Prof. Dr. İbrahim BİRKAN / Bölüm Başkanı

ibrahim.birkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: University of Massachusetts Doktora: Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Neriman Gonca GÜZEL ŞAHİN / Bölüm Başk. Yard.

gonca.guzel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8773


Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gül Eralp KANİA

gul.kania@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8604


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ön Asya Uygarlığı, Anadolu Uygarlığı, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve Reform Hareketleri, Avrupa Tarihi, Sanat Tarihi.

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN

gurkan.kucukergin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şule Erdem TUZLUKAYA / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Enis Güvenç TATAROĞLU

enis.tataroglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplumsal Teori ve Turizm, Nitel Turizm Çalışmaları, Kültürel Miras ve Turizm Çalışmaları.

Arş. Gör. Fehmi Buğra ERDAL

bugra.erdal@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8654


Lisans: Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Yasin ŞEN

yasin.sen@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Seyit BAŞKONAK

seyit.baskonak@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Uzman Zeki AÇIKÖZ

zeki.acikoz@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00