2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Rektörlüğümüze doğrudan bağlı olarak faaliyet göstermeye başlayan Öğrenci Dekanlığı, öncelikle öğrencilerimizin her türlü sorununun, her konudaki dilek, istek, şikayet ve önerilerinin üniversite  yönetimine iletilmesi hususunda öğrenci ve yönetim arasında köprü vazifesi  gören bir birimdir.

Öğrenci Dekanlığımıza bağlı olarak görev yapan Öğrenci İşleri Direktörlüğü ve Ders ve Sınav Programı Hazırlama Ofisi, her türlü çalışma ve faaliyetlerini Dekanlığımıza bağlı olarak yürütmektedir. Dekanlığa bağlı birimlerde 2017-2018 Akademik yılı itibari ile toplam 14 personel ile çalışan Öğrenci Dekanlığı, öncelikle Dekanlığa bağlı birimler arasında, daha sonra gerek üniversite yönetimi, gerekse diğer birimler ile bağlı birimler arasında koordinasyonun sağlanması, birimlerin faaliyet ve çalışmalarının gözetilmesi ve daha etkin hale getirilmesiyle ilgilenmektedir.