Prof. Dr. Funda GENÇOĞLU

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans ve lisansüstü programları ile dinamik ve canlı bir entelektüel araştırma ortamı sunmaktadır. Amacımız, öğrencilerimizi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında analitik, eleştirel ve yaratıcı yeteneklerle donatmaktır. Bu amaç doğrultusunda, lisans ve lisanüstü programlarımız hem Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hem de Siyaset Sosyolojisi, Tarih ve Medya Çalışmaları gibi ilgili disiplinlerden temel konuları içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bölümümüz, programlarımızın içerikleri çerçevesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerinin yanı sıra bu disiplinlerle yakından ilgili diğer disiplinlerde de uzmanlaşmış ve alanında yetkin bir akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz öğrencileri gerek devlet sektörü gerekse özel sektörde, siyasi partiler, medya kuruluşları, araştırma kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi geniş bir yelpazede kariyer yapma imkânlarına sahip bir donanımla mezun olmaktadırlar.