diğer üniversiteler ile yakın işbirliği içinde yürütülmektedir. 2010 yılından bu yana önemli sayıda ulusal ve uluslararası, küçük ve orta ölçekli projeler yürütülmüştür. Seminerler, çalıştaylar, eğitim kursları ve halen devam etmekte olan projeler aracılığıyla bilginin yayılmasında önemli bir rol üstlenilmektedir.

Merkez, metal şekillendirme araştırmaları için gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına sahiptir. Şekillendirme presleri, malzeme ve mikroyapı karakterizasyonu için test cihazları ve sayısal analizler için gerekli olan yazılım ve donanım zengin bir bütünlük içinde Merkez'in altyapısını oluşturmaktadır.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Kabiliyetleri

 • Simülasyona yönelik malzeme karakterizasyonu
 • Hafif metallerin şekillendirilmesi
 • Kalıp tasarımı ve ömürlerinin iyileştirilmesi
 • Kuramsal yöntemler
 • Sayısal yöntemler
 • Malzeme karakterizasyon deneyleri
 • Sistematik deneyler
 • Prototip üretim
 • Ön-seri-üretimi

 

Türk Metal Sanayisinin, dünyadaki gelişmeler de gözönünde bulundurulduğunda, önümüzdeki 20 yıl içinde rekabet gücünü muhafaza etmesi ve hatta arttırması, yeni pazarlar ve ürünler ortaya çıkarması ve dünyada teknoloji liderleri arasına girebilmesi için, konusunda uzmanlaşmış, sanayinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren bir araştırma ve geliştirme merkezine gereksinimi vardır. Bu kapsamda DPT tarafından desteklenen Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin temel amacı dünya çapında dikkate değer bir mükemmeliyet merkezi bünyesinde oluşturacağı akademi-sanayi işbirliği sayesinde, ülkemizde

 • Bilgiye dayalı üretim teknolojisinin gerçekleştirilmesi
 • Artı değeri yüksek ürünlerin üretilmesi
 • Yeni ve ileri malzemeler ile üretim yapılabilmesi
 • Verimliliğin artırılması
 • Mini ve mikro boyutlarda ürünlerin geliştirilmesi
 • Hızlı ürün geliştirilmesi inovasyon yeteneklerinin artırılması
 • yönünde gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır.

 

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü desteğinde açılmış olan merkez, üniversite araştırmacılarına sanayi ortaklı projelerde destek sağlamaktadır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Funded by the Turkish Ministry of Development and Atilim University, the Metal Forming Center of Excellence (MFCE) was established in 2010. The Center aims to support the Turkish metal forming industry through applied research, develop innovative, knowledge-based manufacturing technologies, manufacture high value-added components and form new and advanced materials.

The center conduct research in close collaboration with both academia and industry.  Since 2010, the Center has worked on a significant number of a national and international, small and medium-sized projects. It undertakes an important roles in the dissemination of knowledge through organizing seminars, workshops, training courses and ongoing projects.

The center has necessary hardware and software opportunities for metal forming research. The rich infrastructure of the Center contains forming presses, testing devices for material and micro-structure characterization and necessary software and hardware for numerical analysis.

Working Fields of Metal Forming Center of Excellence

 • Material Characterization for Simulation
 • Forming Light Materials
 • Die Design and Lifetime Improvement
 • Analytical Methods
 • Numeric Methods
 • Material Characterization Experiments
 • Systematic Experiments
 • Prototype Production
 • Pre-mass Production

 

Turkish Metal Industry is need of a research and development center which has the expertise to address the short, medium and long term problems of the industry in a way to maintain its competitive power and even increase it for the next two decades, to discover new markets and products and to be part of worldwide technological leadership. In this context, the fundamental aim of Metal Forming Center of Excellence supported by State Planning Agency is to develop academia-industry collaboration based on necessary research and development to:

 • Develop manufacturing technologies based on scientific knowledge
 • Fabricate products which have high added value
 • Use new and advanced materials in the manufacturing technologies
 • Increase productivity
 • Develop small and micron sized products
 • Create fast product development processes
 • Enhance innovation abilities

 

Launched with the support of the Department of Manufacturing Engineering, Atilim University, the Center gives support to the researchers of the University in industry-partnered projects.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 75 [start] => [end] => [created_at] => 2018-02-12 15:44:36 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 3416 [lft] => 4 [rgt] => 5 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => merkez-hakkinda-1518439476 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_tr] => Araştırma Merkezleri [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 75 [name_tr] => Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi [url] => msmm [type] => ) ) [pages] => Array ( [3416] => Array ( [id] => 3416 [title_tr] => Merkez Hakkında [parent_id] => [site_id] => 75 [external_link] => javascript:; [lft] => 3 [rgt] => 12 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3416 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3383 [title_tr] => Merkez Tanıtımı [title_en] => About the Center [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Metal \u015eekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 2010 y\u0131l\u0131nda T.C. Kalk\u0131nma Bakanl\u0131\u011f\u0131 deste\u011fi ve At\u0131l\u0131m Üniversitesi katk\u0131lar\u0131yla kurulmu\u015ftur. Merkezin amac\u0131, Türkiye'deki metal \u015fekillendirme sektörünü uygulamal\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar ile destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayal\u0131 ve enerji tasarruflu imalat teknolojilerinin geli\u015ftirilmesini, yüksek katma de\u011ferli parçalar\u0131n üretilmesini, yeni ve geli\u015fmi\u015f malzemelerin \u015fekillendirilebilmelerini sa\u011flamakt\u0131r.<\/p>\n\n

Merkez bünyesindeki ara\u015ft\u0131rmalar, sanayi ve di\u011fer üniversiteler ile yak\u0131n i\u015fbirli\u011fi içinde yürütülmektedir. 2010 y\u0131l\u0131ndan bu yana önemli say\u0131da ulusal ve uluslararas\u0131, küçük ve orta ölçekli projeler yürütülmü\u015ftür. Seminerler, çal\u0131\u015ftaylar, e\u011fitim kurslar\u0131 ve halen devam etmekte olan projeler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bilginin yay\u0131lmas\u0131nda önemli bir rol üstlenilmektedir.<\/p>\n\n

Merkez, metal \u015fekillendirme ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 için gerekli olan birçok donan\u0131m ve yaz\u0131l\u0131m olanaklar\u0131na sahiptir. \u015eekillendirme presleri, malzeme ve mikroyap\u0131 karakterizasyonu için test cihazlar\u0131 ve say\u0131sal analizler için gerekli olan yaz\u0131l\u0131m ve donan\u0131m zengin bir bütünlük içinde Merkez'in altyap\u0131s\u0131n\u0131 olu\u015fturmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Metal \u015eekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Kabiliyetleri<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 • Simülasyona yönelik malzeme karakterizasyonu<\/li>\n\t
 • Hafif metallerin \u015fekillendirilmesi<\/li>\n\t
 • Kal\u0131p tasar\u0131m\u0131 ve ömürlerinin iyile\u015ftirilmesi<\/li>\n\t
 • Kuramsal yöntemler<\/li>\n\t
 • Say\u0131sal yöntemler<\/li>\n\t
 • Malzeme karakterizasyon deneyleri<\/li>\n\t
 • Sistematik deneyler<\/li>\n\t
 • Prototip üretim<\/li>\n\t
 • Ön-seri-üretimi<\/li>\n<\/ul>\n\n

   <\/p>\n\n

  Türk Metal Sanayisinin, dünyadaki geli\u015fmeler de gözönünde bulunduruldu\u011funda, önümüzdeki 20 y\u0131l içinde rekabet gücünü muhafaza etmesi ve hatta artt\u0131rmas\u0131, yeni pazarlar ve ürünler ortaya ç\u0131karmas\u0131 ve dünyada teknoloji liderleri aras\u0131na girebilmesi için, konusunda uzmanla\u015fm\u0131\u015f, sanayinin k\u0131sa, orta ve uzun vadeli sorunlar\u0131na çözüm getiren bir ara\u015ft\u0131rma ve geli\u015ftirme merkezine gereksinimi vard\u0131r. Bu kapsamda DPT taraf\u0131ndan desteklenen Metal \u015eekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin temel amac\u0131 dünya çap\u0131nda dikkate de\u011fer bir mükemmeliyet merkezi bünyesinde olu\u015fturaca\u011f\u0131 akademi-sanayi i\u015fbirli\u011fi sayesinde, ülkemizde<\/p>\n\n

   \n\t
  • Bilgiye dayal\u0131 üretim teknolojisinin gerçekle\u015ftirilmesi<\/li>\n\t
  • Art\u0131 de\u011feri yüksek ürünlerin üretilmesi<\/li>\n\t
  • Yeni ve ileri malzemeler ile üretim yap\u0131labilmesi<\/li>\n\t
  • Verimlili\u011fin art\u0131r\u0131lmas\u0131<\/li>\n\t
  • Mini ve mikro boyutlarda ürünlerin geli\u015ftirilmesi<\/li>\n\t
  • H\u0131zl\u0131 ürün geli\u015ftirilmesi inovasyon yeteneklerinin art\u0131r\u0131lmas\u0131<\/li>\n\t
  • yönünde gerekli ara\u015ft\u0131rma ve geli\u015ftirme faaliyetlerinin yap\u0131lmas\u0131d\u0131r.<\/li>\n<\/ul>\n\n

    <\/p>\n\n

   At\u0131l\u0131m Üniversitesi \u0130malat Mühendisli\u011fi Bölümü deste\u011finde aç\u0131lm\u0131\u015f olan merkez, üniversite ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131na sanayi ortakl\u0131 projelerde destek sa\u011flamaktad\u0131r.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

   Funded by the Turkish Ministry of Development and Atilim University, the Metal Forming Center of Excellence (MFCE) was established in 2010. The Center aims to support the Turkish metal forming industry through applied research, develop innovative, knowledge-based manufacturing technologies, manufacture high value-added components and form new and advanced materials.<\/p>\n\n

   The center conduct research in close collaboration with both academia and industry.  Since 2010, the Center has worked on a significant number of a national and international, small and medium-sized projects. It undertakes an important roles in the dissemination of knowledge through organizing seminars, workshops, training courses and ongoing projects.<\/p>\n\n

   The center has necessary hardware and software opportunities for metal forming research. The rich infrastructure of the Center contains forming presses, testing devices for material and micro-structure characterization and necessary software and hardware for numerical analysis.<\/p>\n\n

   Working Fields of Metal Forming Center of Excellence<\/strong><\/p>\n\n

    \n\t
   • Material Characterization for Simulation<\/li>\n\t
   • Forming Light Materials<\/li>\n\t
   • Die Design and Lifetime Improvement<\/li>\n\t
   • Analytical Methods<\/li>\n\t
   • Numeric Methods<\/li>\n\t
   • Material Characterization Experiments<\/li>\n\t
   • Systematic Experiments<\/li>\n\t
   • Prototype Production<\/li>\n\t
   • Pre-mass Production<\/li>\n<\/ul>\n\n

     <\/p>\n\n

    Turkish Metal Industry is need of a research and development center which has the expertise to address the short, medium and long term problems of the industry in a way to maintain its competitive power and even increase it for the next two decades, to discover new markets and products and to be part of worldwide technological leadership. In this context, the fundamental aim of Metal Forming Center of Excellence supported by State Planning Agency is to develop academia-industry collaboration based on necessary research and development to:<\/p>\n\n

     \n\t
    • Develop manufacturing technologies based on scientific knowledge<\/li>\n\t
    • Fabricate products which have high added value<\/li>\n\t
    • Use new and advanced materials in the manufacturing technologies<\/li>\n\t
    • Increase productivity<\/li>\n\t
    • Develop small and micron sized products<\/li>\n\t
    • Create fast product development processes<\/li>\n\t
    • Enhance innovation abilities<\/li>\n<\/ul>\n\n

      <\/p>\n\n

     Launched with the support of the Department of Manufacturing Engineering, Atilim University, the Center gives support to the researchers of the University in industry-partnered projects.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 75 [start] => [end] => [created_at] => 2018-02-12 15:44:36 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 3416 [lft] => 4 [rgt] => 5 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => merkez-hakkinda-1518439476 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 75 [url] => msmm [name_tr] => Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 178 [rgt] => 179 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 75 [url] => msmm [name_tr] => Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 178 [rgt] => 179 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1