1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH101 Analize Giriş
3
0
5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MAN111 İşletmeye Giriş
3
0
6.5
ECON101 İktisada Giriş I
3
0
5
TOUR101 Turizme Giriş
3
0
4
TOUR103 Hijyen ve Sanitasyon
3
0
4
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 22 0 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
TOUR108 Servis İşlemleri Yönetimi
3
0
5.5
TOUR110 Dünya Turizm Coğrafyası
3
0
6
TOUR114 Turizm Hukuku ve Etiği
3
0
7
Toplam 19 2 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MAN203 Muhasebe İlkeleri I
3
0
6
TOUR213 Turizm Ekonomisi
3
0
6
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
TOUR209 Rekreasyon ve Boş Zaman Yönetimi
3
0
5
TOUR211 Turizmde Sürdürülebilirlik ve Planlama
3
0
6
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MAN206 Örgütsel Davranış
3
0
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
TOUR214 Destinasyon Yönetimi
3
0
6
TOUR208 Seyahat Endüstrisi
3
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 0 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TOUR315 Odalar Bölümü Yönetimi
3
0
6
TOUR313 Yaz Stajı
0
0
24
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
TOUR311 Hotel Yönetimi
3
0
7
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TOUR310 Yiyecek- İçecek Yönetimi
3
0
6
TOUR308 Konaklama İşletmelerinde Pazarlama
3
0
6
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
TOUR316 Opera-PMS
3
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TOUR413 Etkinlik Planlaması ve Yönetimi
3
0
7
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
TOUR407 Turizmde Araştırma Yöntemleri
3
0
5
TOUR421 Satın Alma ve Maliyet Analizleri
3
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 17 0 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
TOUR412 Turizm Sosyolojisi
3
0
5
TOUR422 Bitirme Projesi
3
0
8
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 0 0 5
Alan Seçmeli 0 0 5
Toplam 11 0 30