Prof. Dr. İbrahim BİRKAN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: University of Massachusetts Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Otel Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Neriman Gonca GÜZEL ŞAHİN / Bölüm Başk. Yard.

/ +90 (312) 586 8773


Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Turizm Pazarlaması, Hedef Pazarlama, Gastronomi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Destinasyon Pazarlaması, Duygusal Yayılım, PLS-SEM.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Şule TUZLUKAYA / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Enis Güvenç TATAROĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplumsal Teori ve Turizm, Nitel Turizm Çalışmaları, Kültürel Miras ve Turizm Çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Fehmi Buğra ERDAL

/ +90 (312) 586 8654


Lisans: Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ön Büro Otomasyon Sistemleri, Pazarlama.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Yasin ŞEN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Seyit BAŞKONAK

/ +90 (312) 586 80 00


Uzman Zeki AÇIKÖZ

/ +90 (312) 586 80 00