Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı, mezunlarının devlet kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, banka ve finans kurumlarında, medya ve yayıncılık gibi sektörlerde, çeşitli ulusal/uluslararası sivil toplum örgütlerinde, düşünce kuruluşlarında, ve akademide istihdam edilmesi doğrultusunda gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmasını amaçlar.