Bu alanda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, tek başına Siyaset Bilimi ya da Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı isimlerde bölümler var. Bunun sebebi nedir ve hangisini tercih etmek daha doğrudur?

Aslında, bu alanlar aynı kökenden gelmektedirler. Yüz yıl kadar önce esas olarak siyaset bilimi tüm bu bölümleri kapsamaktaydı. Ancak, gelişen ve değişen koşullar ihtisaslaşmayı getirdi ve bölüm farklılaşmaları ortaya çıktı. Bu bölümlerin aralarında %40’lar civarında eğitim farklılıkları bulunmaktadır. Fark alan derslerinden kaynaklanmaktadır. Öğrenci, kariyer hedefini düşünerek bu bölümler arasında tercih yapmalıdır. Örneğin diplomat olmayı tercih eden bir öğrencinin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü tercih etmesi, kaymakam olmayı hedefleyen bir öğrencinin siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünü tercih etmesi anlamlı olacaktır. Ayrıca, son yıllarda Türkiye’de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinin sayısının ağırlık kazandığı bilinmelidir.

Aslında hukuk okumak istiyordum ancak, hukuk için puanım yeterli gelmedi. Hukuk Bölümüne yatay geçiş ya da çift ana dal olanağı var mı?

Hukuk bölümlerine yatay geçiş ve çift ana dal olanağı bulunmamaktadır. Öğrencinin ideali hukuk okumaksa bu idealin peşinden gitmelidir. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi türü bölümlerinin de belli bir düzeyde hukuk eğitimi verdiği, iyi anlaşılarak tercih edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Hukuk okumasam da bu bölümden mezun olduğumda hukukla ilgili bir kariyer şansım olur mu?

Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler eğitim hayatlarında hukuk derslerine ağırlık verirlerse idari hakimlik, kamu kurumlarının hukukla ilgili birimlerinde istihdam edilebilirler. Ayrıca, idare hukuku gibi alanlarda ihtisaslaşmaya giden öğrenciler bu konularda bulunan ciddi açık düşünülerek akademik kariyer ve danışmanlık gibi hizmetlerde de rol alabilirler.

Bu bölümden mezun olduğumda hangi alanlarda istihdam edilirim?

  1. Kamu kurumlarının kariyer kadroları
  2. Özel sektördeki yönetimsel işler
  3. Özel sektörde kamu ile ilişkiler bölümleri
  4. Akademik pozisyonlar
  5. STK’larda proje bazlı pozisyonlar
  6. Kamu dijital dönüşüm çalışmalarıyla ilişkili pozisyonlar

Atılım Üniversitesi bu bölümün eğitiminde hangi ayrıcalıklara sahip?

Bu bölümde okuduktan sonra kariyer olanaklarını kullanmada başarılı olmak için 3 unsur çok önemlidir. Birincisi uygulama bilgisi ve vasıfları, ikincisi kamu kurumlarını tanıma, üçüncüsü ihtisaslaşma. Atılım üniversitesi Türkiye’de başka hiçbir üniversitede bulunmayan “Kamusal Akıl Stüdyosu” uygulaması ile dört yıl boyunca öğrencilerin yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve merkezi hükümet kurumları ile uygulamalı çalışmalar yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bölüm kadrosunda çok deneyimli eski bürokratların da bulunması kamu kurumlarını ve siyasal süreçleri tanıma konusunda önemli katkılarda bulunmaktadır. Son olarak, bölümde öğrenciler çok farklı konularda ihtisaslaşmaya teşvik edilmekte buna yönelik geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır.

Bölümde eğitim dili İngilizce mi?

Bölümümüzde eğitim dili Türkçe’dir. Toplum bilimlerinde ana dilde eğitim yetişme açısından önemli görülmektedir. Ancak, dört yıl boyunca temel ve mesleki İngilizce dersleri verilerek öğrencinin İngilizce konusunda gerekli mesleki donanıma sahip kılınması için çaba harcanmaktadır.

Bu alanın geleceği nasıldır?

Teknoloji alanında görülen baş döndürücü gelişme bu bölümlerdeki eğitimi de çok ciddi etkilemektedir. Siyasal olayları veri bilimi eşiğinde incelemek, sosyal medya gibi mecraların seçim sonuçlarını ve kamu hizmetlerini nasıl etkilediğini görmek çok büyük önem taşımaya başlamıştır. Bunun için dijital dönüşüm, 21. Yüzyıl becerileri, Endüstri 4.0, Toplum 5.0 gibi kavramların siyaset ve devlete etkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Yakın gelecekte bu bölüm mezunları kaymakamlık gibi klasik tanımların çok dışında alanlarda da çalışma olanağına kavuşacaktır. Çünkü insan ilişkilerinin geçmiştekinden çok daha önemli hale geldiği kabul edilmektedir.