1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MED181 Fizyoloji
3
0
6
MED183 Anatomi
3
3
8.5
AUDY101 İşitme Bilimine Giriş
3
2
5
AUDY103 Dil Gelişimi
2
0
5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 18 5 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
AUDY102 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
3
0
6
AUDY104 Konuşma Bilimine Giriş
3
2
6.5
AUDY106 Ses Fiziği ve Akustik Prensipler
2
0
4
AUDY108 İşitme Fizyolojisi ve İşitmenin Değerlendirilmesi
3
0
5
Toplam 20 2 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
AUDY201 Odyolojide Tanılamaya Giriş
2
1
5
AUDY203 Psikoakustik ve İşitme Teorileri
2
0
4
AUDY205 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon I
2
2
6
AUDY207 Konuşma Akustiği ve Fonetik
2
0
4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 14 3 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
AUDY202 Odyoloji ve Nörootoloji
3
0
4
AUDY204 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri
2
0
4
AUDY206 Ses Tasarımı
2
2
5
AUDY208 İşitsel Algı Süreçlerine Giriş
2
0
4
AUDY210 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon II
2
2
6
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 17 4 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
AUDY399 Yaz Uygulaması I
0
8
10
AUDY301 Odyolojide Tanı ve Yorumlama
2
2
5
AUDY303 Odyolojide Pediatrik Değerlendirme
3
2
6
AUDY305 Vestibüler Sistem ve Değerlendirme
2
2
6
AUDY307 Rehabilitatif Odyoloji I
2
2
6
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 12 16 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
AUDY302 İşitsel İşlemleme Bozuklukları
2
2
5
AUDY304 Amplifikasyonun Değerlendirilmesi ve Uygulanması
2
2
4
AUDY306 İmplante Edilebilir İşitme Cihazı Uygulamalarına Giriş
2
2
4
AUDY308 Vestibüler Bozukluklar ve Rehabilitasyon
2
0
4
AUDY310 Rehabilitatif Odyoloji II
2
2
6
Alan Seçmeli 0 0 4
Toplam 13 8 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
AUDY401 Odyolojide Seminer I
2
0
5
AUDY403 Odyolojide Elektrofizyoloji Uygulamaları
0
4
5
AUDY405 Odyolojide Klinik Uygulama I
0
12
14
AUDY499 Yaz Uygulaması II
0
8
10
Alan Seçmeli 0 0 4
Toplam 4 24 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
AUDY402 Odyolojide Seminer II
2
0
5
AUDY404 İşitme Cihazları ve İmplant Uygulamaları
0
4
5
AUDY406 Odyolojide Klinik Uygulama II
0
12
14
Alan Seçmeli 0 0 4
Toplam 4 16 30