1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MED181 Fizyoloji
3
0
6
MED183 Anatomi
3
3
8.5
AUDY101 İşitme Bilimine Giriş
2
0
5
AUDY103 Dil ve Konuşma Gelişimi
3
0
5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 18 3 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
AUDY104 Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon
3
0
4.5
AUDY106 Temel Akustik ve Prensipleri
3
0
6
AUDY108 Odyolojik Terminoloji
3
0
5
AUDY110 Ses ve Nefes Kullanımı
2
0
5
AUDY112 Odyologlar için Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
2
0
4
Toplam 19 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
AUDY201 İşitmenin Değerlendirilmesi I: Davranım Testleri
2
2
5
AUDY203 Denge (Vestibüler) Sisteminin Değerlendirilmesi
2
0
4
AUDY205 İletişimin Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi
3
0
4
AUDY207 Yaşam Boyu Gelişim
3
0
6
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 16 2 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
AUDY202 İşitmenin Değerlendirilmesi II: Elektrofizyolojik Testler
2
4
6
AUDY204 İmplante Edilebilir İşitme Cihazları
3
0
5
AUDY206 Klinik Uygulama I: Davranım Testleri.
1
4
5
AUDY208 İşitsel Amplifikasyon
2
0
3
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 14 8 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
AUDY399 Yaz Uygulaması I
0
8
10
AUDY301 İşitsel Rehabilitasyon I
3
0
5
AUDY303 Geriatrik Odyoloji
2
0
4
AUDY305 Genetik İşitme Kayıpları
2
0
4
AUDY307 Klinik Uygulama II: Elektrofizyolojik Testler
2
4
6
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 12 12 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ART292 İşaret Dili
3
0
4
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
AUDY302 Pediatrik Odyoloji
2
2
5
AUDY304 Endüstriyel Odyoloji
3
0
5
AUDY306 İşitsel Rehabilitasyon II
3
0
5
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 17 2 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
PTR101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Prensipler
2
0
2
AUDY499 Yaz Uygulaması II
0
8
10
AUDY401 Klinik Uygulama III: Denge (Vestibüler) Testleri
1
4
7
AUDY403 Odyolojide Tanı ve Yorum I
2
2
6
AUDY405 Seminer I
3
0
5
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 13 14 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
AUDY402 Klinik Uygulama IV: İşitsel Amplifikasyon
2
2
5
AUDY404 Odyolojide Tanı ve Yorum II
2
4
6
AUDY406 Seminer II
3
0
5
AUDY408 İşitsel İşlemleme Bozuklukları
2
1
4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 14 7 30