Neden “Turizm ve Otel İşletmeciliği” okumalıyım?

Turizm endüstrisi dünyada en hızlı büyüyen sektörlerin başında yer alan, uluslararası istihdam olanakları yaratan bir sektör olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Hizmet sektörünün en dinamik öğelerinden biri olan turizm sektörü, ülkemizde her geçen gün büyümekte ve buna bağlı olarak   da   turizm   sektöründeki   istihdam   talebi   hızla   artmaktadır.   Bu   acil   talebe   cevap   verebilecek   nitelikli   personel ihtiyacını karşılamak bölümün temel amacıdır. Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü sektörün talepleri ve akademik gelişmelerin rehberliğinde değişime, gelişime ve iletişime açık, sorun çözme yeteneği gelişmiş uluslararası standartlarda turizm eğitimi almış yönetici adayları yetiştirmektedir. Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü uluslararası seviyede rekabet edebilecek niteliklere sahip, etik değerlere bağlı turizm profesyonelleri yetiştiren bir bölümdür. Bölümümüzde bir yıl hazırlık sınıfı dahil beş yıl eğitim verilmektedir. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde ilk iki yıl genel turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerimiz, son iki yıllarında tercihleri doğrultusunda “Otel İşletmeciliği” veya “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” alanlarında eğitim alarak uzmanlaşmaktadırlar. Bölümümüz diğer ülkelerden üniversitelerle anlaşmalar yaparak öğrencilerine farklı üniversitelerde eğitim fırsatları da yaratmaktadır.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Bölümümüz sektörü çok iyi tanıyan bir eğitim kadrosuna sahiptir. Alanında uzman eğitim kadrosu ile uygulamalı bilgi ve becerilere ile donatılmış, yaratıcı, girişimci ve lider özellikli yöneticiler yetiştirilmektedir. Otel İşletmeciliği Programı, temel yöneticilik bilgilerini içeren ekonomi, finans, yönetim, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama ve davranış bilimleri derslerinin yanında turizm alanı ile doğrudan ilgili turizm ekonomisi, kongre turizmi, yiyecek-içecek hizmetleri, seyahat acenteliği, tur operatörlüğü ve sürdürülebilir turizm derslerini de içermektedir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ulusal veya uluslararası otel işletmelerinde çalışabildikleri gibi turizmin diğer alanlarında da istihdam edilebilmektedirler.

Türkiye’de son yıllarda çok popüler olan iş alanlarından biri olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında ders alan öğrencilerimiz yiyecek-içecek yönetimi, yemek pişirme teknikleri, Türkiye Mutfak Kültürü, Dünya Mutfakları, restoran işletmeciliği, pastacılık ve içecek kültürü konularında eğitim görmektedirler. Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin çalışabildikleri ve yaratıcılıklarını sergileyebildikleri modern teknoloji ile donatılmış mutfak ve restoranlar bulunmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz otellerde veya restoranlarda yönetici ve aşçı-yönetici olarak görev alabilecekleri gibi kendilerine ait yiyecek-içecek işletmelerini de açabilmektedirler.

Bölümümüz, Ankara Sheraton Otel ve Kongre Merkezi ile yaptığı bir protokol ile öğrencilerine eğitimleri süresince derslerle ilgili staj ve çalışma imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimiz yapmaları gereken zorunlu stajlarının yanında sigortalı şekilde çalışarak tecrübe edinme ve gelir elde etme olanaklarına sahip olmaktadırlar. Sheraton Ankara Oteli ile gerçekleştirilmiş olduğumuz bu işbirliğimiz ayrıca öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında işe alınmaları konusunda da önemli bir avantaj sağlamaktadır.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği kariyeri için ATILIM ZAMANI!..

  • Türkiye’nin eğitim kalitesi onaylanmış ilk “Turizm ve Otel İşletmeciliği” bölümü
  • Eğitim dili İngilizce
  • Turizm sektöründeki değişikliklerle sürekli geliştirilen yenilikçi müfredat
  • Sektörün içinde yetişmiş, nitelikli akademik ve uzman kadro
  • Sektörle  güçlü  ilişkiler  sayesinde  yurtiçi  ve  yurtdışı  staj  bağlantıları
  • Sheraton Otel İşbirliği Anlaşması ile teorik eğitimi uygulama ile destekleme imkânı
  • Üçüncü ve dördüncü yıllarda; ikinci bir yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince vb) zorunlu ders olarak verilmektedir.
  • Yurtdışındaki üniversitelerin turizm bölümlerinde eğitim olanakları
  • Öğrencilerin, üniversitenin diğer bölümlerinde Yan Dal ve ya Çift Ana Dal yapma olanakları
  • %100 burslu, %75 burslu öğrenci kontenjanları

 

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı sayıları nedir?

Bölümümüzde tam zamanlı üç öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi çalışmaktadır. Ayrıca part-time çalışan dört öğretim elemanı bulunmaktadır.

Mezunlarınız Nerelerde Çalışabilir?

•  Seyahat acentelerinde

•  Yiyecek & içecek sektöründe

•  Havayollarında

•  Yurtiçinde ve yurtdışındaki otellerde, tatil köylerinde

•  Kendi işletmelerini de açabilirler.

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon; organizasyonların kalite, etkinlik ve verimliliğini artırmak için kullanılan, belirlenmiş standartlara uygunluğun etkili bir kurum tarafından değerlendirilerek onaylanmasını içeren, genellikle gönüllülük esasına ve uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanan bir programdır. Bölümümüz Türkiye’nin eğitim kalitesi akredite edilen ilk Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’dür. TURAK akreditasyonuna sahiptir.

TURAK:  Turizm  Akademisyenleri  Derneği  Turizm  Eğitimi  Değerlendirme  ve  Akreditasyon Kurulu

Bölümde eğitim dili İngilizce mi?

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.

Bu alanın geleceği nasıldır?

Son yıllarda dünyanın turizmde en hızlı büyüyen ülkesi durumuna gelen Türkiye, 2 milyon kişiye turizm sayesinde istihdam sağlamakta ve özellikle genç nüfusa önemli kariyer imkanları sunmaktadır.Türkiye’nin uluslararası rekabet üstünlüğü olan sektörlerinin başında tutizm sektörü gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye gelecek olan turist sayısının ve turizm gelirlerinin daha da artması beklenmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak eğitimli, yabancı dil bilen turizmcilere karşı olan talepte de artış olacaktır. Turizm bir anlamda Türkiye’nin petrolü konumundadır. Emek yoğun bir sektör olan turizm sektörünün gelişmesi istihdam açısından özellikle genç nüfus için önemli fırsatlar yaratacaktır.