Dr. Öğr. Üyesi Osman Barkın GÜRCAN

Değerli Öğrenciler,

Odyoloji Lisans Programımız, işitme ve denge biliminde gereksinim duyulan ve Klinik, Deneysel, Endüstri ve Rehabilitasyon gibi uzmanlaşma gerektiren alanlarına aday öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan 4 yıllık lisans eğitimi programıdır.

Amacımız, Odyolojinin temel alanlarında güncel ve uluslararası bilgiye sahip; bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliğinde olan; bilimsel eğitimini mesleki etik ilkelerinden ödün vermeden klinik ve alan uygulamalarına dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı, iletişim becerileri ve bağımsız çalışabilme yetisi yüksek odyologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.

Bölümümüzde, lisans eğitimi evrensel üniversite eğitimi prensipleri ile oluşturulmuştur. Dersler; teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Odyoloji kanıta dayalı bilimin uygulandığı alanlardan biridir. Bu nedenle programımızda bilimsel yayınları takip ederek bunları uygulama alanlarına aktarabilecek ve aynı zamanda uygulamada karşılaştıkları problemleri literatürdeki benzer örneklere ulaşarak çözüme ulaştırabilecek nitelikte sağlam araştırma altyapısına sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.