Prof. Dr. Funda GENÇOĞLU / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Siyaset Kuramları, Siyasal Düşünceler Tarihi, Sosyal Hareketler, Sivil Toplum, Demokrasi, Demokratikleştirme, Cinsiyet, Siyasal/Toplumsal Kimlikler, Anti-entelektüalizm, Popülizm.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Asuman ÖZGÜR KEYSAN / Bölüm Başkan Yardımcısı / Ders ve Sınav Programları Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8627


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Strathclyde Doktora: University of Strathclyde

Araştırma Konuları : Göç ve Mülteci Çalışmaları, Sivil Toplum Teorileri ve Toplumsal Hareketler, Türkiye Siyaseti, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Nitel Araştırma Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRÇEL AKDEMİR / Staj Koordinatörü / Mezunlarla İletişim Koordinatörü / Öğrenci Topluluğu Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8231


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye Siyaseti.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Eda BEKTAŞ / Lisansüstü Programlar Koordinatörü / Bologna Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8271


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı siyasi kurumlar, resmi ve gayri resmi kurumlar, Yasama siyaseti, yürütme-yasama ilişkileri, parlamentolar, Duyarlılık, hesap verebilirlik, temsil, kayırmacılık, Demokratikleşme, demokratik gerileme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Korhan MÜHÜRCÜOĞLU / Akreditasyon Koordinatörü / Engelli Öğrenciler Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8271/8840


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Geç Osmanlı ve Türk Modernleşmesi, Siyaset Felsefesi, Etik.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zelal ÖZDEMİR

/ +90 (312) 586 8231


Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Aygün KARLI / Erasmus Koordinatörü / Çift Anadal ve Yandal Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8298


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Sürdürülebilir Mavi Ekonomi, İklim Değişikliği, Deniz Politikası, Kamu Politikası, Teknoloji Politikası.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Vural ŞAHBENDEROĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: St.Clements University

Araştırma Konuları : Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi İlişkisi, Seçim Sisteminin Türkiye'deki Milletvekili Seçimlerine Etkisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. İbrahim Kemal ÖNAL

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Deniz Faruk ERKAN

/ +90 (312) 586 80 00