ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Prof. Dr. İsmail BİRCAN

ismail.bircan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8244


Lisans: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Dijon Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomik Kalkınma, Bölgesel Gelişme, Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Disiplinlerarası Çalışmalar.

Prof. Dr. Halil ÜLKER

halil.ulker@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8629


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Türk Kamu Yönetimi, Stratejik Planlama, Örgüt Teorisi, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi, Kamu Yönetimi.

Doç. Dr. Zafer ŞAHİN / Dekan Yard.

zafer.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yerel Yönetimler, Türk Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Stratejik Planlama, Kent ve Çevre, Kamu Yönetimi, Bölgesel Gelişme, Kentsel Dönüşüm.

Prof. Dr. Emre TOROS / Bölüm Başkanı

emre.toros@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8619


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Robert Gordon Üniversitesi, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Bilkent Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı Siyaset, metodoloji, Siyasal Kurumlar, Türkiye Siyaseti.

Dr. Öğr. Üyesi Çağkan SAYIN

cagkan.sayin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Türkiye Siyaseti, Siyasal Kurumlar.

Öğr. Gör. Dr. Tuğba GÜRÇEL AKDEMİR

tugba.gurcel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye Siyaseti.

Arş. Gör. Korhan MÜHÜRCÜOĞLU

korhan.muhurcuoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8231