Prof. Dr. İsmail BİRCAN

ismail.bircan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8244


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Dijon Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomik Kalkınma, Bölgesel Gelişme, Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Disiplinlerarası Çalışmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER

halil.ulker@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8629


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türk Kamu Yönetimi, Stratejik Planlama, Örgüt Teorisi, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi, Kamu Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN / Dekan Yard.

zafer.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yerel Yönetimler, Türk Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Stratejik Planlama, Kent ve Çevre, Kamu Yönetimi, Bölgesel Gelişme, Kentsel Dönüşüm.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRÇEL AKDEMİR

tugba.gurcel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye Siyaseti.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GÜLSEVEN

asli.gulseven@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8264


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Siyaset Kuramı, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Rusya Tarihi ve Siyaseti, Balkanlar Tarihi ve Siyaseti, Osmanlı Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çağkan SAYIN

cagkan.sayin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türkiye Siyaseti, Siyasal Kurumlar.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Aygün KARLI

aygun.karli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8609


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Bilimleri, Türk Kamu Yönetimi, Kamu Personel Yönetimi, Politik Ekoloji, Derin Ekoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Korhan MÜHÜRCÜOĞLU

korhan.muhurcuoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8609


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Geç Osmanlı ve Türk Modernleşmesi, Siyaset Felsefesi, Etik.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Hasan CANPOLAT

hasan.canpolat@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Vural ŞAHBENDEROĞLU

vural.sahbenderoglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. İbrahim Kemal ÖNAL

kemal.onal@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Pınar SARIGÖL

pinar.sarigol@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00