2021- 2022 akademik yılından itibaren Rektörlüğe doğrudan bağlı olarak faaliyet göstermeye başlayan Öğrenci Dekanlığı, öncelikle öğrencilerimizin her türlü sorununun, her konudaki dilek, istek, şikayet ve önerilerinin üniversite  yönetimine iletilmesi hususunda öğrenci ve yönetim arasında köprü vazifesi  gören bir birimdir.

Öğrenci Dekanlığımıza bağlı olarak görev yapan Öğretme ve Öğrenme Merkezi ile Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, her türlü çalışma ve faaliyetlerini Dekanlığımıza bağlı olarak yürütmektedir. Dekanlığa bağlı birimlerde 2021-2022 Akademik yılı itibari ile 5  personel ile çalışan Öğrenci Dekanlığı, öncelikle Dekanlığa bağlı birimler arasında, daha sonra gerek üniversite yönetimi, gerekse diğer birimler ile bağlı birimler arasında koordinasyonun sağlanması, birimlerin faaliyet ve çalışmalarının gözetilmesi ve daha etkin hale getirilmesiyle ilgilenmektedir.