Odyolog kimdir?

  • İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.
  • İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
  • İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.
  • Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.
  • Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar
  • Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.
  • İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapar.
  • İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.

Neden Odyolog Olmalıyım?

Mezunların çok geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Bu günümüz şartları için çok önemli bir avantajdır. Odyolog ünvanı alarak özel klinik ve rehabilitasyon merkezlerinde, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde, işitme engelliler okullarında ve okul öncesi eğitim programlarında görev yapabilirler. Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayabilirler. Ayrıca odyoloji bölümü mezunları, devlet, özel veya üniversite hastanelerinin Odyoloji Kliniklerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Özel sektörde işitme cihazı firmalarında sorumlu müdür pozisyonunda ve ayrıca dışarıdan hastanelere hizmet eren koklear implant firmalarında da görev alabilmektedirler. Kendilerine ait özel odyoloji merkezleri açabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir.

Sizi diğer üniversitelerin Odyoloji bölümlerinden ayıran farklar nelerdir?

2021 yılında kurulan Odyoloji Bölümümüz, modern altyapı çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma ortamı, evrensel düzeyde bilgi üreten, kendini bilimsel olarak sürekli yenileyen ve araştıran aktif ve dinamik bir akademik kadro ile nitelikli öğrencilere ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır.

Dinamik akademik kadromuz, çok yönlü hazırlanmış programlar çerçevesinde, güncel kitaplar ve yayınlarla, öğrencilerle iyi bir iletişim içinde interaktif yöntemleri kullanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin fonksiyonel uyum kazanmaları, yüksek bir motivasyona ve bireysel çalışma disiplinine sahip, insiyatif alabilen ve liderlik yapabilen, yenilikçi, insani değerlere ve sorumluluk bilincine sahip, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, öğrenmeye açık başarılı fertler olarak toplumla bütünleşmeleri ve araştırmacı bir ruhla yetişmeleri hedeflenmektedir. Alana yönelik uzmanlaşma sağlayan çok yönlü lisans programımızda, zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerimizin mesleki, sosyal ve bireysel gelişimini de destekleyecek zengin seçmeli ders alternatifleri de bulunmaktadır. 

Öğrencinin mesleki gelişimi, Odyolojinin farklı alanlarda yapılan stajlarla desteklenmektedir. Ayrıca okulumuzun Medicana Hastanesi ile yapmış olduğu işbirliği sonucu yalnızca staj değil, mezuniyet sonrası istihdam, araştırma ve proje ortaklığı imkanı da öğrencilerimize sunulmaktadır.

Lisans düzeyindeki öğrencilerimize sunduğumuz akademik projelere bursiyer olarak dâhil olabilme imkânı ve birinci sınıftan itibaren akademik yazım becerilerinin gelişmesi için verilen egzersizler öğrencilerin akademik açıdan gelişmesini, güncel literatürü takip etme ve katkı sağlama olanağı sağlamaktadır.

Bölümünüzün fiziki eğitim ortamı nasıl?

Bölümümüz, alana yönelik eğitim süreçlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesine uygun fiziki koşullara sahiptir. Bölümümüzde öğrencilerimizin, ders programı kapsamında yer alan teorik dersleri birebir tatbik edebilecekleri son teknoloji ile donatılmış laboratuvarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim süreleri boyunca uygulamalı dersleri bu laboratuvarlarda takip edecek, teroik olarak işlenen konuları prarik ederek pekiştirme imkanı bulacaktır. Prtaik ile pekişen derslerimiz iile öğrencilerimiz mesleki anlamda hazırlı olacaklardır.

İngilizce eğitim nasıl olmakta?

Bölüme başlamadan önce iki yarıyıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Bölüm müfredatımızda öğrencilerimizin mezun olduktan sonra yabancı dil problemi yaşamamaları için 6 yarıyıl zorunlu Akademik İngilizce dersi yer almaktadır. Bununla birlikte, farklı bir dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından açılan Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi birçok yabancı dil dersleri de seçmeli olarak alabilmektedirler.

Odyoloji Eğitimini neden İngilizce tercih etmeliyim?

Akademik olarak çalışan odyologlara talep sadece yurt içinden değil yurt dışından da gelmektedir. Bu açıdan eğitimini İngilizce olarak yaparak bilim dünyasında gerçekleştirilen tartışmaları yakından izleyebilecek donanımdaodyolog sayısının arttırılmasında bu programın büyük katkısı olacaktır. Bölümümüzde 4 yıl boyunca tamamı İngilizce verilen eğitim, öğrencilerimize bu dinamik literatürü takip edebilme yetisini kazandırmaktadır. Öğrencilerimiz ders konularının yanında Odyoloji biliminin terminolojisini de öğrenerek bu alanda uluslararası bilimsel etkinlikler, yayınlar ve çalışmalar yapmaya hazırlanmaktadır. Bölümümüzün İngilizce olması, öğrenci değişim programlarına katılımı kolaylaştırmakta, bu programlara katılan öğrencilerin yurtdışında aldığı eğitimi daha çok özümseyebilmesini sağlamaktadır.  Ayrıca lisansüstü eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen öğrencilerimizin, eğitime seçilmek için tabii tutuldukları dil sınavlarındaki başarılarına da büyük katkıda bulunmaktadır.

İş imkanları nelerdir?

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler devlet hastanesi ve üniversite hastaneleri (klinik), Yenidoğan üniteleri (yenidoğan işitme taraması), Özel hastane klinikleri, Denge merkezleri, Özel odyoloji merkezleri, İşitme cihazı satış ve uygulama merkezleri, Endüstriyel kurumlar, Özel eğitim merkezleri gibi çok çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler eğitimlerine devam ederek üniversite/fakülte/yüksek okullarda öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Lisans sonrası eğitim faaliyetleri nelerdir?

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, yurt içinde Odyoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren üniversitelerde ön koşulları sağlamaları halinde (ALES puanı, dil puanı, lisans mezuniyet notu) lisans sonrası eğitim programlarına başvurabilirler. Yurt dışındaki lisansüstü programlara da benzer şekilde ön koşullara uygunluk sağlamaları durumunda başvuruda bulunabilirler. Ancak her ülkenin ve üniversitenin ön koşul ve yeterlilik beklentileri birbirinden farklı olabilir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, yabancı dilde eğitim görmüş olmaları sebebiyle yurt dışı eğitim programlarındaki yeterlilik koşullarını sağlamada bir adım önde olacaktır.

Akademik kadronuz?

Bölümümüzde 2021 yılı itibari ile dört tam zamanlı akademik personel görev almaktadır. Akademik personellerimiz arasında bir Profesör, bir Doçent Doktor, bir Doktor  Öğretim üyesi ve bir Araştırma Görevlisi yer almaktadır.

Bursluluk oranlarınız ve kontenjanlarınız nasıl?

Bölümümüze 2021-2022 öğretim yılında merkezi yerleştirilme ile -  lisans öğrencisi alınacaktır. 5 öğrenciye %100 burs, 15 öğrenciye ise %50, 10 öğrenciye %25 burs imkânı tanınacaktır.10 öğrenci burssuz olarak eğitim alabilecektir.

Bölümünüzün staj imkanları nasıl?

Bölümümüzden lisans diploması alabilmek için öğrencilerimizin zorunlu olarak tamamlaması gerekmektedir. Öğrencilerimize, Medicana International - Atılım Üniversitesi arasındaki işbirliği ile staj olanağı sunulmaktadır.