Odyoloji bölümü olarak Sağlık Bilimleri Fakültesinin diğer bölümlerinin anlaşma yapmış olduğu Kurum ve Üniversitelerle partner olma süreci başlatılacaktır.